Filozofická Fakulta

Knihovna

 

Knihovna je od 4.1. (opět) uzavřena až do rozvolnění opatření (tedy na neurčito).

Od 13.1. je umožněno objednávání knih prostřednictvím Centrálního katalogu s vyzvednutím po emailovém vyzvání ve spádových knihovnách. Bližší informace o tzv. provozu click & collect naleznete na stránkách knihovny FF UK

Nyní vypůjčené knihy nebudou dále prodlužovány a je možné je vrátit do biblioboxu, stav konta si můžete zkontolovat ve Ckis po přihlášení.

Aktuální informace na webu koronavirus.ff.cuni.cz

Současný fond knihovny čítá přes 63.000 svazků, především knih a časopisů. Řadí se tím k největším oborovým knihovnám na FF UK. Zahrnuje publikace ze všech oblastí dějin výtvarného umění, architektury, památkové péče, kastelologie, ale i příbuzných oborů jako jsou archeologie, historie, filozofie, religionistika a mnoho dalších. Dle typu, původu, či historických období, lze knihy rozdělit do několika samostatných celků (viz Knihovní fondy).

Objednávání knih!!!

VŠECHNY KNIHY OBJEDNÁVEJTE ALESPOŇ DEN PŘEDEM NA EMAIL (lenka.vobrubova@ff.cuni.cz), připraveny budou následující den hodinu po začátku otevírací doby. Do emailu napiště autora, název a VŠECHNY SIGNATURY + kdy si plánujete knihy vypůjčit/studovat.

Kde najít signatury a několik rad k vyhledávání ve Ckis naleznete v odkazu.

Otevírací doba

Výpůjčních a dalších služeb knihovny mohou čtenáři využívat v těchto otevíracích hodinách:


Pondělí 9:30 - 12:30   13:00 - 16:30
Úterý 9:30 - 12:00   14:30 - 16:00
Středa 9:30 – 12:30  13:00 - 15:00
Čtvrtek 9:30 – 12:30  13:00 - 15:00


Od listopadu do konce června je mimo běžný provoz zajištěna každé pondělí, středu a čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin služba doktorandů s možností prezenčního studia z fondu příruční knihovny. Pokud chcete studovat knihy z jiných fondů, prosím objednejte si je emailem alespoň den předem.

Elektronická registrace čtenářů!

Od 1.12.2019 jsou všichni čtenáři registrováni centrálně do všech knihoven UK elektronickou přihláškou. Po přihlášení údaji do CAS (SIS) student zadá pouze trvalé bydliště a email a po odeslání je přihlášen jako čtenář. Přihlášení je možné přes vlastní zařízení.

 

Kontakty

PhDr. Lenka Vobrubová

Pavlína Kolářová

telefon: +420 221 619 698

e-mail: libdume@ff.cuni.cz

                 Lenka.Vobrubova@ff.cuni.cz

           Pavlina.Kolarova@ff.cuni.cz 

adresa: Praha 1, Celetná 20, 4. patro, dveře číslo 415b

doručovací adresa:
Filozofická fakulta UK
Podatelna
Ústav pro dějiny umění (knihovna)

nám. Jana Palacha 1/2
Praha 1
116 38

(uveďte adresu odesílatele)


Rozdělení signatur

Signatury 1 -, A1 -, HM-, FD- = fondy s možností absenční výpůjčky (pouze knihy mladší roku 1945) na objednávku den předem emailem

Signatura VDA- = skladový fond s možností krátkodobé absenční výpůjčky, nutné objednat přes Centrální katalog UK nejpozději den předem

Signatury B-, C-, K-, L-, M-, N-, P- = fondy pouze k prezenčnímu studiu na objednávku den předem emailem

Signatury Bc-, D1 -, Dis-, Rig-, Hab- = fond vysokoškolských prací, kvůli archivnímu charakteru fondu není možné exempláře odnášet ze studovny, ale je možnost reprodukce textu i obrazových příloh

Signatury I-, II-, III-, IV-, V- = prezenční skladový fond s nutností objednání knih emailem alespoň 14 dní dopředu

 

Základní charakteristika knihovny

Studovna s deseti studijními místy, tzv. „příruční knihovna“, je určena k práci s literárními prameny, ke studijní a badatelské činnosti. V této místnosti č.415b, vybavené výpůjčním pultem, probíhají také prezenční a absenční výpůjční služby z téměř celého fondu knihovny DU. Studovna je vybavena celkem třemi počítači, které jsou určeny studentům a ostatním uživatelům. V rámci tohoto malého PC centra lze využívat všechny dostupné elektronické informační zdroje FF UK. Ke zkvalitnění služeb přispívá i možnost použití tiskárny a skeneru.

