Filozofická Fakulta

Současná česká architektura: Klíčové postavy soudobé české architektury

 

Přednášející: PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

SČA bude ve školním roce 2019/2020 věnována tématu současných novostaveb v kontextu místa, doby i díla daného tvůrce. Předmět je tradičně založen na setkávání s architekty, kteří představí své soudobé realizace. V zimním semestru se zaměříme jak na pražské realizace, jako jsou stavby Stanislava Fialy (Drn, Šporkův palác) či Petra Hájka (DOX+), tak na soudobé stavby v menších městech, které budoupředmězem naśeho zájmu v letním semestru.

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019