Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

předsedkyně oborové rady

e-mail: marie.klimesova@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: čtvrtek 14.00 – 15.30

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění po roce 1945
Seminář umění 20. století III

Profesní životopis

 • 1970 – 1976 studia dějin a teorie umění a dějin a teorie divadla na FFUK
 • X/1974 – VI/1975  Université de Poitiers, Francie – francouzské státní stipendium
 • 1977 výuka dějin umění a propagace ve výtvarném umění na SUPŠ Praha 3, Žižkovo nám.
 • 1977-1981 odborná pracovnice grafické sbírky NG ( inventarizace NKK)
 • 1981 - 1987 aspirantura v Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (sekce umění 20.století), nedokončena (z administrativních důvodů)
 • 1987 - 1997 vedoucí sbírky české malby GHMP
 • od roku 1990 členka české sekce AICA
 • 1990 - 1994 - kurátorka Špálovy galerie
 • 1992 - 1993 - členství v porotě pro udílení Ceny J. Chalupeckého
 • 1993  dvouměsíční stáž ve Francii (ELAC – Espace lyonnais d´art contemporain, Lyon) – program francouzského ministerstva zahraničí Les Courants d´Est
 • 1993 – 1998, 2002 – dosud  členka výboru Uměleckohistorické společnosti
 • IX / 1997 – I / 2002 kurátorka  SMSU NG
 • X / 2000 – I / 2001 zastupující ředitelka SMSU
 • Od února 2002  nezávislá historička výtvarného umění a  výstavní kurátorka
 • IX / 2002 – IV / 2003  odborná pracovnice, Národní muzeum - Muzeum Bedřicha Smetany
 • 2002 – 2005 studium PhD. na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2003 – 2005 přednášky v Semináři dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně a na katedře dějin umění FFUK v Praze
 • Podzimní semestr 2003 a podzimní semestr 2004 – přednášky na katedře dějin umění Univerzity Palackéhov Olomouci
 • Od června 2005 -   předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích
 • Od podzimního semestru 2005 – odborná asistentka Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2010 jmenována docentkou pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2010-2015)

VĚDECKÉ MONOGRAFIE

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Roky ve dnech. České umění 1945 – 1957. Arbor vitae, 2010. ISBN 978-80-87164-35-8, 424 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Věci umění, věci doby. Skupina 42. Arbor vitae 2011, ISBN 978-80-87164-70-9, 183 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Stanislav Podhrázský, Arbor vitae 2013, ISBN 978_80-7467-037-4, 231 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sekal a Japonsko, Arbor vitae 2014, ISBN 978-80-064-0

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Kolářova miniaturní suma. In: Pravdová, A. and Přibyl, P. (ed.), Jiří Kolář & Béatrice Bizor – Korespondáž, NG v Praze 2012, ISBN 978-80-7035-514-5, 125 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Alice Motard in conversation with Marie Klimešová. In: Běla Kolářová, Raven Row, London 2013, ISBN 978-0-9561739-5-9, 117 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Je-li silné, udrží se. In: Klimešová, Marie a Rous, Jan. Jiří Balcar, Arbor vitae 2013, ISBN 978-80-7467-034-3, 311 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Východiska, paralely, experiment.  In: Musilová, Helena a Klimešová, Marie, Rudolf  Volráb 1933 – 1969, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2013, ISBN 978-80-86512-52-5, 167 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M. and BERGMANOVÁ. M.: Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře. Arbor vitae 2014, ISBN 978-80-070-1
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Le centenaire de Jiří Kolář. In: Jiří Kolář., Jana Claverie (ed.), Galerie Le Minotaure, Paris 2014, ISBN 978-2-916775-30-2
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Galerie Československý spisovatel v letech 1957 - 1970. In: Marie Klimešová (ed.), Československý spisovatel 1950–1991, Společnost Topičova salonu, Praha 2014, ISBN 978-80-905191-2-2

SBORNÍKY

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sekalovy Deníky jako interpretační klíč sochařského díla: Dílčí zpráva. In: Bartlová, Milena and Látal, Hynek (ed.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu UHS, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. ISBN 978-80-7422-073-9. s. 258–268
 • KLIMEŠOVÁ, M.: "Teď víc než umění je třeba umělce." Jindřich Chalupecký v počátcích normalizace - dopisy Zbyňku Sekalovi. In: Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha., Karolinum, Praha 2012. ISBN 978-80-246-211-2. s. 54 - 67
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Neoficiálně oficiální reprezentace. Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966. In: Ondřej Jakubec and  Radka Milotová (eds.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu UHS, Barrister & Principal, Brno 2013. ISBN 978-80-7485-023-3. S. 269 – 281

