Filozofická Fakulta

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2016/2017

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na LS 2016/2017. UK má k dispozici 9 stipendií. Stipendium je určeno pro studenty vyšších ročníků a doktorandy všech studijních oborů.

Délka stipendia: 4 měsíce v LS 2016/17 (1. 4. - 31. 7. 2016)

Výše stipendia: 800,- EUR měsíčně

Podklady k žádosti o stipendium:

  • vyplněný formulář "Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft" – kolonka studijního průměru musí být potvrzena Studijním oddělením - ke stažení zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnichpobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
  • 1 fotografie pasového formátu (nalepí se na originál formuláře)
  • motivační dopis v češtině a němčině
  • strukturovaný životopis v NJ či v AJ s aktuálními kontaktními údaji
  • Potvrzení o dobré znalosti němčiny (min. B1). Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.
  • přehled studijních výsledků v AJ – Transcript of Records (vydává Studijní oddělení, je třeba zažádat s předstihem)
  • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji) – co nejvíce čitelná
  • 2x doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (při nejmenším jeden z nich musí být od zaměstnance FF UK) – může být v NJ nebo AJ
  • akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)
  • kopie potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie dodatku k diplomu (týká se doktorandů) 

 

Všechny podklady k žádosti o stipendium je třeba předložit ve dvojím vyhotovení (originál + kopie tohoto originálu). Z přihlášených zájemců budou vybráni kandidáti + náhradníci za FF UK, konečný výběr za celou UK proběhne na Rektorátě a materiály nominovaných budou zaslány do Hamburku, kde se rozhodne o přidělení stipendia.

Termín podání kompletních požadovaných dokumentů na Zahraniční oddělení FF UK (místnost 103): pátek 30. září 2016 do 12.00 h.

Datum platnosti: 
30. září 2016

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017