Filozofická Fakulta

Změny ve výuce v prvních dvou týdnech nového semestru!

V týdnu od 24. února do 28. února 2020 nevyučuje a ani nekonzultuje pí dr. Adamcová, pí doc. Ottová, pí dr. Štefková, p. dr. Sekyrka a p. dr. Biegel.

Pí dr. Hamsíková ze zdravotních důvodů nevyučuje příští úterý (25. února). Přednášky z cyklu Záalpská renesance v souvislostech začínají tedy až 3. března 2020!

Přednášky dr. Klípy z cyklu Románské umění v českých zemích a v Evropě začínají ve středu 26. února, jak již bylo dříve oznámeno.

P. prof. Konečný vyučuje až od příštího týdne, tedy od 27. února 2020. Též pan dr. Šámal začne vyučovat až ve čtvrtek 27. 2. (14.10 - 15.45) a tento čtvrtek též začnou přednášky z cyklu Selected Topics from the Czech Art (17.30 - 19.05).

A first lecture from the cyclus Selected Topics from the Czech Art (Thursday, 17.30 - 19.05) will be on February 27th.

 

Datum platnosti: 
28. únor 2020

Aktuality

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem...

31. březen 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto...

24. březen 2020