Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

E-mail: vojtech.lahoda(at)ff.cuni.cz

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění první poloviny 20. století I.
Seminář umění 20. století II

Konzultační hodiny 2018/2019

e-mailem

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1979 –1980 – studijní pobyt na katedře estetiky FF UK Praha
 • 1980 – 1984 – vědecký aspirant Ústavu teorie a dějiny umění ČSAV
 • 1985 – 1986 – vědecký asistent Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
 • 1986 – 1989 – vedoucí odd. vědeckotechnických informací Ústavu teorie a dějin
  umění ČSAV
 • 1990 – 1993 – vedoucí oddělení moderního umění Ústavu teorie a dějin umění
  ČSAV
 • 1993 – 2001 – ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
 • 2001 – 2003 – vědecký tajemník Ústavu dějin umění AV ČR
 • od 2003    –  vědecký tajemní a zástupce ředitele  Ústavu dějin umění AV ČR
 • 1979 – absolvoval obor dějiny umění-estetika na FF UK (PhDr.)
 • 1985 – obhájil kandidátskou práci – CSc
 • 1999 – jmenován docentem pro obor dějiny umění
 • 2005- člen oborové erady Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2006 - jmenován profesorem
 • od 2012 - ředitel ÚDU AV ČR

Recentní publikační činnost (2006 – 2010)

