Filozofická Fakulta

Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století

Galerie hlavního města Prahy vás zve na debatu Praha jako malá Paříž na přelomu 19. a 20. století. Paralely k evropským metropolím, která je pořádána v rámci cyklu veřejných debat Umění pro Prahu / Praha pro umění, který se zaměřuje na téma umění ve veřejném prostoru.

Kdy? 14. září 2016 v 18:00.

Kde? GHMP, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Praha se na přelomu 19. a 20. století začala radikálně urbanisticky rozvíjet, což si vyžádalo přestavbu části Starého i Nového Města. Bylo zbouráno židovské ghetto na Josefově. Tím vznikl nový bulvár Pařížská po vzoru francouzské metropole. Svůj ráz změnilo i Staroměstské náměstí. Jaké urbanistické koncepty mělo město pražské v plánu a kdo za nimi stál? Nakolik se Praha inspirovala Paříží? A jak architekti spolupracovali s výtvarnými umělci na výzdobě budov a veřejných prostranství? 

Přijďte si poslechnout diskuzi s pedagogy Ústavu pro dějiny umění: Richardem Bieglem, Romanem Prahlem a Vítem Vlnasem. Moderuje Josef Chuchma. Debata je pořádána v návaznosti na výstavu Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880–1914.

Datum platnosti: 
6. říjen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021