Filozofická Fakulta

Překračování hranic II - konference studentů doktorského studia ÚDU FF UK 2019

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richard Biegel, Ph.D., a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů, která se uskuteční  ve středu 25. 9. 2019 v Galerii Tranzitdisplay, Dittrichova 9/337, Praha 2 

Call for Papers zde

Datum platnosti: 
31. květen 2019

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021