Filozofická Fakulta

Seznamte se: Gianlorenzo Bernini

Ve čtvrtek 25. 2. začíná přednáškový cyklus „Cavaliere Bernini“, v němž dr. Kateřina Adamcová představí tuto strhující osobnost barokního umění.

Gainlorenzo Bernini byl nejen zakladatelem evropského barokního sochařství, nejen vynikajícím architektem, autorem řady projektů, na které navazovaly celé následující generace umělců, nejen inventorem konceptu komplexního výtavrného díla zv. „bel composto“ („Gesamkunstwerk“), ale také pozoruhodným znalcem umění a neobyčejně všestranně talentovaným člověkem. Svou tvorbou zasahoval i do oborů, které byly jádru jeho uměleckého odkazu tak, jak ho my historici umění obvykle vnímáme, poměrně dosti vzdálené. Kromě toho všeho byl totiž neobyčejně zajímavou osobností, člověkem plným vášně, energie a smyslu pro humor, ale také člověkem neobyčejně silně věřícím, laskavým otcem a milujícím manželem i výborným společníkem, což všechno bylo pro jeho úspěch neméně důležité jako jeho výtvarný talent.

V přednáškovém cyklu, nazvaném prostě „Cavaliere Bernini“ a koncipovaném na jeden semestr, se pokusíme si tuto barvitou osobnost představit poněkud hlouběji. Kromě samotných děl Gianlorenza Berniniho se nám jedním z hlavních pramenů na této cestě stanou zápisky Paula Fréarta de Chantelou, průvodce a společníka Gianlorenza Berniniho při jeho pobytu v Paříži na dvoře krále Ludvíka XIV. 

Doporučenou literaturu k tématu najdete zde.

Datum platnosti: 
24. březen 2016

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021