Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Lubomír Konečný

e-mail: konecny@udu.cas.cz

konzultační hodiny 2019/2020: středa 15.00 - 16.00 v ÚDU AV ČR, Husova 4

Vyučované předměty

Historiografie a metodologie dějin umění I
Historiografie a metodologie dějin umění II
Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění

Ikonografický seminář

Praxe od ukončení vysokoškolského studia

 • 1970-1990 – Ústav dějin umění ČSAV (AV ČR), odborný vědecký pracovník
 • 1990-1992 – Ústav pro dějiny umění FF UK, asistent
 • 1993-1995 – Central European University, Praha – profesor
 • od 1996 – Ústav dějin umění AV ČR, odborný vědecký pracovník
 • 2002-2012 - ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2004 - jmenován docentem
 • 2005 – člen oborové rady Ústavu pro dějiny umění
 • 2007- jmenován profesorem dějin umění

Recentní publikační činnost (2006-2014)

 

2005

 • KONEČNÝ, L.: [recenze] Gerhard F. Strasser and Mara R. Wade, eds., Die Domänen des Emblems: Außerliterarische Anwendungen der Emblematik, Wiesbaden, 2004 (=Wollfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, Band 39), Acta Comeniana: Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit / Internationale Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, 19 (LIII), 2005, s. 281-288
 • KONEČNÝ, L.: [recenze] Éva Knapp and Gábor Tüskés, Emblematics in Hungary: A study of the history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, Tübingen 2003, Acta Comeniana: Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit / Internationale Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, 19 (LIII), 2005, s. 277-281. 

2006

 • KONEČNÝ, L.: Paupertatem summis ingeniis obesse ne provehantur: Alciato & Co. on the Humanist Condition, In: Republic of Letters, Humanism, Humanities: Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, ed. Marcell Sebök (Collegium Budapest Workshop Series No. 15), Budapest 2005 [vyd. 2006], s. 199-209. ISBN 963-9293-08-3.
 • KONEČNÝ, L.: Bronzino's Panciatichi Holy Family with St. John Reconsidered, Source: Notes on the History of Art, XXV, č. 2, Winter 2006, s. 26-31.
 • KONEČNÝ, L.: Emblem Books from the National Museum in Prague, Society of Emblem Studies Newsletter, č. 38, January 2006, s. 2-3.
 • KONEČNÝ, L.: Fakta, fikce a dějiny umění, Bulletin UHS, XVI, č. 1, 2006, s. 5-7. ISSN 0862-612.
 • KONEČNÝ, L.: Bianco, Baccio del, In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky, ed. Anděla Horová, Praha 2006, s. 102-103. ISBN 80-200-1209-5.
 • KONEČNÝ, L.: Mont, Hans, In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění – Dodatky, ed. Anděla Horová, Praha 2006, s. 513-514. ISBN 80-200-1209-5.
 • KONEČNÝ, L.: Chytání zmizelé mouchy, In: Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506-2006, kat. výst., Národní galerie v Praze, 2006, s. 41-51. ISBN 80-7035-331-7.
 • KONEČNÝ, L.: Catching an Absent Fly, In: Albrecht Dürer: The Feast of Rosegarlands 1506-2006, kat. výst., Národní galerie v Praze, 2006, s. 41-51. ISBN 80-7035-332-5.
 • KONEČNÝ, L.: [a Jaroslava Lencová] Ještě jednou k exlibris Emy Destinové, Knižní značka, 2006, č. 2, s. 42-43.
 • KONEČNÝ, L.: Michael Maier’s Atalanta fugiens in Czech, Society of Emblem Studies Newsletter, č. 39, July 2006, s. 6-7.
 • KONEČNÝ, L.: An Abridged Version of Alciato’s Emblems Published in Rudolfine Prague, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, č. 6, 2006, s. 67-69. ISSN 1213-5372.
 • KONEČNÝ, L.: An unknown painting by Sebastiano Conca, Paragone / Arte, LVII, č. 68 (677), Luglio 2006, s. 87-89. ISSN 1120-4737.

