Filozofická Fakulta

Zásadní informace pro frekventanty cyklu / Important information for all participants of lecture cycle called / 19th and 20th Century Art in Transnational

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10.50 -12.25), že tento se koná zcela nepravidelně dle možností pozvaných přednášejících (ne tedy každý týden) a všichni přihlášení studenti budou o další následující přednášce včas informováni e-mailem. Další případní zájemci najdou informace na našich stránkách a též i na nástěnce u sekretariátu.

Doc. Marie Rakušanová would like to point out once again that the above mentioned lecture cycle (Wednesday, 10.50 A. M. - 0.25 P. M.) is held unregularly according to possibilities of invitated lecturers (it means no every week). All registered participants will be informed about next lecture by  e-mail. Other prospective interested persons can find all necessary information on our pages and on a secretary notice-board in addition.

Datum platnosti: 
1. únor 2019

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019