 • LAHODA, V: (s Věrou Velemanovou) Libor Fára. Dílo. Praha 2006, 552 s. (V. Lahoda s. 13-14, 205-508.) ISBN 80-86010-99-6.
 • LAHODA, V: Vojtěch Lahoda ed., Local Strategies. International Ambitions. Modern Art and Central Europe 1918-1968. Papers From The International Conference, Praha 2006. 245 s. (editor, autor předmluvy a úvodního příspěvku, v tisku, vyjde v prosinci 2006) Kapitoly: Preface, s. 7-8; Global Form and Local Spirit: Czech and Central European Modern Art, s. 9- 20.
 • LAHODA, V: Český kubismus 1909-1925 (kat., ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006. 2 české vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). 450 s. (Spolupráce na koncepci katalogu, autor 12 kapitol, podíl 50%.) ISBN 80-239-6658-8.
 • LAHODA, V: Czech Cubism 1909-1925. Art. Architecture. Design. (ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006, 453 s. Anglické vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). 450 s. (Spolupráce na koncepci katalogu, autor 12 kapitol, podíl 50%.) ISBN 80-239-6659-6.
 • LAHODA, V: Josef Sudek a Družstevní práce. Kat. výstavy, Ateliér Josefa Sudka, Praha 2006. Nes. (8) s.
 • LAHODA, V: Josef Sudek y Družstevní práce, In: Lucie Vlčková ed., Letra y fotografía en la vanguardia Checa. Sunar – Sudek e la editorial Družstevní práce, MuVIM Valencia 2006, s. 95-112, 184-193.
 • LAHODA, V: Vizionář utrpení August Brömse, rec. výstavy August Brömse v Galerii Ztichlá klika, Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 18, s. 8. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Modernismus z hor a podhůří.Slovenské moderní malířství 1910-1949, recenze výstavy Klenoty slovenského malířství 1910-1949, České muzeum výtvarných umění Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 24, 14.6., s. 8. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Každý den průšvih. Vytočené Los Angeles, recenze výstavy Los Angeles 1955-1985. Naissance d´une capitale artistique, Centre Pompidou Paris 8.3.-19.7.2006, A2 kulturní týdeník 2006, č. 28, 12.7., s. 8-9. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: Věcnost a iracionalita, recenze výstavy Libor Fára, Držíme pozice, Galerie Smečky, Praha, A2 kulturní týdeník 2006, č. 39, s. ISSN 1801-4542.
 • LAHODA, V: s Věrou Velemanovou: Libor Fára. Dílo. Praha 2006, 552 s. (s. 13-14, 205-508) (ISBN 80-86010-99-6).
 • LAHODA, V: ed.: Local Strategies. International Ambitions, Modern Art and Central Europe 1918-1968. Papers From The International Conference, Praha 2006. 245 s. (editor, autor předmluvy a úvodního příspěvku) Kapitoly: Preface, s. 7-8, Global Form and Local Spirit: Czech and Central European Modern Art, s. 9- 20.
 • LAHODA, V: kapitoly in: Český kubismus 1909-1925 (kat., ed. Jiří Švěstka, Tomáš Vlček a Pavel Liška). Praha 2006. 2 české vydání katalogu z roku 1991 (Düsseldorf, Stuttgart 1991). (s. 64-71, 74-77, 106-153, 166-169, 176-177, 298-299, 330-341) (ISBN 80-239-6658-8) (česká a anglická verze).
 • LAHODA, V: Kniha a samovar. Čtenář Dostojevského. In: Bukovinská, B.; Slavíček, L. (eds), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného. Praha : Artefactum, 2006 (s. 347-359) ISBN 80-86890-05-8.
 • LAHODA, V: hesla: Autengruber, Jan. Frinta, Emanuel. Herbst, Jaroslav. Heřmanský, Bohdan. Hochsieder, Norbert. Chaun, František. Jelínek, Cína František. Neuschul, Ernest. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha: Academia, 2006 – (Horová, A.) (s. 76, 214-215, 278-279, 280, 292, 311, 330, 541-542) (ISBN 80-200-1209-5).
 • LAHODA, V: Pablo Picasso ir komunistinis blokas Šaltojo karo metajis. (P.Picasso a komunistický blok během Studené války) Naujasis Židinys – Aidai (Vilnius), 2006, č. 12, (s. 532-537) (ISSN 1392-6845) (v litevštině).
 • LAHODA, V: Strhni závoj! Krajina, město a expresionistická vize. In: Rakušanová, M. (ed.): Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. Academia Praha 2007 (s. 41-144) (ISBN 978-80-200-1501-9).
 • LAHODA, V: Emil Filla. Academia Praha 2007, 751 s. (ISBN 978-80-200-1538-9).
 • LAHODA, V: Od antiky k metafyzické jednotě, (recenze výstavy Josef Šíma. Návrat Théseův, GHMP 3.11. 2006-7.1.2007), Ateliér 20, 2007, č. 1, (s. 12) (ISSN 1210-5236).
 • LAHODA, V: O „uměníčku“ a „fetišizaci forem“, (recenze výstavy Skupina Máj 57. Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let, Pražský hrad, 17.8.-15.12. 2007) Ateliér 20, 2007, č. 23, (s. 16) (ISSN 1210-5236).
 • LAHODA, V: Stručný přehled dějin architektury ve Finsku. In: Švec, M., Snopek, L. (eds.): Suomi a my. Sborník k 90. výročí nezávislosti Finska. Moravská Třebová 2007 (s. 34-43) ((ISBN 978-80-903443-1-0).
