Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny pedagogů Ústavu pro dějiny umění

Konzultační hodiny probíhají v prostorách Ústavu pro dějiny umění FF UK (Celetná 20, Praha 1), pokud není uvedeno jinak.


PhDr. Richard Biegel, PhD, ředitel                                         

čtvrtek 14.00 - 15.00 

 

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc., zástupce ředitele                                 

 úterý    14.00 – 15.00


Mgr. Kateřina Adamcová, PhD, tajemnice                               

úterý   14.30 – 15.30

 

doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD, předsedkyně oborové rady 

 čtvrtek 14.00 – 15.30

 

PhDr. Jana H. Hlaváčková                                          

po předchozí dohodě e-mailem

 

prof. PhDr. Lubomír Konečný                                  

středa   15.00 – 16.00,  ÚDU ČAV, Husova 4, P 1

 

PhDr. Jan Klípa, PhD

středa   11.00 11.30, ÚDU ČAV, Husova 4, P 1, jen po předchozí e-mailové domluvě 


ing. Petr Macek, PhD                                                  

úterý     14.30 – 16.00

 

doc. PhDr. Michaela Ottová, PhD                          

 úterý     12.30 – 13.30, jen po předchozí e-mailové domluvě

 

doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD                       

středa    14.00 – 15.00

 

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD                                 

pondělí   9.00 – 10.00,  po dohodě i v pátek,  rektorát UK, 3. patro, č. 309

 

Mgr. Zuzana Štefková                                                

 čtvrtek   9.10 – 10.40, jen po předchozí dohodě e-mailem

 

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

úterý      14.30 - 15.30,  ÚDU ČAV, Husova 4, P 1

 

prof. PhDr. Petr Wittlich                                           

středa     11.00 – 12.00, jen po předchozí dohodě

 

 

 

 

 

 

 

SČA 2016/2017 - Devadesátá léta v české architektuře
Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021