Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

E-mail: vojtech.lahoda(at)ff.cuni.cz

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění první poloviny 20. století I.
Seminář umění 20. století II

Konzultační hodiny 2018/2019

e-mailem

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1979 –1980 – studijní pobyt na katedře estetiky FF UK Praha
 • 1980 – 1984 – vědecký aspirant Ústavu teorie a dějiny umění ČSAV
 • 1985 – 1986 – vědecký asistent Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
 • 1986 – 1989 – vedoucí odd. vědeckotechnických informací Ústavu teorie a dějin
  umění ČSAV
 • 1990 – 1993 – vedoucí oddělení moderního umění Ústavu teorie a dějin umění
  ČSAV
 • 1993 – 2001 – ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2001 – 2003 – vědecký tajemník Ústavu dějin umění AV ČR
 • od 2003    –  vědecký tajemní a zástupce ředitele  Ústavu dějin umění AV ČR
 • 1979 – absolvoval obor dějiny umění-estetika na FF UK (PhDr.)
 • 1985 – obhájil kandidátskou práci – CSc
 • 1999 – jmenován docentem pro obor dějiny umění
 • 2005- člen oborové erady Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2006 - jmenován profesorem
 • od 2012 - ředitel ÚDU AV ČR

Recentní publikační činnost (2006 – 2010)

