Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny pedagogů

Konzultační hodiny probíhají v prostorách Ústavu pro dějiny umění FF UK, celetná 20, pokud není uvedeno jinak.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.ředitel ústavu
pondělí 14.00–15.00  
Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.  zástupce ředitele ústavu čtvrtek  16.00–17.00  
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  tajemnice ústavu úterý 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.  předsedkyně oborové rady čtvrtek 14.00–15.30  
PhDr. J. Hana Hlaváčková  pondělí       15.00 - 15.50  po dohodě e-mailem
Prof. PhDr. Lubomír Konečný středa 14.00–15.00 ÚDU AV ČR, Husova 4
Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. středa 17.00–18.00 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6 
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.  úterý 15.00–16.30 ÚDU AV ČR, Husova 4
Ing. Petr Macek, Ph.D.   středa 17.30–19.00  
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  úterý 14.30–15.50  
Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. čtvrtek 9.30–10.50  
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ponděli

pátek

9.00-10.00

9.00-10.00

v budově rektorátu UK, 3. patro, místnost č. 309
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. po dohodě e-mailem  
Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.  středa 11.00–12.00  
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. čtvrtek 16.00–17.30 v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, místnost č. 1059

 

SČA 2016/2017 - Devadesátá léta v české architektuře
Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento týden ve středu 22.2. ...

20. únor 2017

V letním semestru 2016/2017 mohou studenti navštěvovat tyto přednášky na UMPRUM. Seznam...

17. únor 2017

Informaci o nově vypsaných přednáškách a cvičeních najdete...

16. únor 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás informovali o...

15. únor 2017

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Jednosemestrální kurz je zaměřen na...

15. únor 2017

Dear Madame/Sir

I am going to organize a conference at the end of March, on the...

13. únor 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

opakovaně se při vkládání atestů do vašich studijních...

06. únor 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže v textu najdete informace k výběrovému řízení na...

26. leden 2017