Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

 

e-mail: petr.wittlich(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění kolem roku 1900
Seminář umění 20. století I

Konzultační hodiny 2017/2018

středa 11:00 - 12:00

Praxe od ukončení vysokoškolského studia

 • 1956-59 Katedra dějin umění FF UK, asistent
 • 1959-90 Katedra dějin umění FF UK, odborný asistent
 • 1990-92 Katedra dějin umění FF UK, docent
 • od 1992 Ústav pro dějiny umění FF UK, profesor

Vědecké hodnosti

 • 1967 CSc kandidát věd o umění PhDr doktor filozofie
 • 1990 docent pro obor teorie a dějiny výtvarného umění
 • 1992 profesor pro obor dějiny výtvarného umění
 • 1971 - prom.hist.
 • 1973 - PhDr.
 • 1993 - docent pro obor teorie a dějiny umění
 • 1994 - profesor pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 

 • WITTLICH,P.: Auguste Rodin et la Modernité Tcheque. In : Inspirations Francaises, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol.I.,Praha 2006, s. 117 –138. ISBN: 978-80-7308-300-7
 • WITTLICH, P: Confluences sur la Vltava : Prague point de jonction entre l´Est et l´Ouest (Confluences at Vltava: Prague point of jonction between East and West) editor: Marina Vanci - Perahim; In: Atlas et les territoires du regard,Le Géographique de l´histoire de l´art. 1. vyd. 2006, Publications de la Sorbonne. Paris: Sorbonne; s. 47-54 ISBN 2-85944-552-8.
 • WITTLICH,P.: Art-Nouveau Prague, Karolinum,Praha 2007,136 str .textu ISBN 10: 8024613468
 • WITTLICH,P..: Prag im Jugendstil, Karolinum, Praha 2007, 136 str. textu ISBN : 978-80-246-1345-1
 • WITTLICH, P. : Metafáze. In :Zaostalí forever, Gallery, Praha 2007, s. 13 – 59. ISBN: 978-80-86990-15-6
 • WITTLICH, P: Literatura k dějinám umění.Vývojový přehled 2. vyd. 2008, Praha: Karolinum; 120 s. ISBN 978-80-246-1470-0.
 • WITTLICH, P: Puklá duše, in: Sváry zření.Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století . 1. vyd. 2008, Ostrava: GVU Ostrava, Arbor Vitae; s. 8-29. ISBN 978-80-85091-87-8.
 • WITTLICH, P: Smrt Orfea, in: Umění. 2008, roč. 56, č. 2, s. 128-133. ISSN 0049-5123.
 • WITTLICH, P: Šalounův pomník Maharalovi, in: A. Pařík (ed.): Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel, Praha, Academia a Židovské museum v Praze, 2009, s. 374-385, ISBN 978-80-200-1742-0
 • WITTLICH, P: Kandinkého kopernikovský obrat, in: Wassily Kandinsky: O duchovnosti umění, Praha, Triáda, 2009, ISBN 978-80-87256-08-4
 • WITTLICH, P: Horizonty umění, Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1607-0

Aktuality

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017