Filozofická Fakulta

Seminář architektury 20. století

 

Funkcionalismus

 

Vyučující:

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

 

Funkcionalistická architektura v Československu II

Seminář, zahájený ve školním roce 2018/2019, probírá funkcionalistickou produkci v architektuře meziválečného Československa. Zaměřuje se především na osobnosti funkcionalistické architektury, které tehdy působily v Praze, ale i v Brně a na jiných místech republiky. Studenti přitom neopomíjejí ani teoretická stanoviska funkcionalistických architektů, zejména protiklad mezi vědeckým a emocionálním funkcionalismem. Referáty studentů a diskuse o nich se střídají s prohlídkami funkcionalistických staveb v Praze i mimo Prahu.

Studenti dostanou zápočet za referát a za písemnou studii na zadané téma.

Doporučená literatura:

Karel Teige, Moderní architektura v Československu, Praha 1930

Karel Honzík, Ze života avantgardy, Praha 1963

Zdeněk Kudělka, Brněnská architektura 1919 - 1928, Brno 1970

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985, 1995

Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný (eds), O nové Brno, Brno 2000

Rostislav Švácha - Soňa Ryndová - Dita Dvořáková (eds), Forma sleduje vědu, Praha 2000

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019