Filozofická Fakulta

Změny ve výuce kvůli odborné exkurzi studentů dějin umění od 16. do 22. října!

Ve středu 16. října se ruší přednáška z cyklu Barokní architektura od 15.50 a následná podvečerní přednáška pí prof. Klimešové o evropském umění 40. – 50. let 20. století. Ve čtvrtek 17. října zůstává z původní výuky jen přednáška p. dr. Sekyrky o písemných pramenech v dějinách umění, veškeré ostatní přednášky a semináře jsou zrušeny. Do čtvrteční výuky 17. října není zařazen ani přehled – další bude až 24. října, a to Gotická architektura přednášená p. dr. Mackem. V pondělí 21. října nebude dopolední Úvod do dějin umění, ani odpolední Úvod do památkové péče. A v úterý 22. října nebude seminář umění mezi gotikou a renesancí, ani seminář umění baroka.

Dále platí veškeré změny, které byly studentům oznámeny jednotlivými pedagogy předem a nepronikly dále do „ústředí“…

Datum platnosti: 
22. říjen 2019

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021