Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny pedagogů Ústavu pro dějiny umění

Konzultační hodiny probíhají v prostorách Ústavu pro dějiny umění FF UK (Celetná 20, Praha 1), pokud není uvedeno jinak.

 

PhDr. Richard Biegel, PhD, ředitel                   

pondělí    15.00 – 16.00


prof. PhDr. Roman Prahl, CSc., zástupce ředitele             

úterý      14.00 – 15.00

 

Mgr. Kateřina Adamcová, PhD, tajemnice             

úterý   11.00 – 12.00

 

doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD, předsedkyně oborové rady          

čtvrtek    14.00 – 15.30

 

PhDr. Jana H. Hlaváčková                    

po dohodě e-mailem


prof. PhDr. Lubomír Konečný                

středa   14.00 – 15.00, ÚDU ČAV, Husova 4, P 1


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.                

středa   16.00 - 17.00

 

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.                   

e-mailem


ing. Petr Macek, PhD                            

středa     17.30 – 18.30

 

doc. PhDr. Michaela Ottová, PhD

úterý     16.30 - 17.30


doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD        

čtvrtek   9.50 – 10.50


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD              

pondělí    9.00 – 10.00, po domluvě pátek, rektorát UK, 3. p., místnost č. 309

 

Mgr. Zuzana Štefková, PhD                          

po dohodě e-mailem úterý 16.00 - 17.00


prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.                       

středa     11.00 – 12.00


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD                

středa    15.00 – 16.30, KTF, Thákurova 3, P 6, místnost č. 1059      

                                                                                                                                      

 

 

 

SČA 2016/2017 - Devadesátá léta v české architektuře
Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve druhé polovině září budou moje konzultace probíhat...

13. září 2018

Konzultace p. dr. Macka v září budou probíhat následovně:

5. 9. (st) od 16.00

11....

28. srpen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto na vědomost dávám, že v září budu konzultovat...

28. srpen 2018