Filozofická Fakulta

Umění 19. století mezi tradicí a inovací

 

Přednášející: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.

Kurz se zaměří na zkoumání umění 19. století z hlediska otázky, jakým způsobem byly v této době přehodnocovány historické tradice, zažité umělecké postupy a tradiční styly, a na druhou stranu jak se utvářely zcela nové umělecké strategie, které souvisely se vznikem moderního uměleckého provozu a institucí, včetně publika, a které se promítly do umění následující epochy. Východiskem bude četba vybrané literatury k jednotlivým tématům. Materiálově se kurz zaměří především na české umění 19. století. Kurz bude mít formu uměleckohistorického cvičení, a proto bude kladen důraz na vlastní práci a diskusní vstupy účastníků. Kurz bude uzavřen krátkou písemnou prací, v rozsahu 8–10 ns textu. Závěrečná klasifikace bude zahrnovat nejen hodnocení písemné práce, ale také průběžné přípravy a aktivní účasti studenta.

Základní doporučená literatura:

Roman Prahl, Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Prag 2000.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017

Markéta Theinhardt (ed.), L´art de l´Europe centrale, Paris 2008

 

(Literatura bude postupně poskytována k jednotlivým tematickým blokům a bude součástí sylabu kurzu, který studenti obdrží na začátku kurzu.)

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019