Filozofická Fakulta

Umění 19. století mezi tradicí a inovací

 

Přednášející: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.

Kurz se zaměří na zkoumání umění 19. století z hlediska otázky, jakým způsobem byly v této době přehodnocovány historické tradice, zažité umělecké postupy a tradiční styly, a na druhou stranu jak se utvářely zcela nové umělecké strategie, které souvisely se vznikem moderního uměleckého provozu a institucí, včetně publika, a které se promítly do umění následující epochy. Východiskem bude četba vybrané literatury k jednotlivým tématům. Materiálově se kurz zaměří především na české umění 19. století. Kurz bude mít formu uměleckohistorického cvičení, a proto bude kladen důraz na vlastní práci a diskusní vstupy účastníků. Kurz bude uzavřen krátkou písemnou prací, v rozsahu 8–10 ns textu. Závěrečná klasifikace bude zahrnovat nejen hodnocení písemné práce, ale také průběžné přípravy a aktivní účasti studenta.

Základní doporučená literatura:

Roman Prahl, Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Prag 2000.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017

Markéta Theinhardt (ed.), L´art de l´Europe centrale, Paris 2008

 

(Literatura bude postupně poskytována k jednotlivým tematickým blokům a bude součástí sylabu kurzu, který studenti obdrží na začátku kurzu.)

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021