Výpůjční protokol je veden na samostatném počítači, který zajišťuje kompletní automatizované výpůjční služby. Další pomocný výpůjční a evidenční aparát - dílčí počítače, lístkové katalogy a kartotéky slouží jako pomůcky k vyhledávání literatury. Knihovní fond je od roku 1995 digitálně zpracováván a zpřístupňován prostřednictvím Centrálního katalogu FF UK. V současné době jsou všechny publikace z fondu knihovny DU již takto automatizovaně vyhledatelné.

V knihovním fondu tohoto oddělení je ve volném výběru zastoupena především literatura slovníková, encyklopedická, příručková, monografická a časopisecká. Obsahově tvoří průřez dějinami umění a je určena k základní orientaci v dané problematice. Literatura je řazena tematicky a chronologicky tak, aby co nejpřehledněji prezentovala historický vývoj oboru a jeho etapy. Vytváří historicky ucelenou enklávu základních dokumentů k dějinám umění, architektury a památkové péče. Využívána je v rámci služeb a režimu knihovny ÚDU. Publikace z „příruční knihovny“ jsou pro svou jedinečnost určeny převážně k prezenčnímu studiu, nebo ke krátkodobým výpůjčkám.


Výpůjční řád

V knihovně Ústavu pro dějiny umění FF UK je platný „Výpůjční řád“ Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Opatření rektora č. 36/2019.

Absenční výpůjčky lze uskutečnit pouze z částí fondu pro tyto účely vyčleněných, signatura 1- , a A1-, HM-, FD-, VDA- .

Absenční výpůjčky nelze uskutečnit u knih s vročením starším roku 1945, u knih nevázaných, či poškozených. Rozhodování o realizaci výpůjček je v kompetenci knihovníka.

Publikace z příruční knihovny, historických fondů a fondu vysokoškolských prací jsou určeny pouze k prezenčnímu využití.

V souladu s knihovním řádem lze půjčovat knihy se statusem 01 – prezenční na víkend, nebo přes noc.

 


Dar, pozůstalost prof. ing. arch. Dalibora Veselého, architekta a historika umění, zástupce pookupační (r. 1968) české emigrace v Anglii. Prof. Veselý působil na mnoha prestižních anglických univerzitách (př. Cambridge, Emmanuel College) a během svého života vybu-doval obdivuhodně rozsáhlou odbornou knihovnu. Celá knihovna čítá cca 6 000 svazků a její koncepce zahrnuje systematicky budované tematické oddíly. Tyto jsou věnovány dějinám a teorii umění, architektuře, urbanizmu, ale také filozofii, teologii, historickým a společenským vědám. V rámci dislokace FF UK byla knihovna rozdělena na dvě části. Větší díl zahrnující filozofii, teologii, historii a další navazující témata, byl umístěn v Knihovně Šporkova paláce, kde je k dispozici k prezenčnímu bádání (knihy signatury VDB-).

Menší část, cca 1.800 svazků prezentuje dějiny umění a architektury od antiky až po 21. století. Knihovna signatury VDA- je stavěna chronologicky dle historických období, je věnována malířství, sochařství a architektuře. Větší samostatné celky Veselého knihovny patří  metodologii dějin umění a urbanizmu.

 

Knihovna Dalibora Veselého se čtyřmi badatelskými místy je umístěna v samostatné místnosti č. 311, ve 3. patře. 

Otevírací hodiny:   Po    10.00 – 12.00 hod.

                               Út     14.00 – 17.00 hod.

                               St      10.00 – 12.00 hod.

Ke studiu, které je pouze prezenční, je nutno se předem hlásit v Knihovně ÚDU ve 4. patře, v místnosti 415b.

PřílohaVelikost
Hledání a objednávání knih v knihovně UDU FF UK.pdf931.21 KB

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021