Filozofická Fakulta

Historie ústavu pro dějiny umění

1850 – na přímluvu hraběte Lva Thuna se prvním profesorem české archeologie a historie umění stal J. E. Vocel dějiny umění (důraz na místopis) spjaty sarcheologií )..

1871-1874 – po smrti Vocela zůstalo místo profesora archeologie a dějin umění neobsazené

1874 – nacionalisticky orientovaný A. Woltmann jmenován profesorem

1878 – po aféře s českými studenty Woltmann odchází do Štrasburku

1882 – rozdělení univerzity na „českou“ a „německou část“.

1883 – profesorem dějin umění se stal  estetik Miroslav Tyrš

1884 – 1904 – po smrti Tyrše suploval výuku dějin umění O. Hostinský

1897 - dějiny umění začal přednášet Hostinského žáka, soukromý docent Bohumil Matějka (hab. 1896)

1897 - habilitace Karla Chytila, badatele kulturněhistorické orientace

1904 – K. Chytil mimořádným profesorem. O profesuru se ucházel také v roce 1902 ve Vídni habilitovaný M. Dvořák

1911 – K. Chytil řádným profesorem a vedoucím Semináře dějin umění, schválení stanov Semináře

1918 – Seminář proměněn v Ústav a Seminář dějin umění, přednosta K. Chytil Seminář měl dvě oddělení, první vedl K. Chytil, druhé V. Birnbaum (habilitován 1919)

1921 – na návrh K. Chytila byl pozván vyučovat dějiny východoevropského umění bývalý profesor oděské a petrohradské univerzity N.P. Kondakov (zem. 1925)

1922 – V. Birnbaum jmenován mimořádným profesorem, od té doby dvě profesorská místa na Ústavu

1923 – přestěhování Ústavu a Semináře dějin umění z Klementina do Břehové ulice, k dispozici dvě posluchárny součástí Ústavu  tzv. Historicko-umělecký ústav Msgra. F. Lehnera, Fond Msgra. Lehnera

1925 – Kondakovovi žáci založili tzv. Seminarium Kondakovianum

1927 – V. Birnbaum po odchodu K.Chytila do důchodu jmenován řádným profesorem. Vedením druhého oddělení  Semináře se ujal A. Matějček

1927 – na Ústavu začal přednášet katolický kněz Josef Cibulka – vedl Proseminář dějin umění

1929 – na žádost V. Birnbauma zřízeno  Oddělení   pro byzantské a východoslovanské dějiny umění, jehož

             vedoucím se stal  prof. N.L. Okuněv

1930 – Birnbaumova žádost na zřízení Semináře křesťanské archeologie (vedoucím měl být J. Cibulka)

1934 – po Birnbaumově smrti se jeho nástupce stal A. Matějček (habilitován 1926, mimořádným profesorem od roku 1927, řádným 1930). Vedením prvního oddělení a Prosemináře dějin umění pověřen J. Květ

1938-1939 – A. Matějček děkanem filosofické fakulty

1939 – zavření českých vysokých škol nacisty. V průběhu války fungoval  Uměleckohistorický institut dějin umění německé části univerzity (přednosta. K.M. Swoboda)

1943 – v Osvětimi byl zavražděn nacisty asistent Lehnerova Ústavu P. Kropáček

1945 – obnovení výuky, Ústav převzal knihovnu a fototéku  německého Institutu dějin umění. Přednostou Ústavu opět A. Matějček (vedoucí semináře), působil zde nadále J. Cibulka. Nově na  zde začal působit O.J. Blažíček  (habilitoval se v roce1946). Proseminář vedl J. Květ (řádným profesorem od roku 1945)

1946 – habilitace J. Pešiny (řádným profesorem od 1949)

1947 – vyhověno žádosti A. Matějčka o znovuzřízení dvou oddělení Semináře a Prosemináře

1948 – Únorový převrat komunistů. J. Pečírka pověřen vedením prvního oddělení Semináře

1950 – po smrti A. Matějčka jmenován  „zatimním“ ředitelem Ústavu J. Květ, přejmenování Ústavu dějin umění na Katedru dějin umění. J. Neumann jmenován docentem. Zrušení Semináře pro křesťanskou archeologii

1951 – z politických důvodů ukončil svoji činnost v Ústavu (Katedře) O.J. Blažíček. J. Cibulka směl vyučovat pouze na teologické fakultě. Přestěhování Katedry dějin umění z Břehové ulice na právnickou fakultu

1953 – J. Květ obdržel dekret vedoucího učitele Katedry. Jako asistenti působili od 50. a 60. let na Ústavu, později  Katedře dějin umění V. Fiala, V Soukupová, V. Hasalová , B. Mráz,  P. Wittlich , J. Kropáček, J.  Homolka

1960 – J. Květ se stal akademikem

1964 – J. Květ odešel do důchodu (zem. 1965), novým vedoucím Katedry jmenován J. Pešina

1971 – došlo ke konfuzi  Katedry dějin umění a stolice estetiky pod nový názve Katedra dějin umění a estetiky J. Pešina donucen odstoupit z funkce vedoucího Katedry a na jeho místo jmenován V. Fiala (1972 jmenován docentem)

1985 –  přestěhování Katedry dějin umění do ulice Celetná 20, asistenty A. Alsterová, V. Czumalo

1986 – novou vedoucí Katedry se stala estetička E. Foglarová

1987 – asistentem V. Hrubý

1989 –  vedoucím Katedry se stal J. Homolka (docentem od roku 1988, profesorem od 1990, v letech 1991 – 1993 zastával funkci děkana FFUK)

 1990 – rozdělení Katedry dějin umění a estetiky na samostatné katedry. Opětovné zřízení oddělení křesťanské archeologie a ikonografie, od 1994 kabinetu (J. Royt - habilitován 1987, L. Konečný), nové oddělení památkové péče a muzeologie . Přijat M. Horyna (1994 habilitován, profesorem od r. 2000)

1991 – P. Wittlich (docent od 1990, profesorem od 1992) vedoucím katedry dějin umění

1994 - Přejmenování stávající katedry dějin umění na Ústav pro dějiny umění. (ředitel P. Wittlich). Novými pedagogy Ústavu R. Prahl (habilitován 2001), P. Macek (od 1995) a J. Hlaváčková

2000- ředitelem Ústavu pro dějiny umění M. Horyna

2001 – pedagogem Ústavu se stal V. Lahoda a J. Kuthan (profesorem od 2001)

2005 - ředitelem Ústavu se stal prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

2014 - ředitelem Ústavu jmenován PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve druhé polovině září budou moje konzultace probíhat...

13. září 2018

Konzultace p. dr. Macka v září budou probíhat následovně:

5. 9. (st) od 16.00

11....

28. srpen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto na vědomost dávám, že v září budu konzultovat...

28. srpen 2018