Filozofická Fakulta

Výběrové přednášky

Aktuální volitelné přednášky ZS 2017/2018

Sochařství v Čechách mezi lety 1600 a 1700

Urbanismus a architektura evropských metropolí

Umění Střední Evropy po 2. světové válce: vybrané kapitoly

Architektura v Anglii 1500-1800

Pozdně gotický second hand a sochařská výtvarná tradice v Čechách ve středoevropském kontextu

Ne(stálá) expozice v muzeu moderního umění

Český modernismus a raná avantgarda v evropských souvislostech

Raně křesťanské umění

Úvod do současného umění

Ve stínu Karla Škréty: pražské malířství v 17. století

Vybrané kapitoly z umění v italských uměleckých centrech v době mezi manýrismem a barokem (1570-1630)

 

 

Starší přednášky

Non European Art and its reception in European culture II – History of Chinese Art. An Introduction

Barokní nástěnná malba

Jak dobře psát?

Non European Art and its reception in European culture I – Introduction to Egyptian Art

Antika stále inspirující

Počátky české deskové malby

Deskové a nástěnné malířství 15. stol. v Čechách

Krásný sloh a sochařství kolem roku 1400

Renesanční architektura v Itálii

Umění v Římě 1530–1590 a jeho vliv na Záalpí

Sochařství pozdního baroka ve střední Evropě

Malířství v českých zemích 1780–1880

Umění evropské secese a moderny

Architektura a umění v poválečném světě. Tendence, osobnosti, průniky. II.část (40. - 60. léta 20. století)

Úvod do současného umění

Barokní architektura v Čechách

Cavaliere Bernini

Cinematický impuls, fotografie a moderní umění

Dějiny a kultura raného novověku v Čechách a Evropě

Deskové a nástěnné malířství za Lucemburků

Hradní architektura v českých zemích

Kapitoly z českého krajinářství 19. století

Umění a společnost v Benátkách 15. a 16. století

Architektura a umění v poválečném světě

Malířství doby Karla IV.

Proměny evropské architektury ve 30 stavbách

Brokof kontra Braun

Evropa 1900

Sochařství gotických katedrál ve Francii (1140–1300)

Středověká architektura

Úvod do současného umění


Aktuality

Vzhledem k množícím se dotazům sděluji, že pí doc. Klimešová se odvolává na již rozeslaný...

23. listopad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přednáška "Antické umění" dne 1. 12. odpadá z důvodu...

21. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017

Seminář italské renesance a přednáška z cyklu Vybrané kapitoly z umění mezi manýrismem a barokem...

07. listopad 2017

Dnešní konzultace prof. Romana Prahla odpadají z důvodu jeho jiných povinností. ...

07. listopad 2017

Prof. Royt oznamuje, že z důvodu zahraniční cesty je nucen zrušit úterní přednášku (7. 11., v 10...

31. říjen 2017