2007

 • KONEČNÝ. L. & PRAHL, R.: Pomník maršála Radeckého a ikonografie vítěze na štítě, Umění, LV, 2007, s. 45-68 (ISSN 0049 5123)
 • KONEČNÝ, L.: Albrecht Dürer, Krajina s velkým dělem, 1518; [& Marta Vaculínová] Brant Sebastianus, Varia Carmina, Basilej 1498; [& Kamil Boldán] Celtis, Conradus, Quattuor libri Amorum, Norimberk 1502; Miska Augustina Olomouckého, ca. 1470–90 a 1508; Jan Swart van Groningen, Triumf Smrti, ca. 1535, in: Básník a politik: Bohuslav Hasištejnský a jeho svět, ed. Ivana Kyzourová, kat. výst., Praha 2007, s. 64, 86-88, 88-89, 120, 129; kat. č. 42, 60, 61, 93, 98 (ISBN 978-80-86161-96-9; ISBN 978-80-86970-29-5)
 • KONEČNÝ, L.: Zatažená záclona Evy Kmentové, Plinius a Parrhasios, Bulletin UHS, XVII, 2007, č. 1, s. 4-5 (ISSN 0862-612)
 • KONEČNÝ, L.: Medaile Františka Palackého, Akademický bulletin, 5/květen 2007, s. 19 (ISSN 1210-9525)
 • KONEČNÝ, L.:, A “mysterious” emblem by Wenceslaus Hollar, Society of Emblem Studies Newsletter, č. 40, January 2007, s. 8-11
 • KONEČNÝ, L.: Habsburg imprese in Telč, Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies, XV, 2007, s. 345-353 (Series ISBN: 0-404-64750-2; ISBN- 10: 0-404-64765-0; ISBN-13: 978-404-64765-0)
 • KONEČNÝ, L.: & Beket Bukovinská, Aegidius Sadeler (?), Porträtmedaillons Rudolfs II. und Maximilians II. mit ihren Impresen, in: In Arte Venustas: Studies on Drawings in Honor of Teréz Gerszi Presented on Her Eightieth Birthday, ed. Andrea Czére, Budapest 2007, s. 66-67 (ISBN 978-963-7063-44-2)
 • KONEČNÝ, L.: Emblematika a knihy emblémů; a č. kat. IV/1-3, in: Václav Hollar,1607–1677, a Evropa mezi životem a zmarem, ed. Alena Volrábová, kat. výst, Národní galerie v Praze 2007, s. 307-323 (ISBN 978-80-7035-361-5)
 • KONEČNÝ, L.: Emblematics and the emblem book; a kat. č. IV/1-3, in: Wenceslaus Hollar, 1607–1677, and Europe between Life and Desolation, ed. Alena Volrábová, exh. cat., The National Gallery in Prague 2007, s. 307-323 (ISBN 978-80-7035-362-2) 
 • KONEČNÝ, L.: [recenze:] Kaliopi Chamonikola et al., Pod znamením okřídleného hada: Lucas Cranach a české země, kat. výst., Praha 2005,” Umění, LV, 2007, s. 416-418 (ISSN 0049 5123)
 • KONEČNÝ, L.: Malířská výzdoba Valdštejnského paláce: Pokus o (předčasnou) syntézu, in: Albrecht z Valdštejna – Inter arma silent musae?, ed. Eliška Fučíková & Ladislav Čepička, Praha 2007, s. 144-148, 422-423, kat. č. 1.53 (ISBN 978-80-200-1565-5; EAN 9788020015655)
 • KONEČNÝ, L.: Adam and Eve in Rudolfine Art, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, č. 7, 2007, s. 110-119 (ISBN 80-86890-16-3)
 • KONEČNÝ, L.: The Trojan War in Prague: Homer, Virgil, and Albrecht von Wallenstein, in: Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa / Baroque Ceiling Painting in Central Europe: Conference Proceedings, Brno (Brünn) – Praha (Prag), 27. September – 1. Ocktober 2005, ed. Martin Mádl, Michaela Šeferisová Loudová & Zora Wörgötter, Praha 2007, s. 177-188 (ISBN 80-86890-14-7)
 • KONEČNÝ, L.: Mistr litoměřický, ostentatio genitalium a Vidění sv. Brigity Švédské, in: Žena ve člunu: Sborník Hany J. Hlaváčkové, ed. Kateřina Horníčková & Michal Šroněk, Praha 2007, s. 287-298 (ISBN 80-86890-12-0)
 • Konečný, Lubomír, Rottenhammer’s Representations of Muses and Arts, in: Hans Rottenhammer (1564-1625): Ergebnisse des in Kooperation mit dem Institur der Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, v. v. i., durchgeführten Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (17.-18. Februar 2007), ed. Heiner Borggrefe, Vera Lüpkes, Lubomír Konečný & Michael Bischoff, Marburg 2007
 • KONEČNÝ, L.: Dubravius o Dürerovi, Sborník Národního muzea v Praze / Acta Musei Nationalis Pragae, řada A – Historie / Series A – Historia, LXI, 2007, č. 1-2, s. 61-65 (ISSN 0036-5355)

