Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

 

e-mail: petr.wittlich(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění kolem roku 1900
Seminář umění 20. století I

Konzultační hodiny 2018 - 20192018

středa 11:00 - 12:00 po předběžné dohodě e-mailem

Praxe od ukončení vysokoškolského studia

 • 1956-59 Katedra dějin umění FF UK, asistent
 • 1959-90 Katedra dějin umění FF UK, odborný asistent
 • 1990-92 Katedra dějin umění FF UK, docent
 • od 1992 Ústav pro dějiny umění FF UK, profesor

Vědecké hodnosti

 • 1967 CSc kandidát věd o umění PhDr doktor filozofie
 • 1990 docent pro obor teorie a dějiny výtvarného umění
 • 1992 profesor pro obor dějiny výtvarného umění
 • 1971 - prom.hist.
 • 1973 - PhDr.
 • 1993 - docent pro obor teorie a dějiny umění
 • 1994 - profesor pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 

 • WITTLICH,P.: Auguste Rodin et la Modernité Tcheque. In : Inspirations Francaises, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol.I.,Praha 2006, s. 117 –138. ISBN: 978-80-7308-300-7
 • WITTLICH, P: Confluences sur la Vltava : Prague point de jonction entre l´Est et l´Ouest (Confluences at Vltava: Prague point of jonction between East and West) editor: Marina Vanci - Perahim; In: Atlas et les territoires du regard,Le Géographique de l´histoire de l´art. 1. vyd. 2006, Publications de la Sorbonne. Paris: Sorbonne; s. 47-54 ISBN 2-85944-552-8.
 • WITTLICH,P.: Art-Nouveau Prague, Karolinum,Praha 2007,136 str .textu ISBN 10: 8024613468
 • WITTLICH,P..: Prag im Jugendstil, Karolinum, Praha 2007, 136 str. textu ISBN : 978-80-246-1345-1
 • WITTLICH, P. : Metafáze. In :Zaostalí forever, Gallery, Praha 2007, s. 13 – 59. ISBN: 978-80-86990-15-6
 • WITTLICH, P: Literatura k dějinám umění.Vývojový přehled 2. vyd. 2008, Praha: Karolinum; 120 s. ISBN 978-80-246-1470-0.
 • WITTLICH, P: Puklá duše, in: Sváry zření.Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století . 1. vyd. 2008, Ostrava: GVU Ostrava, Arbor Vitae; s. 8-29. ISBN 978-80-85091-87-8.
 • WITTLICH, P: Smrt Orfea, in: Umění. 2008, roč. 56, č. 2, s. 128-133. ISSN 0049-5123.
 • WITTLICH, P: Šalounův pomník Maharalovi, in: A. Pařík (ed.): Cesta života. Rabi Jehuda Leva Ben Becalel, Praha, Academia a Židovské museum v Praze, 2009, s. 374-385, ISBN 978-80-200-1742-0
 • WITTLICH, P: Kandinkého kopernikovský obrat, in: Wassily Kandinsky: O duchovnosti umění, Praha, Triáda, 2009, ISBN 978-80-87256-08-4
 • WITTLICH, P: Horizonty umění, Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1607-0

Aktuality

P. prof. Bažant oznamuje, že příští pátek 16. 11. 2018 musí zrušit svou přednášku z cyklu...

09. listopad 2018

Dle rozhodnutí p. dr. Biegla a se souhlasem ostatních pedagogů se termín odevzdání bakalářských...

26. říjen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouvám se, ale z osobních důvodů ruším svou příští...

24. říjen 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018