Filozofická Fakulta

Současné umění

Současné umění

Výtvarné umění nemá pouze minulost, ale také současnost a budoucnost. Současnému umění se v Ústavu pro dějiny umění FF UK věnují například doc. PhDr. Marie Klimešová, PhD a doc. PhDr. Marie Rakušanová, PhD (dialogy s kurátory současného umění), PhDr. Richard Biegel, PhD (architektura) či Mgr. Zuzana Štefková PhD.

Aktuality

Vzhledem k tomu, že situace je momentálně poněkud nepřehledná a jasnější bude až po čtvrtku 24....

03. září 2020