2008

 • KONEČNÝ, L.: Dubravius o Dürerovi. In: Sborník Národního muzea v Praze / Acta Musei Nationalis Pragae, řada C – Literární historie / Series C – Historia litterarum, LXII: 1–4, 2007 [2008], s. 63-67. (ISSN 0036-5351).
 • KONEČNÝ, L.: The State of Renaissance Art History: Tradition in Distress. In: Renaissance Theory, ed. James Elkins & Robert Williams, New York London & New York 2008, s. 304-309 & 458-460. (ISBN10: 0-415-96046-0 (pbk); ISBN13: 978-0-415-96046-5 (pbk.)).
 • KONEČNÝ, L.: „A Beard Suits a Man“: Bearded Ladies in the Late Renaissance and Baroque Art. In: The Iconology of Gender (Eastern & Western Traditions of European Iconography 3), sv. I: Traditions & Historical Perspectives, ed. Attila Kiss & György E. Szönyi, Szeged 2008, s. 85-92. (ISSN 0230-2780; ISBN 978-963-482-874-7).
 • KONEČNÝ, L.: Rottenhammer und die Antike. In: Hans Rottenhammer – begehrt, vergessen, neu entdeckt, ed. Heiner Borggrefe, Lubomír Konečný, Vera Lüpkes & Vít Vlnas, kat. výst. Lemgo, München 2008, s. 45-48. (978-3-7774-4315-57).
 • KONEČNÝ, L.: Matthäus Gundelach, Adam a Eva. In: Olomoucká obrazárna III: Středoevropské malířství 16.–18. století z olomouckých sbírek, ed. Martina Kostelníčková, Olomouc 2008, s. 62-66. (ISBN 978-80-87149-09-6).
 • KONEČNÝ, L.: Matthäus Gundelach, Adam and Eva. In: Olomouc Picture Gallery III: Central European Paintingof the 16th–18th Centuries from Olomouc Collections, ed. Martina Kostelníčková, Olomouc 2008, s. 62-66. (ISBN 978-80-97149-10-2).
 • KONEČNÝ, L.: Hana Volavková a Iconologia / ikonologie v Čechách. In: Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách uměni, ed. Milena Bartlová & Martina Pachmanová, Praha 2008, s. 89-97. (ISBN 978-80-200-1607-2).
 • KONEČNÝ, L.: Pierre-Paul Prud’hon’s La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime and the Emblem Tradition. In: Word & Image, 1500-1900: Figure, Form & Function. The Eight International Conference of the Society for Emblem Studies, Winchester College, 28th July – 1st August, 2008: Programme & Abstracts, s. 43-44. (b. č.).
 • KONEČNÝ, L.: Reneszánsz müvészet, ahogy a multában és ahogy ma tanulmányozzuk / Renaissance Art as Studied Yesterday and Today. In: The Renaissance – Our Contemporary, Conference at the Petöfi Literary Museum, 18 November 2008, Budapest, s. 8 & 12 (b. č.).

