Filozofická Fakulta

Zásadní informace pro frekventanty cyklu / Important information for all participants of lecture cycle called / 19th and 20th Century Art in Transnational

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10.50 -12.25), že tento se koná zcela nepravidelně dle možností pozvaných přednášejících (ne tedy každý týden) a všichni přihlášení studenti budou o další následující přednášce včas informováni e-mailem. Další případní zájemci najdou informace na našich stránkách a též i na nástěnce u sekretariátu.

Doc. Marie Rakušanová would like to point out once again that the above mentioned lecture cycle (Wednesday, 10.50 A. M. - 0.25 P. M.) is held unregularly according to possibilities of invitated lecturers (it means no every week). All registered participants will be informed about next lecture by  e-mail. Other prospective interested persons can find all necessary information on our pages and on a secretary notice-board in addition.

Datum platnosti: 
1. únor 2019

Aktuality

P. dr. Mádl se omlouvá, ale musí z vážných pracovních důvodů zrušit svou přednášku z cyklu...

25. duben 2019

Pí. prof. Klimešová je tento týden v zahraničí – ruší se...

24. duben 2019

Prof. Royt sděluje, že v úterý 30. dubna bude proseminář v Židovském muzeu. Sraz bude před...

17. duben 2019

Pí dr. Hlaváčková se velice omlouvá, ale v důsledku náhlé zdravotní indispozice ruší svou dnešní...

15. duben 2019