 • LAHODA, V.: Josef Sudek. Reklama. Praha 2008, 83 s. (ISBN 978-80-7215-353-4).
 • LAHODA, V.: Josef Sudek. The Advertising Photographs. Praha 2008, 83 s. (ISBN 978-80-7215-342-8).
 • LAHODA, V.: Vražda formy a „rozkouskované tělo“, in: Petr WITTLICH, P. – LAHODA, V.– RAKUŠANOVÁ, M. – SRP, K., Sváry zření. Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890-1918. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Arbor Vitae 2008, s. 30-47. (ISBN 978-80-85091-87-8).
 • LAHODA, V.: Searching for a „Democratic“ Shape in Czech Modernism at the Beginning of 1920s. Centropa, Vol. 8, No. 1, January 2008, p. 26-35.(ISSN 1532-5563).
 • LAHODA, V.: Regional Cubism? How to write on Cubism in Central and Eastern Europe, in: HANDLER, M. (ed.), Writing Central European Art History. PATTERNS_Travelling Lecture Set 2008/2009. ERSTE Stiftung Reader – 01. ERSTE Foundation – World University Service Austria, Vienna, October 2008, s. 52-62. (nemá ISBN, cosi jako skripta, soukromý tisk ERSTE Foundation – World University Service Austria)
 • LAHODA, V.: „Bruselský styl“ mezi „vysokým a „nízkým“, in: KRAMEROVÁ, D. – SKÁLOVÁ, V. (eds.), Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Galerie hlavního města Prahy 14.5. -21.9. 2008, Moravská Galerie v Brně 21.11. -1.3.2009, Arbor Vitae Praha 2008, s. 340-351. (ISBN 978-80-87164-03-7).
 • LAHODA, V.: „Slaptoji kalba“, Muzika ir „Kita tikrove“. Čiurlionis, Kupka ir kompanija, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Spalvu ir garsu dialogai. Mikolajus Konstantino Čiurlionio ir amžininku kuryba. Lietuvos dailes muziejus, Vilnius 2009, s. 18-27.
 • LAHODA, V.: The „Secret Language“, Music and the „Other Reality“: Čiurlionis, Kupka and Company, in: AustejaCepuskaité – Helmutas Šabasevičius (eds.), Dialogues of Colour and Sound. Works by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis and his Contemporaries. Lithuanian Art Museum, Vilnius 2009, P. 161-171.
 • LAHODA, V.: A Dashed Hope: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War, in: Michal Anděl – Detlef Brandes – Jiří Pešek (eds.), Hoffnung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik in Tschechien und Deutschland. Veroffentlichungen zur Kultur und Geschichte im ostlichen Europa, Band 32, Klartext Essen 2008, s. 85-96.
 • LAHODA, V.: Seeing ´Around the Corner´: Josef Sudek and ´Uncanny´Photography, Centropa , vol. 9, January 2009, No. 1, s. 55-68.
 • LAHODA, V.: Jan Autengruber 1887-1920. Arbor vitae, Praha 2009, 183 s., ISBN 978-80-86300-93-1
 • LAHODA, V.: Kupka a film, in: Sborník z konference František Kupka (Sympozium o Františku Kupkovi 7. -8. Října 2008, Hradec Králové). Hradec Králové, Gaudeamus 2009, s. 71-77.
 • LAHODA, V.: Hiiliv modernism: sotsialistlik realism ja modernisminostalgia 1950. Astate tšehhi kunstis. ´Creeping Modernism´: Socialist realism and modernist nostalgia in the Czech art of the fifties, in: Sirje Helme ed., Erinevad modernismid, erinevad avangardid. Kesk-ja ida-Euroopa kunstiprobleemid parast teist maailmasoda/ Different Modernisms, Different Avant-Gardes. Problems in Central and Eastern European Art after World War II., Kumu Art Museum, Autumn Conference 2007, Eesti Kunstimuuseum Kumu, Tallinn 2009, s. 265-270 (estonsky); 271-282 (anglicky). ISBN 978-9985-9999-0-5.
 • LAHODA, V.: Kubismus 1910 - 1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Filla, Kubišta a spol., in: Petr Jindra ed., Kubismus 1910 - 1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni 2009, s. 85-96
 • LAHODA, V.:Nový život umělce: Fillv archiv, in: T. Winter ed., Emil Filla. Archiv umělce. Galerie Středočeského kraje Kutná hora 2010, s. 5-35
 • LAHODA, V.:Medailon Emila Filly, in: T. Winter ed., Emil Filla. Archiv umělce. Galerie Středočeského kraje Kutná hora 2010, s. 53-54
 • LAHODA, V (+ Bernatowicz, P.): Picasso and Central Europe after 1945, in: L. Morris – Ch. Grunenberg, Picasso. Peace and Freedom. Tate Publishing, tate Liverpool 2010, s. 44-51.
 • LAHODA, V.: hesla Kupka, Vzdor (Černý idol); Kupka, Modrý a červený Prometheus; Picasso, Akt (Matka); Gutfreund, Pianista a violoncelista; Kubišta, Svatý Šebastián, Gutfreund, Kubistická kompozice (Hlava); Picasso, Zátiší se sklenicí, lahví a hrací kartou; Rykr, Plačící černá hlava (Hlava srdce, Naříkající múza), in: Z. Novotná, 101/II - Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze (1800-1945). Národní galerie v Praze 2010, s. 110, 138, 140, 152, 154, 156, 168, 202. (anglická verze 101/II Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague).

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019