Filozofická Fakulta

Seminář architektury 20. století

 

Funkcionalismus

 

Vyučující:

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

 

Funkcionalistická architektura v Československu II

Seminář, zahájený ve školním roce 2018/2019, probírá funkcionalistickou produkci v architektuře meziválečného Československa. Zaměřuje se především na osobnosti funkcionalistické architektury, které tehdy působily v Praze, ale i v Brně a na jiných místech republiky. Studenti přitom neopomíjejí ani teoretická stanoviska funkcionalistických architektů, zejména protiklad mezi vědeckým a emocionálním funkcionalismem. Referáty studentů a diskuse o nich se střídají s prohlídkami funkcionalistických staveb v Praze i mimo Prahu.

Studenti dostanou zápočet za referát a za písemnou studii na zadané téma.

Doporučená literatura:

Karel Teige, Moderní architektura v Československu, Praha 1930

Karel Honzík, Ze života avantgardy, Praha 1963

Zdeněk Kudělka, Brněnská architektura 1919 - 1928, Brno 1970

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985, 1995

Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný (eds), O nové Brno, Brno 2000

Rostislav Švácha - Soňa Ryndová - Dita Dvořáková (eds), Forma sleduje vědu, Praha 2000

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020