Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Jedinečná šance, jak si detailně prohlédnout výstavu Dějiny umění ve smyčkách doby!

Vážené dámy, vážení pánové, milí studenti bakalářského i magisterského studia,

naskýtá se vám vzácná příležitost přispěti vlastními silami ke zdárnému průběhu výše uvedené výstavy, a to kustodními službami po dobu jejího trvání. Očekávalo by se od vás jen lehké dozírání nad mravným chováním návštěvníků, obhlížení exponátů k odrazení případných nekalých živlů s nekalými myšlenkami a odrážení fotografů s blesky a stativy, též i příliš náruživých fotografů mobilních. Vaše případná pomoc bude jistě celým Ústavem velmi oceněna a bude si jí považováno!

Neváhejte - podobná možnost bude opět až za sto let!

kustodní služby

16.01.2020 - 16:51

Událost století! Už je to tady!

Vážené dámy, vážení pánové, nazrál ten správný čas a dlouho toužebně očekávaná a s pečlivostí a svědomitostí připravovaná výstava ke století Ústavu pro dějiny umění na FF UK už je tu!!!

Zveme srdečně!!!

Plakátek v celé kráse zde.

09.01.2020 - 09:39

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020