2009

 • KONEČNÝ, L.: “Rottenhammer a Láokoón,” in: Haně Seifertovék k 75. narozeninám, ed. Anja K. Ševčík, Praha 2009, s. 28-31, ISBN 978-80-7035-416-2.
 • KONEČNÝ, L.: “A Riddle without a Solution ?” in: München – Prag um 1600 (Studia Rudolphina, Sonderheft), edd. Beket Bukovinská & Lubomír Konečný, Praha 2009, s. 9-16. ISBN 978-80-86890-22-7
 • KONEČNÝ, L.: “Dubravius on Dürer,” Source: Notes in the History of Art, XXVIII: 4, Summer 2009, s. 8-13.
 • KONEČNÝ, L.: “Jiří František Buquoy a La famosissima Notte, “ in: Orbis artium: K jubileu Lubomíra Slavíčka, eds. Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný, Brno 2009, s. 77-82. ISBN 978-80-210-4972-7.
 • KONEČNÝ, L.: “Sprangerův slon,” in: Ars linearis: Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech, ed. Alena Volrábová, Praha 2009, s. 42-47. ISBN 978-80-7035-436-0
 • KONEČNÝ, L.: [& Beket Bukovinská], “Zwei Kaiser mit ihren Impresen – eine Zeichnung von Aegidius Sadeler,” Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, č. 9, 2009, s. 127-132. ISSN 1213-5372
 • KONEČNÝ, L.: “A Note on a Drawing by Hans von Aachen,” Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, č. 9, 2009, s. 140-141. ISSN 1213-5372
 • KONEČNÝ, L.: “Studium renesančního umění včera a dnes,” in: Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1749–1516) v širších souvislostech (Konference Historická Olomouc XVII), edd. Ivo Hlobil & Marek Perůtka, Olomouc 2009, s. 9-13., ISBN 978-80-244-2430-9.

2010

 • KONEČNÝ, L.:“Giovanni Morelli: historik umění jako znalec (namalovaného) lidského těla,” in Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, eds. Taťána Petrasová & Pavla Machalíková, Praha 2010, pp. 218-225 ISBN: 978-80-200-1833-5
 • KONEČNÝ, L.:“Výpovědi obrazů,” in Hans von Aachen (1552–1515): Malíř na evropských dvorech, ed. Thomas Fusenig in collaboration of Alice Taatgen and Heinrich Becker, exh. cat. Aachen, Berlin – Munich 2010, pp. 75-83 ISBN 978-3-422-06971-8
 • KONEČNÝ, L.:“Bildinhalte,” in Hans von Aachen (1552-1615): Hofkünstler in Europa, ed. Thomas Fusenig in collaboration of Alice Taatgen and Heinrich Becker, exh. cat. Aachen, Berlin – Munich 2010, pp. 75-83 ISBN 978-3-422-06971-8
 • KONEČNÝ, L.:“Pictorial Content,” in Hans von Aachen (1552–1615): Court Artist in Europe, ed. Thomas Fusenig in collaboration of Alice Taatgen and Heinrich Becker, exh. cat. Aachen, Berlin – Munich 2010, pp. 75-83 ISBN 978-3-422-06971-8
 • KONEČNÝ, L.:“Quo vadis, historia artis?,” Bulletin UHS, XXII: 1, 2010, pp. 1-2 ISSN 0862-612
 • KONEČNÝ, L.: Pět smyslů / The Five Senses, exh. cat., National Gallery in Prague, 2010 ISBN 978-80-7035-446-9
 • KONEČNÝ, L.:“Hledání zapomenutých souvislostí: archiv a index / In Search of Forgotten Connections: Archive and Index”, in Emil Filla: Archiv umělce / The Archive of the Artist, ed. Tomáš Winter, exh. cat. Kutná Hora, Prague 2010, s. 027-029 & 045-047 ISBN 978-80-7056-158-4

