Filozofická Fakulta

Výuka v akademickém roce 2020/2021 bude zahájena 1. 10. 2020 distanční formou!

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020, které s účinností od 21. 9. 2020 zakazuje osobní účast studentů na výuce na vysoké škole, doplňuje děkanát FF UK pokyny níže. Protože požadované zahájení výuky distanční formou s sebou nese zvýšené nároky na komunikaci mezi studenty a vyučujícími, resp. fakultou, prosí všechny studenty o trpělivost, pochopení a aktivní spolupráci.

  • Studenti prvních ročníků všech typů studia budou obesláni e-mailem ještě před začátkem studia s informacemi o prvním dnu studia hned, jak bude situace přehlednější a usazenější, aby věděli, co si konkrétně počít.
  • Imatrikulační obřady všech studentů prvních ročníků bakalářského, magisterského i doktorského studia, které měly proběhnout 7. a 8. října 2020, jsou zrušeny.
  • Studenti jsou povinni zkontrolovat kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve Studijním informačním systému (SIS), na kterou budou průběžně dostávat informace k organizaci studia v zimním semestru, tuto adresu udržovat aktualizovanou a pravidelně kontrolovat příchozí zprávy.
  • Nejpozději v prvním týdnu výuky obdrží všichni studenti na výše zmiňovanou e-mailovou adresu informace od vyučujících jednotlivých předmětů o konkrétní formě výuky, o realizaci předmětu a o elektronické platformě, přes kterou s nimi bude vyučující v kontaktu Další způsoby komunikace (např. e-mail, skupinový chat apod.) určí vyučující.
  • Termíny stanovené harmonogramem akademického roku zůstávají v platnosti. SIS se pro zápis předmětů zimního semestru otevře 25. 9. 2020 ve 14.00 hod.
  • Pokud není v sylabu předmětu uvedeno jinak, bude předmět v zimním semestru vyučován distančně. Prezenční forma je možná pouze u předmětů, na které se zákaz osobní přítomnosti ve výuce nevztahuje (laboratorní, experimentální nebo uměleckou práce za přítomnosti nejvýše 15 osob – v podmínkách FF UK se tato výjimka týká uměnovědných oborů a práce v tlumočnických laboratořích). Tato informace bude v sylabu jasně označena nejpozději 24. 9. před otevřením SIS pro zápis do předmětů.
  • Dále studenti dostanou informaci o konzultačních hodinách vyučujících a způsobech, jakými mohou konzultace realizovat – elektronická platforma, telefonicky apod.
  • Připomínáme povinnost fakulty evidovat nemocné studenty a zaměstnance s covid-19 a prosíme o součinnost. Pokud onemocníte, oznamte to obratem na kontaktní e-mail koronavirus@ff.cuni.cz.

 

 

Datum platnosti: 
31. říjen 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021