Filozofická Fakulta

Počátky české deskové malby

vyučující: PhDr. Hana Hlaváčková

 

Česká desková malba před Theodorikem (zimní semestr)

 

Přednáška se bude zabývat

a) deskovou malbou obecně, jejím vznikem a funkcemi

b) deskovou malbou v Byzanci a Italii a nejstaršími formami ve střední Evropě, relikviáři a deskami s relikviemi

c) nejstaršími dochovanými deskami v Čechách a jejich funkcí

d) deskami s mariánskou tematikou a dalšími jednotlivými deskami, diptycha (Diptych z Karlsruhe, Morganovy destičky), fragmenty větších celků a

e) soubory obrazů (cyklus z Vyššího Brodu) a možnosti jejich původní sestavy a umístění

 

Přednáška bude ukončena zkouškou po zimním semestru.

 

 

Seznam povinné literatury ke zkoušce:

Fajt, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006 (úvodní texty + katalogová hesla deskové malby)

J.Royt, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002

České umění gotické, katalog nerealizované výstavy, Praha 1971

Matějček, Antonín – Pešina, Jaroslav, Česká malba gotická 1350 – 1450, Praha 1950

Schmidt, Gerhard, Malerei bis 1450, in: Swoboda, Karl Maria,  Gotik im Böhmen, München 1969, s.167-321

Pešina, Jaroslav, Mistr vyšebrodského cyklu, Praha 1982

Pešina, Jaroslav, Desková malba, in: Chadraba, Rudolf (ed), Dějiny českého výtvarného umění 1/1, Praha 1984, s. 311 – 327

Hlaváčková, J.H. Panel Painting in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší Brod, s. 244 – 258. In:

Benešovská, Klára (ed.), King John of Luxembourg (1296 – 1346) and the Art of his Era, Praha 1998

Hlaváčkova, Hana J. – Seifertová, Hana, Mostecká Madona, imitatio et symbol, Umění 34, s.  44-57

Další literatura k výběru:

Matějček, Antonín (ed), Česká malba gotická, Deskové malířství 1350 – 1450, Praha 1938

Belting,Hans,  Bild und Kult, München 1990 (angl. Likeness and Presence, Chicago 1994)

Kalina, Pavel, Symbolism and Ambiquity in the Work of the Vyšší Brod Master, Umění 44. 144 – 156

Bartlová, Milena, Rorate celi desuper et nebes pluant iustum,  Umění 39, 97-99

Pešina, Jaroslav, Imperium und Sacerdotium, Zur Inhaltsdeutung  der sogennanten Morgan-Täfelchen, Umění 26, 521-528

Suckale, Robert,m Die Glatzer Madonnentafel des Prager Erzbishops Ernst von Pardubice, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 46-47, 737-756, 889-892

Royt, Jan, Die Ikonologischue Interpretation der Glatzer Madonnentafel, Umění 46, s, 5 – 60

Hlaváčkova, J.H., Joseph erat decurio, Umění 35, s.507-14

Kramář, Vincent, Madona mezi sv.Kateřinou a Markétou, Praha 1937

Pešina, Jaroslav, Zur Herkunftsfrage der Kaufmannischen Kreuzigung, Zeitschrift für  Kunstgeschichte 43, s.352-59

Drobná, Zoroslava, Die gotische Zeichnung in Böhmen, Praha 1956

Kutal, Albert, České umění gotické, Praha 1972

Niedzielenko, Andrzej, Vlnas, Vít (eds.), Slezsko. Perla v české koruně. Katgalog.  Praha, 2006. Katalogová hesla z deskové malby.

 

 

Navazovat bude přednáška

 

Karlštejn a jeho středověká malířská výzdoba (letní semestr)

 

Přednáška se bude zabývat

a) nedochovanými nástěnnými (?) malbami v paláci a jejich kopiemi

b) nástěnnými malbami v kapli sv. Kateřiny

c) malbami v kostele P. Marie: ostatkové výjevy, Apokalypsa, další fragmenty

d) nástěnnými malbami schodiště velké věže, cykly ze života sv. Václava a sv. Ludmily, rodina a doprovod Karla IV.

e) nástěnnými kresbami a malbami v kapli sv. Kříže

f) deskovými obrazy Tomasa da Modena

g) deskovými obrazy dílny mistra Theodorika v kapli sv. Kříže

Přednáška bude uzavřena zkouškou v letním semestru.

 

 

Povinná  literatura:

J.Fajt (ed.), Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV., Praha 1997

Fajt, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti, Praha 2006 (úvodní texty + katalogová hesla deskové malby)

Všetečková, Zuzana (ed.), Schodištní cykly velké věže Karlštejna, Praha 2006

Hlaváčková, Hana, Karlštejn. In: Všetečková, Zuzana, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Praha 1999, s. 36 – 63

 

Schmidt, Gerhard, Malerei bis 1450, in: Swoboda, Karl Maria, Gotik in Böhmen, München 1969) 

Dvořáková, Vlasta, Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV, in:  Chadraba, Rudolf (ed), Dějiny českého výtvarného umění 1/1, Praha 1984, s. 311 – 327

Hrad Karlštejn, in: Stejskal, Karel, Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978, s. 110 - 114

  

 

Další literatura k výběru:

Fajt, Jiří, Karlstein revisited, in: Fajt, Jiří, Langer, Andrea (eds.), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin, München 2006, S. 250 –288

Fajt, Jiří, Hlaváčková, Hana, Tha Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower, in: Jiří Fajt (ed.), Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration, Prague 2003

Dvořáková, Vlasta, Krása, Josef, Merhautová, Anna, Stejskal, Karel, Gothic Mural Painting in Bohemia and Moravia 1300 – 1378, London, New York, Bombay, Melbourn 1964

Vítovský, Jakub, Několik poznámek k problematice Karlštejna, ZPP 11, s. 1 – 14

Homolka, Jaromír, Poznámky ke karlštejnským malbám, Umění 45, s.122 - 140

Gibbs, Robert, Tomaso da Modena, Cambridge 1989

 Möseneder, Karl, Lapides vivi. Über des Kreuzkapelle der Burg Karlstein, Wiener Jahrbuch für  Kunstgeschichte  34, s. 39 – 69

Pujmanová, Olga, Několik poznámek k dílu Tomasa da Modena na Karlštejně, Umění 28, s. 305-332.

Bouše, Zdeněk, Myslivec, Josef, Sakrální prostory hradu Karlštejna, Umění 19, 1971, s. 280 – 295

Dvořáková, Vlasta, Menclová, D., Hrad Karlštejn, Praha 1965

Fišer, František, Karlštejn, Kostelní Vydří 1996

Hlaváčková, Hana, Kdo vyučuje sv.Václava? In: Bukovinská, Beket (ed.), Sborník L. Konečného

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020