Filozofická Fakulta

Barokní malířství

Barokní malířství

Jestliže velkým tématem renesanční malby bylo zachycení prostoru a perspektivy, velkým tématem malby barokní je světlo. Také zde můžeme vnímat syntézu mnoha vlivů i další posun a rozvinutí témat charakteristických už pro tvorbu renesanční. Nejen české, ale i evropské barokní malbě se, pochopitelně se zvláštním zacílením na uměleckou tvorbu Itálie a střední Evropy, věnují prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD a PhDr. Martin Mádl, PhD.

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020