Filozofická Fakulta

Events

Přednáška Exhibiting National Styles in the Multi-National Austrian Empire

Srdečně zveme na přednášku z cyklu The Transcultural Turn sledující aktuální společenská témata s historickou perspektivou. Přednášku přednese Nóra Veszprémi v úterý 28. 11. v 18.00 v učebně č. 415Přednáška bude v angličtině bez tlumočníka.

23.11.2017 - 15:55

Znovuotevření knihovny UPM!

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze je největší českou veřejnou odbornou knihovnou specializovanou na výtvarné a užité umění, architekturu a design. Od 16. listopadu 2017 se knihovna otevírá veřejnosti.

V současné době čítá fond přibližně 190 000 svazků. Jedná se o monografie, časopisy, výstavní a aukční katalogy. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků je výrazně zastoupena němčina, angličtina a francouzština. Novinkou je výběr aktuální publikací a časopisů a hlavních oborových publikací dostupný ve studovně knihovny. Tuto nabídku mohou využít všichni návštěvníci bez nutnosti registrace.

Zájemci, kteří chtějí využívat služby knihovny v plném rozsahu, pak hradí 100 Kč registračního poplatku ročně,...

16.11.2017 - 11:33

Zkušební výpůjční provoz v Knihovně Dalibora Veselého!

Knihovna Dalibora Veselého (knihy signatury U-VDA-xxxx) zahajuje od pondělí 20. 11. 2017 do konce ledna 2018 zkušební výpůjční provoz v místnosti 311 (3. patro).

Výpůjční doba:

pondělí      10.00 - 12.00, garant Tadeáš Kadlec

úterý         14.00 - 17.00, garant Denisa Bytelová, Tereza Johanidesová

středa       10.00 - 12.00, garant Pavlína Kolářová

 

Badatelé, kteří budou mít o studium zájem, se musí nejdříve nahlásit ve výpůjčních hodinách v Knihovně ÚDU (místnost 415b, 4. patro).

14.11.2017 - 16:37

Odborné stáže jako nový volitelný předmět

Odborné stáže - volitelný předmět

garant: doc. PhDr. M. Ottová, Ph.D.

Letos poprvé nabízíme volitelný předmět s názvem Odborné stáže. Je připraven zejména pro studenty magisterského studia a pokročilých ročníků studia bakalářského a je hodnocen pěti kredity. Frekventant může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž v zimním semestru na dvou pracovištích - v Ústavu dějin umění AV ČR v.v.i a v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Během semestru odpracuje na vybraném pracovišti a oddělení 40 hodin. Z nabídky pracovních úkolů (viz níže) si frekventant vybírá jeden, jeho splnění verifikuje odborný pracovník  vybrané organizace. Odborná organizace není povinna zájemce přijmout, děje se tak po vzájemné dohodě. Splnění kurzu je možné až na základě  výkazu...

07.11.2017 - 17:00

Termíny odevzdávání bakalářských a magisterských prací ve školním roce 2017/2018

Milí přátelé,

na základě zkušeností z uplynulých let jsme se rozhodli stanovit pevné termíny odevzdávání závěrečných prací tak, aby bylo dost času nejen na zpracování posudků, ale také na adekvátní přípravu studentů na státní zkoušky.

Bakalářské a magisterské práce, které mají být obhájeny v květnu či červnu, je třeba odevzdat do 15. 4. 2018.

Bakalářské a magisterské práce, jejichž obhajoba se odehraje v září, musejí být odevzdány nejpozději 15. 7. 2018.

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

ředitel ÚDU FF UK

06.11.2017 - 10:32

Mezinárodní workshop Bader Scholars in Art History!

Bader Scholars in Art History

Institute of Art History,
Czech Academy of Sciences
Prague, November 22–23, 2017

Wednesday, November 22

Academic Conference Center, Husova 4a, Praha 1

9.00–9.30

opening by Tomáš Winter, Director of the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences


9.30–11.30
Barbora Holečková — Between Italy, Bohemia, and Hungary: Representation, Style, and Artistic Exchange in the Court Environment
Discussion chaired by: Romuald Kaczmarek...

03.11.2017 - 18:38

Přednáška Wendy Shaw zrušena!

Přednáška prof. Wendy Shaw, plánovaná na 2. listopad 2017 jako úvod cyklu The Transcultural Turn 2017 - 2018, se bohužel ruší.

26.10.2017 - 11:56

Pražské zahrady 1600 - 1800

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto vás všechny srdečně zveme na studentskou konferenci na téma "Pražské zahrady 1600-1800", která se uskuteční příští týden ve dnech 19. - 20. října. Bližší podrobnosti o programu konference uspořádané ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy naleznete zde.

Anotace výběrových přednášek a seminářů pro akademický rok 2017/2018

Milí studenti, 

na našich Facebookových stránkách najdete anotace k jednotlivým výběrovým přednáškám a seminářům, které se budou vyučovat na našem Ústavu v akademickém roce 2017/2018. 

 

https://www.facebook.com/uduffuk/

Rozvrhy učeben ZS 2017/2018

Milí studenti,

na nástěnce katedry je možné si prohlédnout rozvrhy na zimní semestr 2017/2018. Rozvrhy učeben C138, C306 a C415 je možné si také prohlédnout pod touto zprávou.

 


News

Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že pí doc. Klimešová se odvolává na již rozeslaný...

23. November 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. November 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. November 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. November 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. November 2017

Seminář italské renesance a přednáška z cyklu Vybrané kapitoly z umění mezi manýrismem a barokem...

07. November 2017

Dnešní konzultace prof. Romana Prahla odpadají z důvodu jeho jiných povinností. ...

07. November 2017

Prof. Royt oznamuje, že z důvodu zahraniční cesty je nucen zrušit úterní přednášku (7. 11., v 10...

31. October 2017