2011

 • KONEČNÝ, L. Georg Franz Buquoy und "La famosissima Notte", RIHA Journal: Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art, 0016 (8 February 2011) (ISSN 2190-3328)
 • KONEČNÝ, L.: Edmund Campion, S.J., as Emblematist, Once Again, Society for Emblem Studies Newsletter, 48, January 2011, pp. 9-10
 • KONEČNÝ, L. [a S. Dobalová]: Karel Škréta – "pictor doctus", in: Karel Škréta 1610-1674: Studie a dokumenty, eds. Lenka Stolárová & Vít Vlnas, Praha 2011, s. 129–145 (ISBN 978-80-7035-469-8)
 • KONEČNÝ, L.: The Emblem Theory and Practice of Bohuslav Balbín, S.J., in: In Nocte Consilium: Studies in Emblematics in Honor of Pedro F. Campa, eds. John T. Cull & Peter M. Daly, Baden-Baden, 2011, pp. 223-238 (ISBN 978-3-87320-446-1)
 • KONEČNÝ, L.: Giovanni Castrucci: Krajina s obeliskem. Ztraceno v překladu, in: Chvála ciceronství: Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, eds. Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová, Brno 2011, s. 32-39 (ISBN 978-80-87474-26-6; 978-80-210-5570-4)
 • KONEČNÝ, L.: Lost in Translation: The Iconographic Tradition and Visual Transformation of an Antique Fable, Ars, XLIV, 2011, pp. 75-81 (ISSN 0044-9008)
 • KONEČNÝ, L. [a J. Lencová]: Roelandt Savery, Rudolf II and the Bird of Paradise, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, no. 11, 2011, pp. 133-135 (ISBN  978-80-86890-37-1; 1SSN 1213-5372)
 • KONEČNÝ, L.: Raising on a Shield: The Afterlife of an Ancient "Pathosformel" in Seventeenth-Century Art and Politics, in: Welche Antike?: Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock, ed. Ulrich Heinen et al., Wiesbaden 2011, I, pp. 325-345 (ISBN 978-3-447-06405-7; ISSN 0724-472X)
 • KONEČNÝ, L.: Doslov, in: Václav Hájek, Jak rozpoznat odpadkový koš: eseje o stereotypech ve vizuální kultuře, Praha 2011, s. 147-148 (ISBN 978-80-87260-31-9)

2012

 • KONEČNÝ, L.: RIHA v Praze”, Akademický bulletin 2012, č. 2, s. 13 (ISSN 1210-9525)
 • KONEČNÝ, L.: Ještě jednou ‘malované dějiny umění’, in: Wittlichovovi: Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, ed. Marie Rakušanová, Praha 2012, s. 33-41, 345 (ISBN 978-80-246-2114-2)
 • KONEČNÝ, L.: Hans von Aachen 1604–1912: Three Centuries of "fortuna critica", in: Hans von Aachen in Context: Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010, eds. Lubomír Konečný & Štěpán Vácha, Prague 2012, pp. 11-15 (ISBN 978-80-86890-42-5)
 • KONEČNÝ L. [a Š. Vácha]: Preface, in: Hans von Aachen in Context: Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010, eds. Lubomír Konečný & Štěpán Vácha, Prague 2012, pp. 7-8 (ISBN 978-80-86890-42-5)
 • KONEČNÝ, L.: Pierre-Paul Prud’hon’s "La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime" and the Emblem Tradition,” in: The Iconology of Law and Order (Legal and Cosmic), eds. Anna Kérchy, Attila Kiss and György E. Szönyi (Papers in English & American Studies XXI), Szeged, 2012, pp. 193-119 (ISSN  0230-2780; ISBN 978-163-315-076-4)
 • KONEČNÝ, L.: A loď pluje dál / And the Ship Sails On, in: Ročenka 2011 / Annual Report 2011, Praha 2012, pp. 6-8
 • KONEČNÝ, L.: Laudatio k udělení Ceny Josefa Krásy Václavu Hájkovi,” Bulletin UHS, 2/2012, s. 32 (ISSN 0862-612X (Print); ISSN 1805-3955 (Online)
 • KONEČNÝ, L.: The Poetry of Titian’ "poesie": The Renaissance View, in: Centers and Peripheries in European Renaissance Culture: Essays by East-Central European Mellon Fellows, eds. György E. Szönyi & Csaba Maczelka, Szeged, 2012, pp. 223–230 (ISBN 978-963-315-079-5)
 • KONEČNÝ, L.: El Greco and Antiquity,” Eirene: Studia Graeca et Latina, XLVIII, 2012, pp. 91-104 (ISSN 0046-1628)
 • KONEČNÝ, L.: 15 catalog entries in: Rudolf II. a mistři grafického umění / Rudolf II and the Masters of Printmaking, ed. Alena Volrábová & Blanka Kubíková, exh. cat., Prague, 2012 (ISBN  978-80-7005-515-2)
 • KONEČNÝ, L. [a J. Lencová]: Smrt v Národní galerii, in: Artem ad vitam: Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 480-486 (ISBN 978-80-86890-46-2)

