Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

 

e-mail: petr.wittlich(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění kolem roku 1900
Seminář umění 20. století I

Konzultační hodiny 2018 - 20192018

středa 11:00 - 12:00 po předběžné dohodě e-mailem

Praxe od ukončení vysokoškolského studia

 • 1956-59 Katedra dějin umění FF UK, asistent
 • 1959-90 Katedra dějin umění FF UK, odborný asistent
 • 1990-92 Katedra dějin umění FF UK, docent
 • od 1992 Ústav pro dějiny umění FF UK, profesor

Vědecké hodnosti

 • 1967 CSc kandidát věd o umění PhDr doktor filozofie
 • 1990 docent pro obor teorie a dějiny výtvarného umění
 • 1992 profesor pro obor dějiny výtvarného umění
 • 1971 - prom.hist.
 • 1973 - PhDr.
 • 1993 - docent pro obor teorie a dějiny umění
 • 1994 - profesor pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 

 • WITTLICH,P.: Auguste Rodin et la Modernité Tcheque. In : Inspirations Francaises, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol.I.,Praha 2006, s. 117 –138. ISBN: 978-80-7308-300-7
 • WITTLICH, P: Confluences sur la Vltava : Prague point de jonction entre l´Est et l´Ouest (Confluences at Vltava: Prague point of jonction between East and West) editor: Marina Vanci - Perahim; In: Atlas et les territoires du regard,Le Géographique de l´histoire de l´art. 1. vyd. 2006, Publications de la Sorbonne. Paris: Sorbonne; s. 47-54 ISBN 2-85944-552-8.
 • WITTLICH,P.: Art-Nouveau Prague, Karolinum,Praha 2007,136 str .textu ISBN 10: 8024613468
 • WITTLICH,P..: Prag im Jugendstil, Karolinum, Praha 2007, 136 str. textu ISBN : 978-80-246-1345-1
 • WITTLICH, P. : Metafáze. In :Zaostalí forever, Gallery, Praha 2007, s. 13 – 59. ISBN: 978-80-86990-15-6
 • WITTLICH, P: Literatura k dějinám umění.Vývojový přehled 2. vyd. 2008, Praha: Karolinum; 120 s. ISBN 978-80-246-1470-0.
 • WITTLICH, P: Puklá duše, in: Sváry zření.Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století . 1. vyd. 2008, Ostrava: GVU Ostrava, Arbor Vitae; s. 8-29. ISBN 978-80-85091-87-8.
 • WITTLICH, P: Smrt Orfea, in: Umění. 2008, roč. 56, č. 2, s. 128-133. ISSN 0049-5123.
 • WITTLICH, P: Šalounův pomník Maharalovi, in: A. Pařík (ed.): Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel, Praha, Academia a Židovské museum v Praze, 2009, s. 374-385, ISBN 978-80-200-1742-0
 • WITTLICH, P: Kandinkého kopernikovský obrat, in: Wassily Kandinsky: O duchovnosti umění, Praha, Triáda, 2009, ISBN 978-80-87256-08-4
 • WITTLICH, P: Horizonty umění, Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1607-0

Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje ve zkouškovém období pouze po předchozí emailové domluvě.

15. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nezapomeňte, že podle platných pravidel si musíte téma...

14. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zbývajících týdnech zkouškového období budu...

14. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019

Pí doc. Ottová připomíná, že:

1) dnešní (po 7. 1.) cvičení z restaurování se koná...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doc. M. Zlatohlávek se omlouvá, ale z vážných osobních...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

moje konzultační hodiny se budou ve dnech 7. a 14. 1....

03. leden 2019

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 bude místo doc. Martina Zlatohlávka přednášet dr. Richard Biegel o...

10. prosinec 2018