DALŠÍ PUBLIKAČNÍ AKTIVITY

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Role existencialismu v období pozdního stalinismu / záznamy sochaře Zbyňka Sekala z let 1953 – 1956. Přítomnost. 2010, s. 85 – 90
 • KLIMEŠOVÁ, M.: L´arte ceca dopo la fine della Primavera, eSamizdat, VII, 2-3,  2009, ARACNE editrice, 2010, s.73-79
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Čas zastavený a prolomený / time at a standstill, time broken through, v: Dominik Lang (ed.), Spící město / Sleeping City, Tranzit, Praha 2011, s. 10–11, 22–23. ISBN 978-80-87259-10-8
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Konstruktionen und Geschichten / Constructions and Stories, v: East by South West. Curated by_vienna, Verlag für Moderne Kunst, Wien, 2011, s. 114 – 115. ISBN 978-3-86984-224-0
 • KLIMEŠOVÁ, M.: František Pacík, katalog výstavy, Společnost Topičova salónu, Praha 2011
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Nenápadný, ale pádný experiment, Fotograf Magazine 16, 2011
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Petr Jindra (ed.), Umění českého západu / Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925 – 1951. Recenze. Umění LX / 2012, s.76–77
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Anna Pravdová „Mně z toho nesmí zmizet člověk“ Jan Křížek (1919–1985), Texty Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, Praha, Národní galerie v Praze 2012, 349 s., 552 čb. a bar. obr., životopisný přehled, soupis výstav, bibliografie, angl. a fr. resumé. Recenze. Umění 56, č. 5, 2013, 476-478

Publikace

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové. In Klimešová, Marie a Zatloukal, Ondřej a Potůček, Jakub. Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové. Olomouc, Muzeum umění, 2006. s. 10-20. ISBN 80-95227-85-1.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová – fragment retrospektivy. Ateliér 5 / 2006, s. 1 a 16. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sestry Válovy po pěti letech. Ateliér 1 / 2006, s. 7. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Umění čtyřicátých a šedesátých let. Ateliér 8 / 2006, s. 4. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Jiří Kolář – fotografický deník. Život 3, revue Umělecké besedy, Praha 2006. s. 14-15. ISSN 0231-8539.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová – fragmenty světa. Život 3, revue Umělecké besedy, Praha 2006. s. 30-31. ISSN 0231-8539.
 • Alena Kučerová / Přehled. Monografická retrospektiva, GHMP, Dům U kamenného zvonu.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Česká nová figurace šedesátých let, reflexe pop artu, groteska, asambláž. In: Švácha, R., Platovská, M. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění [VI/2] 1958/2000. Praha, Academia, 2007. s. 143-177. ISBN 978-80-200-1487-X.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Od nové figurace k nové expresi a grotesce, 12/15. In: Švácha, R., Platovská, M. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění [VI/2] 1958/2000. Praha, Academia, 2007. s. 691-713. ISBN 978-80-200-1488-8.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová. In: Buergel, R. M., Noack, R. (ed.): Documenta Kassel, katalog. Kassel: documenta und Museum Fridericianum, 2007. s. 60-61. ISBN 978-8365-0052-4.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Průkopníci, jejich úspěchy a omyly: skupina Máj. In: Primusová, A., Klimešová, M.: Skupina Máj, úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60.let. Praha, Art D-Grafický ateliér Černý and Správa Pražského hradu, 2007. s. 55-85. ISBN 978-80-903876-1-4.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Doma: Tvary v beztvarém světě. 1938-1976. In: Rousová, H., Pomajzlová, A., Macharáčková, M., Ingerle, P.: František Foltýn. Brno: Moravská galerie and Arborvitae, 2007. s. 155-183. ISBN 978-80-7027-173-5; 978-80-86300-98-6.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Jiří Kolář – přeskládaná historie, katalog výstavy. Chrudim, Galerie Art, 2007. Nestr.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie. František Pacík. Praha, Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2008. ISBN 978-80-87164-04-4 (Arbor vitae), 978-80-86415-62-8 (Západočeská galerie v Plzni), 160 s.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie. Roky ve dnech. České umění 1945 – 1957. Arbor vitae, Praha 2010. ISBN 978-80-87164-35-8, 424 s.
 • KLIMEŠOVÁ Marie, Dalla liberalizzazione alla normalizzazione. Limiti e conquiste della libertà nell´arte ceca degli anni Sessanta, eamizdta VII, 2-3, 2009, ARACNE editrice, 2010, s. 29-34.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie, L´arte ceca dopo la fine della Primavera, eSamizdat, VII, 2-3, 2009, ARACNE editrice, 2010, s.73-79.
 • KLIMEŠOVÁ Marie, České umění doby normalizace. Dvě přednášky v Muzeu umění Olomouc, únor, březen

Odborné posudky

 • Karel Císař: Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění

Konference a sympozia

 • 3. sjezd historiků umění (UHS, 2009). Sekalovy deníky jako interpretační klíč sochařského díla
 • 4. sjezd historiků umění (UHS 2012). Neoficiálně oficiální reprezentace: Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966
 • Hranice experimentu / Experiment ve výtvarném umění, architektuře, designu, literatuře, hudbě, filmu, ekonomii a politice 60. let 20. st. (VŠUP 2014). Potíže s experimentem.
 • Japan Central European Art Curator Program, prosinec 2014. Studijní pobyt v Japonsku a přednáška na dvou sympoziích, jedním v Tokiu organizovaným  Japan Fondation, druhým na Kyoto City University v Kjótu.

Výstavy 2010 – 2014

 • Roky ve dnech, GHMP, Městská knihovna,  2010
 • Věci umění, věci doby. Skupina 42., Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, 2011
 • Běla Kolářová, Raven Row, Londýn, 2013
 • Stanislav Podhrázský, GHMP, Dům u kamenného zvonu, 2013
 • Sekal a Japonsko, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, 2014
 • Tanec v runách. Nálezy Jiřího Koláře, Galerie Smečky, Praha 2014

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021