Filozofická Fakulta

User account

You will be redirected to the secure CAS login page.
Enter your Institute of Art History username.
Enter the password that accompanies your username.

V případě problémů kontaktujte webmastera

News

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. February 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. February 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. February 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. February 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. February 2021