Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Chronická neoblíbenost architektury a její příčiny ve čtvrtek 4. března!

Zveme srdečně na přednášku Rostislava Šváchy a Svatopluka Sládečka s názvem "Chronická neoblíbenost architektury a její příčiny" která probíhá jako živý stream ve čtvrtek 4. března od 19.30 na facebookových stránkách spolku KRUH. Dobrovolné vstupné na akci, které podpoří také činnost celého spolku, lze zakoupit v síti GoOut...

23.02.2021 - 15:24

Studentům, kteří mají poslední semestr na splnění odborné exkurze!

Jediná možnost jak splnit odbornou exkurzi v momentální situaci je soukromý individuální výlet jedincův na nějaký vybraný dostupný objekt. Student jej poté zpracuje podobně jako když si v dobách předcovidových připravoval referát na jakoukoliv odbornou exkurzi, jen v trochu rozšířenější podobě, s fotografiemi a literaturou. Jeden výtisk práce pak předá do konce semestru na sekretariát, osobně nebo poštou. V případě jakékoliv změny budou tyto informace včas doplněny.

18.02.2021 - 17:35

Odkazy do teamsů na nové předměty letního semestru

Milí přátelé, zde naleznete odkazy na nově vyučované předměty. Nezapomeňte prosím, že je třeba hlásit se mailem, který máte uvedený v IS. V případě jakýchkoli potíží mne neváhejte kontaktovat!

Srdečně zdraví

Richard Biegel

08.02.2021 - 11:41

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021