Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny pedagogů

Změny konzultačních hodin pro aktuální týden najdete zde.

Konzultační hodiny probíhají v prostorách Ústavu pro dějiny umění FF UK, celetná 20, pokud není uvedeno jinak.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.ředitel ústavu
pondělí 14.00–15.00  
Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.  zástupce ředitele ústavu čtvrtek  16.00–17.00  
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  tajemnice ústavu úterý 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.  předsedkyně oborové rady čtvrtek 14.00–15.30  
PhDr. J. Hana Hlaváčková  pondělí       15.00 - 15.50  po dohodě e-mailem
Prof. PhDr. Lubomír Konečný středa 14.00–15.00 ÚDU AV ČR, Husova 4
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. středa 17.00–18.00 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6 
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.  úterý 15.00–16.30 ÚDU AV ČR, Husova 4
Ing. Petr Macek, Ph.D.   středa 17.30–19.00  
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  úterý 14.30–15.50  
Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. čtvrtek 9.30–10.50  
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ponděli

pátek

9.00-10.00

9.00-10.00

v budově rektorátu UK, 3. patro, místnost č. 309
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. po dohodě e-mailem  
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.  středa 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. čtvrtek 16.00–17.30 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, místnost č. 1059

 

SČA 2016/2017 - Devadesátá léta v české architektuře
Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Aktuality

Magisterské státnice se konají - 31. 5. 2017 - obhajoby DP, 1. 6. 2017 - zkoušky

...

24. duben 2017

Dle Opatření děkana, jak jsem se nyní dověděla, je třeba vložit záv. práci do systému měsíc před...

19. duben 2017

Prosím všechny studenty/ky, kteří se hlásí ke státnicím v jarním termínu, aby se přišli také...

12. duben 2017

Chcete vědět, jak lépe pracovat s vyhledávači a databázemi? Více...

11. únor 2016