2013

 • KONEČNÝ, L.: Překlad a ediční poznámky : Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění [Meaning in Visual Arts], 2. vyd., Praha 2013, s. 375-376 (ISBN 978-80-87580-37-0; 978-80-200-2236.3)
 • KONEČNÝ, L.: Jaroslav Róna, Franz Kafka a Bernard z Chartres, in: Tvary, formy, ideje: Studie a eseje k dějinám a teorii architektury, eds. Taťána Petrasová & Marie Platovská, Praha 2013, s. 67-71 (ISBN  978-80-86890-47-0)
 • KONEČNÝ, L.: Na okraj Škrétova předtitulního listu k Balbínově "Epitome historica rerum Bohemicarum" – tentokrát poněkud jinak”, in: Karel Škréta (1610–1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny, eds. Lenka Stolárová & Kateřina Holečková, Praha 2013, s. 217-222 (ISBN 978-80-7035-518-3)
 • KONEČNÝ, L. [a E. Fučíková], Two Late Paintings by Bartholomęus Spranger, Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, XII–XIII, 2013, s. 103-111 (ISBN  978-80-86890-45-6; ISSN 1213-5372)
 • KONEČNÝ, L.: Morgenstern, noc a košile, in: Od kabaly k Titaniku: Deset studií nejen z dějin umění, eds. Lubomír Konečný – Anna Rollová – Rostislav Švácha, Praha 2013, s. 101-111 (ISBN 978-80-86890-58-6)
 • KONEČNÝ, L. [a J. Lencová]: Hendrick Goltzius a ruka umělce, in: Libellus Amicorum Beket Bukovinská, eds. Lubomír Konečný & Lubomír Slavíček, Praha 2013, s. 100-111 (ISBN 978-80-86890-62-3)

2014

 • KONEČNÝ, L.: Hrst úvah nad jednou kresbou v Moravské galerii v Brně / A Few Reflections on a Drawing in the Moravian Gallery in Brno,” Ars linearis, IV, 2014, s. 24-29 / 102-104 (ISBN 978-80-7035-553-4)
 • KONEČNÝ, L.: [review of], Michael Ann Holly, The Melancholy Art, Princeton – Oxford 2013, Umění LXII, 2014, pp. 290–292
 • KONEČNÝ, L.: “Cupid Carving His Bow from Parmigianino to Rubens,” Source: Notes in the History of Art XXXIV: 1, Fall 2014, pp. 24–31
 • KONEČNÝ, L.: [and Eliška Fučíková], “Dvě cesty rudolfínského umění / Two Paths for the Art of Rudolf II’s Era,” in: Eliška Fučíková, Rudolfínští mistři: Díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek/ The Masters of Rudolf II’s Era: Works of Art by Court Artists of Rudolf II in Private Czech Collections, exh. cat., Prague, 2014, pp. 8–11
 • KONEČNÝ, L.: “Considering Rilievo, Hemisphaera and Paragone in Rudolfine Art,” Studia Rudolphina: Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, XIV, 2014, pp. 114–118

2015

 • KONEČNÝ, L.: [recenze] Andrea Bubenik, Reframing Albrecht Dürer: The Appropriation of Art, 1528–1700, Farnham 2013, Umění, LXIII, 2015, pp.106–108
 • KONEČNÝ, L.: Patos Emila Filly, Caravaggio a antika, in: Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a “jiné” umění, eds. Tomáš Winter a Lenka Bydžovská, Pavla Machalíková a Ta’tána Petrasová, Plzeň – Praha 2015, s. 174–181

Konference a přednášky 2010 – 2014

 

2010

 • Národní galerie v Praze (přednáška)
 • Mezinárodní sympozium “Hans von Aachen and New Research in the Transfer of Artistic Ideas into Central Europe,” Ústav dějin umění AV ČR, Praha (organizace a přednáška)
 • Masarykova universita v Brně (přednáška)

2011

 • Kolloqium “Ars Linearis (III)”, Národní galerie v Praze (přednáška)

2012

 • Národní galerie v Praze (přednáška)

2013

 • Kolloqium “Ars Linearis (IV)”, Národní galerie v Praze (přednáška)

2014

 • Kolloqium “Ars Linearis (V)”, Národní galerie v Praze (přednáška)
 • Mezinárodní konference “El Greco from Crete to Venice, to Rome, to Toledo”, Benaki Museum, Athény (přednáška)

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021