Filozofická Fakulta

Vydání publikace "Století Ústavu pro dějiny umění na FF UK" na obzoru!

V polovině května by měla být vydána kniha, která volně doprovází již proběhlou výstavu a je též zaměřena na histiorii dějin umění v českých zemích v posledních sto letech. Přesnější informace budou poskytnuty hned, jak budou známy, se slavnostním uvedením publikace na knižní trh se počítá hned, jak to bude možné! Zatím se můžeme těšit a sdružovat finanční prostředky!

Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (eds.) FF UK Praha 2020 | ISBN 978-80-7308-962-7 (print) | ISBN 97880-7308-963-4 (online: pdf) | 944 stran česky | resumé anglicky | 1090 Kč

Datum platnosti: 
19. květen 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021