Filozofická Fakulta

Termíny odevzdávání bakalářských a magisterských prací ve školním roce 2017/2018

Milí přátelé,

na základě zkušeností z uplynulých let jsme se rozhodli stanovit pevné termíny odevzdávání závěrečných prací tak, aby bylo dost času nejen na zpracování posudků, ale také na adekvátní přípravu studentů na státní zkoušky.

Bakalářské a magisterské práce, které mají být obhájeny v květnu či červnu, je třeba odevzdat do 15. 4. 2018.

Bakalářské a magisterské práce, jejichž obhajoba se odehraje v září, musejí být odevzdány nejpozději 15. 7. 2018.

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

ředitel ÚDU FF UK

Datum platnosti: 
6. prosinec 2017

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021