Filozofická Fakulta

Pro studenty prvních ročníků bakalářského i magisterského studia!

Vážené dámy, vážení pánové,

Úvodní seznamovací hodina pro studenty prvních ročníků bakalářského studia proběhne v úterý 1. října 2019 v 10.00 v kmenové učebně č. 415. Den začne v 9.00 zkráceným proseminářem prof. Royta v učebně č. 138 (1. patro) a poté prosíme všechny, aby se přesunuli do 4. patra do výše uvedené učebny. Po skončení této speciální hodiny bude dále pokračovat výuka dle rozvrhu.

První ročník návazného studia magisterského bude mít úvodní hodinu ve čtvrtek 3. října v rámci magisterského semináře (10.50 - 12.25).

Na viděnou se těší pedagogové ÚDU i starší spolužáci!

Datum platnosti: 
5. říjen 2019

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021