 • LAHODA, V: (s Věrou Velemanovou) Libor Fára. Dílo. Praha 2006, 552 s. (V. Lahoda s. 13-14, 205-508.) ISBN 80-86010-99-6.
 • LAHODA, V: Vojtěch Lahoda ed., Local Strategies. International Ambitions. Modern Art and Central Europe 1918-1968. Papers From The International Conference, Praha 2006. 245 s. (editor, autor předmluvy a úvodního příspěvku, v tisku, vyjde v prosinci 2006) Kapitoly: Preface, s. 7-8; Global Form and Local Spirit: Czech and Central European Modern Art, s. 9- 20.
 • LAHODA, V: Český kubismus 1909-1925 (kat., ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006. 2 české vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). 450 s. (Spolupráce na koncepci katalogu, autor 12 kapitol, podíl 50%.) ISBN 80-239-6658-8.
 • LAHODA, V: Czech Cubism 1909-1925. Art. Architecture. Design. (ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006, 453 s. Anglické vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). 450 s. (Spolupráce na koncepci katalogu, autor 12 kapitol, podíl 50%.) ISBN 80-239-6659-6.
 • LAHODA, V: Josef Sudek a Družstevní práce. Kat. výstavy, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2006. Nes. (8) s.
 • LAHODA, V: Josef Sudek y Družstevní práce, In: Lucie Vlčková ed., Letra y fotografía en la vanguardia Checa. Sunar – Sudek e la editorial Družstevní práce, MuVIM Valencia 2006, s. 95-112, 184-193.
 • LAHODA, V: Vizionář utrpení August Brömse, rec. výstavy August Brömse v Galerii Ztichlá klika, Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 18, s. 8. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Modernismus z hor a podhůří.Slovenské moderní malířství 1910-1949, recenze výstavy Klenoty slovenského malířství 1910-1949, České muzeum výtvarných umění Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 24, 14.6., s. 8. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Každý den průšvih. Vytočené Los Angeles, recenze výstavy Los Angeles 1955-1985. Naissance d´une capitale artistique, Centre Pompidou Paris 8.3.-19.7.2006, A2 kulturní týdeník 2006, č. 28, 12.7., s. 8-9. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Věcnost a iracionalita, recenze výstavy Libor Fára, Držíme pozice, Galerie Smečky, Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 39, s. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: s Věrou Velemanovou: Libor Fára. Dílo. Praha 2006, 552 s. (s. 13-14, 205-508) (ISBN 80-86010-99-6).
 • LAHODA, V: ed.: Local Strategies. International Ambitions, Modern Art and Central Europe 1918-1968. Papers From The International Conference, Praha 2006. 245 s. (editor, autor předmluvy a úvodního příspěvku) Kapitoly: Preface, s. 7-8, Global Form and Local Spirit: Czech and Central European Modern Art, s. 9- 20.
 • LAHODA, V: kapitoly in: Český kubismus 1909-1925 (kat., ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006. 2 české vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). (s. 64-71, 74-77, 106-153, 166-169, 176-177, 298-299, 330-341) (ISBN 80-239-6658-8) (česká a anglická verze).
 • LAHODA, V: Kniha a samovar. Čtenář Dostojevského. In: Bukovinská, B.; Slavíček, L. (eds), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Praha : Artefactum, 2006 (s. 347-359) ISBN 80-86890-05-8.
 • LAHODA, V: hesla: Autengruber, Jan. Frinta, Emanuel. Herbst, Jaroslav. Heřmanský, Bohdan. Hochsieder, Norbert. Chaun, František. Jelínek, Cína František. Neuschul, Ernest. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha: Academia, 2006 – (Horová, A.) (s. 76, 214-215, 278-279, 280, 292, 311, 330, 541-542) (ISBN 80-200-1209-5).
 • LAHODA, V: Pablo Picasso ir komunistinis blokas Šaltojo karo metajis. (P.Picasso a komunistický blok během Studené války) Naujasis Židinys – Aidai (Vilnius), 2006, č. 12, (s. 532-537) (ISSN 1392-6845) (v litevštině).
 • LAHODA, V: Strhni závoj! Krajina, město a expresionistická vize. In: Rakušanová, M. (ed.): Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. Academia Praha 2007 (s. 41-144) (ISBN 978-80-200-1501-9).
 • LAHODA, V: Emil Filla. Academia Praha 2007, 751 s. (ISBN 978-80-200-1538-9).
 • LAHODA, V: Od antiky k metafyzické jednotě, (recenze výstavy Josef Šíma. Návrat Théseův, GHMP 3.11. 2006-7.1.2007), Ateliér 20, 2007, č. 1, (s. 12) (ISSN 1210-5236).
 • LAHODA, V: O „uměníčku“ a „fetišizaci forem“, (recenze výstavy Skupina Máj 57. Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let, Pražský hrad, 17.8.-15.12. 2007) Ateliér 20, 2007, č. 23, (s. 16) (ISSN 1210-5236).
 • LAHODA, V: Stručný přehled dějin architektury ve Finsku. In: Švec, M., Snopek, L. (eds.): Suomi a my. Sborník k 90. výročí nezávislosti Finska. Moravská Třebová 2007 (s. 34-43) ((ISBN 978-80-903443-1-0).
