Filozofická Fakulta

Prosincová exkurze do Olomouce pro zájemce o moderní umění a nejen pro ně!

Dne 12.12. se uskuteční exkurze na výstavu Rozlomená doba 1908-1928. Avantgardy ve střední Evropě do Muzea umění v Olomouci. Exkurzi vedou Marie Rakušanová a Marie Klimešová, na místě bude zajištěn výklad v angličtině (exkurze se účastní i zahraniční studenti). Sraz je v pokladně muzea (Denisova 47) v 10:00. Dopravu si zajistěte individuálně, doporučujeme však koupit si jízdenku s místenkou s předstihem. Zájemci o exkurzi se do 12.11. nahlásí na sekretariátu paní Špačkové - budeme fakultu žádat o příspěvek na exkurzi, který Vám po skončení exkurze bude vyplacen individuálně.

On December 12th there will be a group outing to the exhibition Years of Disarray 1908-1928 - Avant-gardes in Central Europe at the Museum of Art in Olomouc (Moravia). There will be a guided tour in English at the Museum. We will meet at the cash desk of the Museum at 10 am (Olomouc, Denisova 47). Please, buy your train ticket individually in advance (there is a train leaving from Prague at 7:10 or 7:24). Please, if you decide to take part in the outing, announce your participation to Mrs. Špačková at the secretariat of the Institute of History of Art (Celetná 20, 4th floor) not later than November 12th.

Datum platnosti: 
11. prosinec 2018

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021