Filozofická Fakulta

Konference 2018 - "Domov"

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů


„Domov“

"Jsem prostoupen domovem, jeho nářky a radostmi,

vším bývalým, přítomným, budoucím, jeho žádostmi"

Antonín Sova, Zpěv domova, 1918

 

6. - 7. června 2018, Galerie TRANZITDISPLAY – Dittrichova 9/337, Praha 2

 

Domov je hojně diskutovaným fenoménem, který se v dnešní době stává aktuálním a otevřeným. S tímto pojmem se četně a mnohdy účelově jedná v celém společensko-kulturním spektru. Pojem domov se ale vyčerpává a stává se vyprázdněnou frází nejen politického diskurzu. Význam domova nicméně nemizí a zůstává jako důležité téma se svými pozitivními i negativními konotacemi.

Reflexe domova v jeho široké škále významů se odráží nejen v dějinách umění, ale i napříč dalšími vědními obory. Domov můžeme vnímat fyzicky, prostorově jako vlastní území, jako bezpečnou zónu, která vyvolává pozitivní konotace. Jako hodnotu, kterou dědíme, která utváří naši kulturu – kulturní dědictví. Takto vymezené území má ale zároveň hranice, které mohou omezovat či být pro vnějšího pozorovatele nepropustné. Jeho ambivalentní podstata měnící se v závislosti na pozici subjektu uvnitř či vně může být příčinou četných konfliktů.

V neposlední řadě se domov stává samotným tématem umělecké tvorby, působí jako zdroj inspirace, často bývá neopomenutelným stylotvorným faktorem. Pro tvůrčí osobnost ale může znamenat i svazující limit, hranici, již není jednoduché překročit. Problematika domova je mnohdy akcentována jeho absencí. Jeho postrádání, s nímž se pojí např. utopické představy, může být stejně silným tématem jako jeho přítomnost.

Cílem nadcházející konference je otevření tématu „domova“ z hlediska různých vědních disciplín (dějiny umění, historie, literární věda, filmová studia, divadelní zkoumání, sociologie, politologie, filozofie ad.). Není účelem směřovat k univerzální definici, ale vytvořit rámec pro různá pojetí fenoménu, jehož pozice je v kolektivním povědomí vratká.

Konference je určena studentům magisterského a doktorského studia.    Abstrakty v rozsahu maximálně 1 500 znaků pro příspěvky o délce 20 minut s uvedením studovaného oboru a ročníku autora přijímáme na e-mail konferenceUDU2018@gmail.com do 16. 3. 2018. O přijetí/nepřijetí příspěvku budou autoři informováni do 15. 4. 2018.

 PřílohaVelikost
domov plakát.jpg21.34 KB
domov plakat 2.jpg33.05 KB
domov_call_for_papers.pdf18.11 KB

Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje ve zkouškovém období pouze po předchozí emailové domluvě.

15. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nezapomeňte, že podle platných pravidel si musíte téma...

14. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zbývajících týdnech zkouškového období budu...

14. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019

Pí doc. Ottová připomíná, že:

1) dnešní (po 7. 1.) cvičení z restaurování se koná...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doc. M. Zlatohlávek se omlouvá, ale z vážných osobních...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

moje konzultační hodiny se budou ve dnech 7. a 14. 1....

03. leden 2019

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 bude místo doc. Martina Zlatohlávka přednášet dr. Richard Biegel o...

10. prosinec 2018