Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

konzultační hodiny 2019/2020: středa 11.00 - 12.00 po předběžné dohodě

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění kolem roku 1900
Seminář umění 20. století I

Praxe od ukončení vysokoškolského studia

 • 1956-59 Katedra dějin umění FF UK, asistent
 • 1959-90 Katedra dějin umění FF UK, odborný asistent
 • 1990-92 Katedra dějin umění FF UK, docent
 • od 1992 Ústav pro dějiny umění FF UK, profesor

Vědecké hodnosti

 • 1967 CSc kandidát věd o umění PhDr doktor filozofie
 • 1990 docent pro obor teorie a dějiny výtvarného umění
 • 1992 profesor pro obor dějiny výtvarného umění
 • 1971 - prom.hist.
 • 1973 - PhDr.
 • 1993 - docent pro obor teorie a dějiny umění
 • 1994 - profesor pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 

 • WITTLICH,P.: Auguste Rodin et la Modernité Tcheque. In : Inspirations Francaises, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol.I.,Praha 2006, s. 117 –138. ISBN: 978-80-7308-300-7
 • WITTLICH, P: Confluences sur la Vltava : Prague point de jonction entre l´Est et l´Ouest (Confluences at Vltava: Prague point of jonction between East and West) editor: Marina Vanci - Perahim; In: Atlas et les territoires du regard,Le Géographique de l´histoire de l´art. 1. vyd. 2006, Publications de la Sorbonne. Paris: Sorbonne; s. 47-54 ISBN 2-85944-552-8.
 • WITTLICH,P.: Art-Nouveau Prague, Karolinum,Praha 2007,136 str .textu ISBN 10: 8024613468
 • WITTLICH,P..: Prag im Jugendstil, Karolinum, Praha 2007, 136 str. textu ISBN : 978-80-246-1345-1
 • WITTLICH, P. : Metafáze. In :Zaostalí forever, Gallery, Praha 2007, s. 13 – 59. ISBN: 978-80-86990-15-6
 • WITTLICH, P: Literatura k dějinám umění.Vývojový přehled 2. vyd. 2008, Praha: Karolinum; 120 s. ISBN 978-80-246-1470-0.
 • WITTLICH, P: Puklá duše, in: Sváry zření.Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století . 1. vyd. 2008, Ostrava: GVU Ostrava, Arbor Vitae; s. 8-29. ISBN 978-80-85091-87-8.
 • WITTLICH, P: Smrt Orfea, in: Umění. 2008, roč. 56, č. 2, s. 128-133. ISSN 0049-5123.
 • WITTLICH, P: Šalounův pomník Maharalovi, in: A. Pařík (ed.): Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel, Praha, Academia a Židovské museum v Praze, 2009, s. 374-385, ISBN 978-80-200-1742-0
 • WITTLICH, P: Kandinkého kopernikovský obrat, in: Wassily Kandinsky: O duchovnosti umění, Praha, Triáda, 2009, ISBN 978-80-87256-08-4
 • WITTLICH, P: Horizonty umění, Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1607-0

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021