Filozofická Fakulta

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk na letní semestr 2016/2017

Partnerská Univerzita Hamburk nabízí v rámci meziuniverzitní dohody čtyřměsíční semestrální stipendijní pobyty na LS 2016/2017. UK má k dispozici 9 stipendií. Stipendium je určeno pro studenty vyšších ročníků a doktorandy všech studijních oborů.

Délka stipendia: 4 měsíce v LS 2016/17 (1. 4. - 31. 7. 2016)

Výše stipendia: 800,- EUR měsíčně

Podklady k žádosti o stipendium:

  • vyplněný formulář "Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft" – kolonka studijního průměru musí být potvrzena Studijním oddělením - ke stažení zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnichpobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/
  • 1 fotografie pasového formátu (nalepí se na originál formuláře)
  • motivační dopis v češtině a němčině
  • strukturovaný životopis v NJ či v AJ s aktuálními kontaktními údaji
  • Potvrzení o dobré znalosti němčiny (min. B1). Doktorandi se mohou prokázat dobrou znalostí angličtiny, základní znalost němčiny je vítána.
  • přehled studijních výsledků v AJ – Transcript of Records (vydává Studijní oddělení, je třeba zažádat s předstihem)
  • kopie pasu (stránka s identifikačními údaji) – co nejvíce čitelná
  • 2x doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (při nejmenším jeden z nich musí být od zaměstnance FF UK) – může být v NJ nebo AJ
  • akceptační dopis od hamburského vysokoškolského pedagoga (pro doktorandy je podmínkou, pro studenty není nutný)
  • kopie potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie dodatku k diplomu (týká se doktorandů) 

 

Všechny podklady k žádosti o stipendium je třeba předložit ve dvojím vyhotovení (originál + kopie tohoto originálu). Z přihlášených zájemců budou vybráni kandidáti + náhradníci za FF UK, konečný výběr za celou UK proběhne na Rektorátě a materiály nominovaných budou zaslány do Hamburku, kde se rozhodne o přidělení stipendia.

Termín podání kompletních požadovaných dokumentů na Zahraniční oddělení FF UK (místnost 103): pátek 30. září 2016 do 12.00 h.

Datum platnosti: 
30. září 2016

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018