Filozofická Fakulta

Zásadní informace pro frekventanty cyklu / Important information for all participants of lecture cycle called / 19th and 20th Century Art in Transnational

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10.50 -12.25), že tento se koná zcela nepravidelně dle možností pozvaných přednášejících (ne tedy každý týden) a všichni přihlášení studenti budou o další následující přednášce včas informováni e-mailem. Další případní zájemci najdou informace na našich stránkách a též i na nástěnce u sekretariátu.

Doc. Marie Rakušanová would like to point out once again that the above mentioned lecture cycle (Wednesday, 10.50 A. M. - 0.25 P. M.) is held unregularly according to possibilities of invitated lecturers (it means no every week). All registered participants will be informed about next lecture by  e-mail. Other prospective interested persons can find all necessary information on our pages and on a secretary notice-board in addition.

Datum platnosti: 
1. únor 2019

Aktuality

Pí doc. Ottová musí zítra (16. 10.) z pracovních důvodů zrušit svou odpolední přednášku z cyklu...

15. říjen 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018

P. dr. Biegel ruší své dnešní (úterý 9. 10.) i příštětýdenní (úterý 16. 10.)...

09. říjen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět "Základy filozofie umění" (ADU500042) i letos...

08. říjen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

první hodina magisterského semináře se bude tento...

27. září 2018

Výuka na katedře dějin umění začíná 1. října 2018 dle rozvrhu a úvodní seznamovací schůzka pro...

25. září 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zítra se otevře SIS pro zápis předmětů pro nový...

20. září 2018