Filozofická Fakulta

Zásadní informace pro frekventanty cyklu / Important information for all participants of lecture cycle called / 19th and 20th Century Art in Transnational

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10.50 -12.25), že tento se koná zcela nepravidelně dle možností pozvaných přednášejících (ne tedy každý týden) a všichni přihlášení studenti budou o další následující přednášce včas informováni e-mailem. Další případní zájemci najdou informace na našich stránkách a též i na nástěnce u sekretariátu.

Doc. Marie Rakušanová would like to point out once again that the above mentioned lecture cycle (Wednesday, 10.50 A. M. - 0.25 P. M.) is held unregularly according to possibilities of invitated lecturers (it means no every week). All registered participants will be informed about next lecture by  e-mail. Other prospective interested persons can find all necessary information on our pages and on a secretary notice-board in addition.

Datum platnosti: 
1. únor 2019

Aktuality

Veškerá výuka ve dnech 10. (po) a 11. prosince (út) 2018 bude probíhat tak, jak jste s...

05. prosinec 2018

Další výuka v rámci cyklu Nizozemské malířství 15. a 16. století se bude konat za 14 dnů v úterý...

26. listopad 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018