Filozofická Fakulta

Hlavní témata dějin umění, přednášená na ÚDU FF UK

Oznámení a akce

Za Vojtěchem Lahodou...

Se smutkem a lítostí jsme přijali od rodiny zprávu o předčasné smrti prof. Vojtěcha Lahody, který dlouhá léta vyučoval na našem Ústavu. Už teď nám všem chybí...

19.03.2019 - 10:20

Tak trochu jiný volitelný předmět...

Umělecké ateliéry napříč Českou republikou se zaměřením na práci s papírem

Kampus Hybernská 4, Praha 1, od 1. 3. 2019

...

28.02.2019 - 13:30

Předměty UMPRUM, které můžete navštěvovat v letním semestru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jako v zimním i v letním semestru máte možnost navštěvovat některé předměty vyučované na UMPRUM. Je však třeba si v našem SISu zapsat předmět "Vybraná témata z teorie a dějin umění" (UMPRUM) s kódem podle typu studia, které absolvujete, a dále se zaregistrovat na studijním oddělení UMPRUM. Jinak vám nebudou moci být zapsány získané známky do našeho SISu.

Seznam předmětů, které můžete v letním semestru naštěvovat na UMPRUM, naleznete zde.

Zdraví

                 Kateřina Adamcová

15.02.2019 - 15:15

Beyond Center and Periphery. New Approaches to Bohumil Kubišta and Central European Art around 1910.

Konference se silnou mezinárodní účastí se koná ve dnech 10. a 11. prosince 2018 v učebně 415 (4. patro, Celetná 20, Praha 1) - všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášky, diskuse a prezentace končícího vědeckovýzkumného grantu vedeného pí doc. Marií Rakušanovou.

International symposium will be held from December 10 to December 11, 2018 (room 415, 4th floor, Celetná 20, Praha 1). All, who are interested in lectures, discussions, presentation of results of grant scientific research work headed by Doc. Marie Rakušanová. are warmly invited!

program zde / programme here

03.12.2018 - 11:34

Aktuality

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019