Filozofická Fakulta

Konference 2018 - "Domov"

Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK PhDr. Richard Biegel, Ph.D. a studenti 2. ročníku doktorského studia zvou na interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorských programů


„Domov“

"Jsem prostoupen domovem, jeho nářky a radostmi,

vším bývalým, přítomným, budoucím, jeho žádostmi"

Antonín Sova, Zpěv domova, 1918

 

6. - 7. června 2018, Galerie TRANZITDISPLAY – Dittrichova 9/337, Praha 2

 

Domov je hojně diskutovaným fenoménem, který se v dnešní době stává aktuálním a otevřeným. S tímto pojmem se četně a mnohdy účelově jedná v celém společensko-kulturním spektru. Pojem domov se ale vyčerpává a stává se vyprázdněnou frází nejen politického diskurzu. Význam domova nicméně nemizí a zůstává jako důležité téma se svými pozitivními i negativními konotacemi.

Reflexe domova v jeho široké škále významů se odráží nejen v dějinách umění, ale i napříč dalšími vědními obory. Domov můžeme vnímat fyzicky, prostorově jako vlastní území, jako bezpečnou zónu, která vyvolává pozitivní konotace. Jako hodnotu, kterou dědíme, která utváří naši kulturu – kulturní dědictví. Takto vymezené území má ale zároveň hranice, které mohou omezovat či být pro vnějšího pozorovatele nepropustné. Jeho ambivalentní podstata měnící se v závislosti na pozici subjektu uvnitř či vně může být příčinou četných konfliktů.

V neposlední řadě se domov stává samotným tématem umělecké tvorby, působí jako zdroj inspirace, často bývá neopomenutelným stylotvorným faktorem. Pro tvůrčí osobnost ale může znamenat i svazující limit, hranici, již není jednoduché překročit. Problematika domova je mnohdy akcentována jeho absencí. Jeho postrádání, s nímž se pojí např. utopické představy, může být stejně silným tématem jako jeho přítomnost.

Cílem nadcházející konference je otevření tématu „domova“ z hlediska různých vědních disciplín (dějiny umění, historie, literární věda, filmová studia, divadelní zkoumání, sociologie, politologie, filozofie ad.). Není účelem směřovat k univerzální definici, ale vytvořit rámec pro různá pojetí fenoménu, jehož pozice je v kolektivním povědomí vratká.

Konference je určena studentům magisterského a doktorského studia.    Abstrakty v rozsahu maximálně 1 500 znaků pro příspěvky o délce 20 minut s uvedením studovaného oboru a ročníku autora přijímáme na e-mail konferenceUDU2018@gmail.com do 16. 3. 2018. O přijetí/nepřijetí příspěvku budou autoři informováni do 15. 4. 2018.

 PřílohaVelikost
domov plakát.jpg21.34 KB
domov plakat 2.jpg33.05 KB
domov_call_for_papers.pdf18.11 KB

Aktuality

Všem studentům, kteří během prázdnin odevzdávali na sekretariátu práce pro pí doc. Ottovou, p....

12. září 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se za jisté komplikace s vypsáním zářijového...

07. září 2019

Pan prof. Prahl sděluje, že bude též konzultovat celé září jako obvykle, tedy v ...

04. září 2019

Pan dr. Macek se velmi omlouvá, neb musí z vážných rodinných důvodů změnit čas zářijových...

31. srpen 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v září budu opět konzultovat v pravidelných...

26. srpen 2019