Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny pedagogů

Změny konzultačních hodin pro aktuální týden najdete zde.

Konzultační hodiny probíhají v prostorách Ústavu pro dějiny umění FF UK, celetná 20, pokud není uvedeno jinak.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.ředitel ústavu
pondělí 14.00–15.00  
Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.  zástupce ředitele ústavu čtvrtek  16.00–17.00  
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  tajemnice ústavu úterý 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.  předsedkyně oborové rady čtvrtek 14.00–15.30  
PhDr. J. Hana Hlaváčková  pondělí       15.00 - 15.50  po dohodě e-mailem
Prof. PhDr. Lubomír Konečný středa 14.00–15.00 ÚDU AV ČR, Husova 4
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. středa 17.00–18.00 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6 
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.  úterý 15.00–16.30 ÚDU AV ČR, Husova 4
Ing. Petr Macek, Ph.D.   středa 17.30–19.00  
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  úterý 14.30–15.50  
Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. čtvrtek 9.30–10.50  
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ponděli

pátek

9.00-10.00

9.00-10.00

v budově rektorátu UK, 3. patro, místnost č. 309
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. po dohodě e-mailem  
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.  středa 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. čtvrtek 16.00–17.30 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, místnost č. 1059

 

SČA 2016/2017 - Devadesátá léta v české architektuře
Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Aktuality

Příští týden se konzultační hodiny dr. Petra Macka přesouvají ze...

22. červen 2017

Až do 25. 6. je stále možné zasílat abstrakty příspěvků na konferenci...

18. červen 2017

Milí přátelé, už jen tři dny můžete hodnotit výuku v letním semestru na hodnoceni.ff.cuni.cz. Pokud...
15. červen 2017

BZK -   obhajoby - 7. 9. 2017 - práci je třeba vložit do SISu do 1. 8.

 ...

08. červen 2017

Ozvěte se prosím: marketa.krystynova@gmail.com

31. květen 2017

Dle studijního řádu je třeba práci odevzdat měsíc před vypsaným termínem FF v Harmonogramu ak....

25. květen 2017