Filozofická Fakulta

Sochařství pozdního baroka ve střední Evropě aneb „Sen o plavbě na Kythéru“

vyučující: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

 

Umění 18. století bylo dějinami umění velmi dlouho vnímáno jen jako pouhé doznívání  velké éry evropského baroka, která jakoby pomyslně skončila smrtí Gianlorenza Berniniho. Ještě déle trvalo, než se právě této etapě dějin evropského umění dostalo patřičné uměleckohistorické interpretace, a to přesto, že v celé řadě význačných uměleckých center právě až v 18. století vznikají jednotlivá díla i celé komplexy, které představují absolutní vyvrcholení výtvarného projevu dané oblasti.

Historici umění ve snaze nějak postihnout toto období užívají hned několik termínů (pozdní baroko, rokoko, klasicismus, rané rokoko, rokokový klasicismus), jejichž definice je ale stejně nejasná, jako proměnlivá v závislosti na geografickém prostoru a čase, v němž pokus o zhodnocení této zvláštní éry vzniká. Řekne-li se pozdní baroko nebo rokoko v Římě, v Benátkách, ve Francii nebo ve střední Evropě, bude to pokaždé znamenat něco radikálně jiného. Snad jediné, na čem se všichni badatelé zabývající se tímto obdobím shodnou, je takřka neuchopitelná pluralita uměleckých názorů i zvláštní významová a formální mnohovrstevnatost, které evropské umění po celé 18. století provázejí. Je tedy vůbec možné toto období nějak přesněji charakterizovat? Je možné jej nadále chápat jako svérázné pokračování umění 17. století, nebo naopak je nutné jej definovat spíše ve vztahu k reformě uměleckého projevu, která přichází na samém závěru 18. století?

Na tyto otázky a mnohé jiné se budeme snažit hledat odpovědi v rámci letošního přednáškového cyklu zaměřeného na dějiny barokního sochařství. Svou pozornost přitom zaměříme na umělecká centra a klíčové osobnosti dějin umění střední Evropy. Kromě tvorby takových výjimečných a nesmírně vlivných sochařů, jako byli Balthasar Permoser či Paul Egel, reformátorů,  jako byl Georg Rafael Donner, nebo i „podivínů“, jako byl Franz Xaver Messerschmidt, se budeme podrobně zabývat fenoménem Gesamtkunstwerku v díle bratří Asamů, vazbami pozdně barokního sochařství k výtvarnému jazyku gotického řezbářství, problematikou exotismu nebo proměnou vztahu sochařství k architektuře, malířství a uměleckému řemeslu.

Především však prožijeme poslední ničím nezkalenou radost a slávu na nebesích a společně s těmi, co se chystají odplout na Kythéru, budeme toužit po vzdáleném štěstí, jehož prchavost budeme chtít proměnit ve věčnost.

 

Požadavky ke zkoušce a doporučený seznam literatury 

a) Bakalářské studium 

Požadavky ke zkoušce:

  • Základní porozumění charakteru sochařského projevu středoevropského pozdního baroka včetně znalosti díla hlavních osobností, jejichž tvorba provází toto období. 

 

b) Magisterské studium 

Požadavky ke zkoušce:

  • Hlubší porozumění charakteru sochařského projevu středoevropského pozdního baroka včetně znalosti díla hlavních osobností, jejichž tvorba provází toto období, a rovněž schopnost charakterizovat hlavní fenomény spojené se sochařstvím 18. století ve střední Evropě. 

 

 

Základní literatura: 

Siegfried Asche: Balthasar  Permoser – Sein Leben und Werk, Berlin 1978 

Herman Bauer, Anna Bauer: Johann Baptist und Dominik Zimmermann, Entstehung und Vollendung des bayerischen Rokoko, Regensburg 1985 

Hermann Bauer, Hans Sedlmayer: Rokoko, Struktur und Wesen einer europäischen Epoche, Köln am Rhein1992 

Oldřich Jakub Blažíček: Pražská plastika raného rokoka, Praha 1946 

Oldřich Jakub Blažíček: Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha 1948

Adolf Feullner, Theodor Müller: Die Geschichte der deutschen Plastik, Berlin 1953

Kol., Franz Xaver Messerschmidt: (1736-1783), Österreichische galerie Wien, Wien 2003

Michael Krapf (ed.): Georg Raphael Donner 1693-1741, Österreichische Galerie Wien, Wien 1993

Sebastian Lamel: Dominicus Zimmermann, München 1987

Heinrich Lankheit: Der kurpfälzische Hofbildhauer Paul Egell (1691-1752), München 1988

Norbert Lieb: Barock-Kirchen zwischen Donau und Alpen, München 1992

Helmut Lorenz: Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich, 4. díl, Barock, München, London, New York 1999

Maria Malíková: Juraj R. Donner a Bratislava, Bratislava 1993

Renate Petras: Berliner Plastik im 18. Jahrhunderts, Berlin 1954

Propyläen Kunstgeschichte: Harald Keller, Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1990

Bernhard Rupprecht: Die bayerische Rokoko-Kirche, Münchner historische Studien, Kallmünz 1955

Bernhard Rupprecht: Die Brüder Asam, Sinn und Sinnlichkeit im bayerischen Barock, Regensburg 1980

Ivan Rusina: Renesančná a baroková plastika v Bratislave, Bratislava 1983

Ivan Rusina a kol.: Dějiny slovenského výtvarného umenia, Barok, Bratislava 1998

Gertraut Schikola: Wiener Plastik der Renaissance und Barock, in: Geschichte der Wien, Wien 1970, s. 93-151

Arno Schoenberger: Ignaz Günther, München 1954

Zdena Skořepová: O sochařském díle rodiny Platzerů, Příspěvek k dějinám středoevropského sochařství, Praha 1957

Peter Volk: Münchner Rokokoplastik, München 1980

Peter Volk: Rokokoplastik in Altbayern, Bayrisch Schwaben und im Allgäu, München 1981

 

 

Další doporučená literatura:

Siegfried Asche: Balthasar Permoser und die Barockskulptur des Dresdner Zwingers, Frankfurt am Main 1966

Elfriede Baum: Giovanni Giuliani, Wien, München 1964

Werner Fleischhauer: Barock im Herzogtum Würtemberg, Stuttgart 1958

Maxmilian Heinrich von Freeden: Fränkischer Barock, München 1967

Bernd Wolfgang Lindemann: Ferdinand Tietz, 1708-1777, Studien zu Werk Stil und Ikonographie, Weissenhorn 1989

Martin Pavlíček: Josef Winterhalder st. (1702-1769), Brno 2005

Michael Krapf (ed.), Triumph der Phantasie, Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarollo, Österreichische galerie Wien, Wien 1998

Ridolpho Milesi: Lorenzo Mattielli und die Plastik der Zeit Prandtauers, Alte und moderne Kunst XI, roč. 100, Wien 1960, s. 16-19

Ulrich Schmidt: Die Künstlerfamilie Nahl, Rokoko und Klasicismus in Kassel, Staatliche Museen Kassel, Kassel 1994

Wladyslaw Tatarkiewicz: O stucze polskiej v 17. i 18. wieku, Architektura i rzezba, Warsava 1966, s. 347-490

Peter Volk: Gullielmus de Grof, Studien zur Plastik am Kurbayerischen Hof im 18. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1966

Peter Volk: Neues zu Ignaz Günther, Ars Bavarica 25/26, München 1982, s. 101-114

Peter Volk: Johann Baptist Straub, 1704-1784, München 1984

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020