Filozofická Fakulta

Zlatá medaile UK pro prof. Royta!

U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 28. května 2020 byly tradičně oceňovány osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy obdržel prorektor Univerzity Karlovy a člen pedagogického sboru našeho Ústavu prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Gratulujeme!

Datum platnosti: 
15. červenec 2020

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021