 • LAHODA, V.: Josef Sudek. Reklama. Praha 2008, 83 s. (ISBN 978-80-7215-353-4).
 • LAHODA, V.: Josef Sudek. The Advertising Photographs. Praha 2008, 83 s. (ISBN 978-80-7215-342-8).
 • LAHODA, V.: Vražda formy a „rozkouskované tělo“, in: Petr WITTLICH, P. – LAHODA, V.– RAKUŠANOVÁ, M. – SRP, K., Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890-1918. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Arbor Vitae 2008, s. 30-47. (ISBN 978-80-85091-87-8).
 • LAHODA, V.: Searching for a „Democratic“ Shape in Czech Modernism at the Beginning of 1920s. Centropa, Vol. 8, No. 1, January 2008, p. 26-35.(ISSN 1532-5563).
 • LAHODA, V.: Regional Cubism? How to write on Cubism in Central and Eastern Europe, in: HANDLER, M. (ed.), Writing Central European Art History. PATTERNS_Travelling Lecture Set 2008/2009. ERSTE Stiftung Reader – 01. ERSTE Foundation – World University Service Austria, Vienna, October 2008, s. 52-62. (nemá ISBN, cosi jako skripta, soukromý tisk ERSTE Foundation – World University Service Austria)
 • LAHODA, V.: „Bruselský styl“ mezi „vysokým a „nízkým“, in: KRAMEROVÁ, D. – SKÁLOVÁ, V. (eds.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Galerie hlavního města Prahy 14.5. -21.9. 2008, Moravská Galerie v Brně 21.11. -1.3.2009, Arbor Vitae Praha 2008, s. 340-351. (ISBN 978-80-87164-03-7).
 • LAHODA, V.: „Slaptoji kalba“, Muzika ir „Kita tikrove“. Čiurlionis, Kupka ir kompanija, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba. Lietuvos dailes muziejus, Vilnius 2009, s. 18-27.
 • LAHODA, V.: The „Secret Language“, Music and the „Other Reality“: Čiurlionis, Kupka and Company, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries. Lithuanian Art Museum, Vilnius 2009, P. 161-171.
 • LAHODA, V.: A Dashed Hope: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War, in: Michal Anděl – Detlef Brandes – Jiří Pešek (eds.), Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland. Veroffentlichungen zur Kultur und Geschichte im ostlichen Europa, Band 32, Klartext Essen 2008, s. 85-96.
 • LAHODA, V.: Seeing ´Around the Corner´: Josef Sudek and ´Uncanny´Photography, Centropa , vol. 9, January 2009, No. 1, s. 55-68.
 • LAHODA, V.: Jan Autengruber 1887-1920. Arbor vitae, Praha 2009, 183 s., ISBN 978-80-86300-93-1
 • LAHODA, V.: Kupka a film, in: Sborník z konference František Kupka (Sympozium o Františku Kupkovi 7. -8. Října 2008, Hradec Králové). Hradec Králové, Gaudeamus 2009, s. 71-77.
 • LAHODA, V.: Hiiliv modernism: sotsialistlik realism ja modernisminostalgia 1950. Astate tšehhi kunstis. ´Creeping Modernism´: Socialist realism and modernist nostalgia in the Czech art of the fifties, in: Sirje Helme ed., Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk-ja ida-Euroopa kunstiprobleemid parast teist maailmasoda/ Different Modernisms, Different Avant-Gardes. Problems in Central and Eastern European Art after World War II., Kumu Art Museum, Autumn Conference 2007, Eesti Kunstimuuseum Kumu, Tallinn 2009, s. 265-270 (estonsky); 271-282 (anglicky). ISBN 978-9985-9999-0-5.
 • LAHODA, V.: Kubismus 1910 - 1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Filla, Kubišta a spol., in: Petr Jindra ed., Kubismus 1910 - 1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni 2009, s. 85-96
 • LAHODA, V.:Nový život umělce: Fillv archiv, in: T. Winter ed., Emil Filla. Archiv umělce. Galerie Středočeského kraje Kutná hora 2010, s. 5-35
 • LAHODA, V.:Medailon Emila Filly, in: T. Winter ed., Emil Filla. Archiv umělce. Galerie Středočeského kraje Kutná hora 2010, s. 53-54
 • LAHODA, V (+ Bernatowicz, P.): Picasso and Central Europe after 1945, in: L. Morris – Ch. Grunenberg, Picasso. Peace and Freedom. Tate Publishing, tate Liverpool 2010, s. 44-51.
 • LAHODA, V.: hesla Kupka, Vzdor (Černý idol); Kupka, Modrý a červený Prometheus; Picasso, Akt (Matka); Gutfreund, Pianista a violoncelista; Kubišta, Svatý Šebastián, Gutfreund, Kubistická kompozice (Hlava); Picasso, Zátiší se sklenicí, lahví a hrací kartou; Rykr, Plačící černá hlava (Hlava srdce, Naříkající múza), in: Z. Novotná, 101/II - Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze (1800-1945). Národní galerie v Praze 2010, s. 110, 138, 140, 152, 154, 156, 168, 202. (anglická verze 101/II Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague).

Aktuality

Veškerá výuka ve dnech 10. (po) a 11. prosince (út) 2018 bude probíhat tak, jak jste s...

05. prosinec 2018

Další výuka v rámci cyklu Nizozemské malířství 15. a 16. století se bude konat za 14 dnů v úterý...

26. listopad 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018