Filozofická Fakulta

Výjimečná publikace o pozdně gotických portálech!

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vás upozornit na publikaci naší doktorandky Michaely Ramešové o portálech okruhu Benedikta Rieda. Kniha s názvem "Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století" před nedávnem vyšla v Nakladatelství Halama. Její součástí je kromě obrazové přílohy také obsáhlá výkresová dokumentace. Publikace vznikla zpracováním výsledku grantu GAUK, na kterém autorka pracovala v rámci přípravy dizertace pod vedením ing. P. Macka. Tento pedagog ÚDU autorku k tématu i metodám jeho zpracování přivedl a poskytnul jí mimo jiné nedocenitelnou inspiraci svou pracovitostí i přístupem ke studiu uměleckých děl obecně.

Knihu distribuuje Kosmas.

Datum platnosti: 
31. červenec 2018

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021