Filozofická Fakulta

Románská nástěnná malba

Románská nástěnná malba

Významnými malířskými památkami románské malby jsou ovšem i malby nástěnné. České i evropské nástěnné malbě se intenzivně věnuje především prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. a PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020