Filozofická Fakulta

Events

Ještě několik posledních míst v "prázdninových průvodcovských Litoměřicích"!

Na průvodcovskou brigádu (okruh po církevních památkách) v Litoměřicích jsou stále ještě volná místa! Jedno až dvě v týdnu od 3. do 8. 7. a celá tři v týdnu od 17. do 22. 7. 2018. Odměna pro studenty je 650 Kč/den. Pokud na udané termíny ještě nemáte program, neváhejte a přihlašte se u pí ing. Radany Kubíčkové, Destinační agentura České středohoří o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, na níže uvedených kontaktech.

tel.: +420 601 595 009
tel.:...

20.06.2018 - 18:51

Hae statuae factae Brokoff

Milé kolegyně, milí kolegové,

v tomto roce kromě všech jiných výročí slavíme také výročí, která se vážou ke dvěma hlavním osobnostem reprezentujícím brokoffovský ateliér. U této příležitosti jsme se společně s GHMP rozhodli uspořádat na konci listopadu tohoto roku malou konferenci. Jejím cílem bude zmapovat aktuální stav bádání o tomto významném sochařském ateliéru, který po více, jak čtyři desetiletí udával charakter českého sochařství a jehož některé práce snesou srovnání nejen s jinými význačnými sochařskými ateliéry středoevropskými, ale i italskými a francouzskými. V níže přiloženém materiálu najdete všechny potřebné informace týkající se vaší případné aktivní účasti na konferenci.

Z...

20.06.2018 - 18:32

Výdobytek moderní techniky k vidění a k použití v knihovně Ústavu!

Od konce května je v užívání Ústavu pro dějiny umění nový knižní skener, který je umístěn v knihovně a je volně použitelný pro pedagogy i studenty při splnění následujících pravidel:

1) pracovat na skeneru lze pouze ve výpůjčních hodinách knihovny nebo dle individuální dohody, vždy ale pod dohledem pověřeného pracovníka,

po, st, pá     8.00 - 12.00

út                13.00 - 17.00

čt                 12.00 - 15.00,

2) skenovat je povoleno z knih zapůjčených v knihovně ÚDU, z knih vlastních či přinesených pouze po domluvě s knihovníkem a s jeho souhlasem,

3) v případě velkého...

12.06.2018 - 18:40

Mezinárodní workshop "Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století"

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní workshop Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století, který proběhne v Praze ve dnech 26. a 27. 6. V rámci workshpu vystoupí také hosté, historik umění Marek Zgórniak (Jagellonská universita v Krakově) a historik Michael Werner (CNRS-EHESS, Paříž). Více informací naleznete na webových stránkách CEFRESu:

http://www.cefres.cz/cs/agenda/event/kdyz-vsechny-cesty-vedly-do-parize-umelecka-vymena-mezi-francii-a-stredni-evropou-v-19-stoleti
 
...
12.06.2018 - 08:53

Výjimečná publikace o pozdně gotických portálech!

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vás upozornit na publikaci naší doktorandky Michaely Ramešové o portálech okruhu Benedikta Rieda. Kniha s názvem "Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století" před nedávnem vyšla v Nakladatelství Halama. Její součástí je kromě obrazové přílohy také obsáhlá výkresová dokumentace. Publikace vznikla zpracováním výsledku grantu GAUK, na kterém autorka pracovala v rámci přípravy dizertace pod vedením ing. P. Macka. Tento pedagog ÚDU autorku k tématu i metodám jeho zpracování přivedl a poskytnul jí mimo jiné nedocenitelnou inspiraci svou pracovitostí i přístupem ke studiu uměleckých děl obecně.

Knihu distribuuje Kosmas.

...

22.05.2018 - 17:04

Nejnovější úspěšné počiny studentů i pedagogů ÚDU!

Tadeáš Kadlec, student prvního ročníku magisterského studia ÚDU, se se svým příspěvkem nazvaným Narcis versus Minerva? Obraz Michaela Kreisingera a jeho proměny. umístil na třetím místě v dalším ročníku celostátní studentské soutěže PARAGONE, která se poprvé konala v Praze na Katolické teologické fakultě.

Jako druhý se umístil Vilém Urban z FF UP v Olomouci a první místo obsadila Barbora Uchytilová z ÚDKU KTF.

Dne 17. května 2018 byla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních kategoriích XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017.

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní...

18.05.2018 - 15:27

Co nejméně zkoušek v zářijových termínech!

Upozorňujeme studenty, že je nutné, aby souborné zkoušky skládali v řádných termínech letního semestru - v září na ně bude vyxhlášen jen termín jeden, a to opravný, z důvodu mimořádné krátkosti zářijového zkouškového období. Toto upozornění lze vztáhnout i na zkoušky z ostatních předmětů.

03.05.2018 - 18:33

Prázdninová brigáda v Litoměřicích!

Staň se v létě na týden průvodcem!

Okruh církevní památky v Litoměřicích čeká právě na tebe:)

Chceš v létě prožít týden nebo dva v královských Litoměřicích a zkusit si roli průvodce? Pak nesmíš vynechat tuto brigádu. Třetí ročník úspěšného turistického produktu - Okruh církevní památky - bude probíhat po dobu 12 týdnů od 26. 6. do 16. 9. 2018. Okruh zahrnuje celkem 7 objektů, z toho 6 sakrálních (kostel Všech svatých, kostel Nanebevzetí Panny Marie, katedrála sv. Štěpána, Diecézní muzeum, kostel sv. Jakuba a Severočeskou galerii výtvarných umění - část baroka a gotiky). Průvodci jsou tři na každý týden a na památkách se střídají. Tvá role bude provádět na vybr...

21.03.2018 - 12:58

Odborné stáže jako nový volitelný předmět

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě  výkazu...

07.11.2017 - 18:00

CFP Konference "Domov"

Vážené kolegyně, vážení ​​kolegové,

Ústav pro dějiny umění FF UK pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, která je věnovaná tématu "Domov".

​​Termín a místo konání: ​​ 
6. a 7. června 2018, Galerie TRANZITDISPLAY, Dittrichova ulice 337/9, Nové Město, Praha 2

Pražské zahrady 1600 - 1800

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás všechny srdečně zveme na studentskou konferenci na téma "Pražské zahrady 1600-1800", která se uskuteční příští týden ve dnech 19. - 20. října. Bližší podrobnosti o programu konference uspořádané ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy naleznete zde.

Anotace výběrových přednášek a seminářů pro akademický rok 2017/2018

Milí studenti, 

na našich Facebookových stránkách najdete anotace k jednotlivým výběrovým přednáškám a seminářům, které se budou vyučovat na našem Ústavu v akademickém roce 2017/2018. 

 

https://www.facebook.com/uduffuk/

News

V pátek  22. června bude ústavní sekretariát uzavřen - případné vzkazy či požadavky...

22. June 2018

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. June 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. June 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. May 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. May 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. May 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. May 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. April 2018