Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

předsedkyně oborové rady

e-mail: marie.klimesova(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění 20. století
Umění 19. a 20. století
Umění po roce 1945
Seminář umění 20. století III

Konzultační hodiny 2018 - 2019

čtvrtek 14.00–15.30

Profesní životopis

 • 1970 – 1976 studia dějin a teorie umění a dějin a teorie divadla na FFUK
 • X/1974 – VI/1975  Université de Poitiers, Francie – francouzské státní stipendium
 • 1977 výuka dějin umění a propagace ve výtvarném umění na SUPŠ Praha 3, Žižkovo nám.
 • 1977-1981 odborná pracovnice grafické sbírky NG ( inventarizace NKK)
 • 1981 - 1987 aspirantura v Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (sekce umění 20.století), nedokončena (z administrativních důvodů)
 • 1987 - 1997 vedoucí sbírky české malby GHMP
 • od roku 1990 členka české sekce AICA
 • 1990 - 1994 - kurátorka Špálovy galerie
 • 1992 - 1993 - členství v porotě pro udílení Ceny J. Chalupeckého
 • 1993  dvouměsíční stáž ve Francii (ELAC – Espace lyonnais d´art contemporain, Lyon) – program francouzského ministerstva zahraničí Les Courants d´Est
 • 1993 – 1998, 2002 – dosud  členka výboru Uměleckohistorické společnosti
 • IX / 1997 – I / 2002 kurátorka  SMSU NG
 • X / 2000 – I / 2001 zastupující ředitelka SMSU
 • Od února 2002  nezávislá historička výtvarného umění a  výstavní kurátorka
 • IX / 2002 – IV / 2003  odborná pracovnice, Národní muzeum - Muzeum Bedřicha Smetany
 • 2002 – 2005 studium PhD. na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2003 – 2005 přednášky v Semináři dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně a na katedře dějin umění FFUK v Praze
 • Podzimní semestr 2003 a podzimní semestr 2004 – přednášky na katedře dějin umění Univerzity Palackéhov Olomouci
 • Od června 2005 -   předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích
 • Od podzimního semestru 2005 – odborná asistentka Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2010 jmenována docentkou pro obor teorie a dějiny umění

Recentní publikační činnost (2010-2015)

VĚDECKÉ MONOGRAFIE

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Roky ve dnech. České umění 1945 – 1957. Arbor vitae, 2010. ISBN 978-80-87164-35-8, 424 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Věci umění, věci doby. Skupina 42. Arbor vitae 2011, ISBN 978-80-87164-70-9, 183 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Stanislav Podhrázský, Arbor vitae 2013, ISBN 978_80-7467-037-4, 231 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sekal a Japonsko, Arbor vitae 2014, ISBN 978-80-064-0

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Kolářova miniaturní suma. In: Pravdová, A. and Přibyl, P. (ed.), Jiří Kolář & Béatrice Bizor – Korespondáž, NG v Praze 2012, ISBN 978-80-7035-514-5, 125 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Alice Motard in conversation with Marie Klimešová. In: Běla Kolářová, Raven Row, London 2013, ISBN 978-0-9561739-5-9, 117 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Je-li silné, udrží se. In: Klimešová, Marie a Rous, Jan. Jiří Balcar, Arbor vitae 2013, ISBN 978-80-7467-034-3, 311 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Východiska, paralely, experiment.  In: Musilová, Helena a Klimešová, Marie, Rudolf  Volráb 1933 – 1969, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2013, ISBN 978-80-86512-52-5, 167 s.
 • KLIMEŠOVÁ, M. and BERGMANOVÁ. M.: Tanec v ruinách. Nálezy Jiřího Koláře. Arbor vitae 2014, ISBN 978-80-070-1
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Le centenaire de Jiří Kolář. In: Jiří Kolář., Jana Claverie (ed.), Galerie Le Minotaure, Paris 2014, ISBN 978-2-916775-30-2
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Galerie Československý spisovatel v letech 1957 - 1970. In: Marie Klimešová (ed.), Československý spisovatel 1950–1991, Společnost Topičova salonu, Praha 2014, ISBN 978-80-905191-2-2

SBORNÍKY

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sekalovy Deníky jako interpretační klíč sochařského díla: Dílčí zpráva. In: Bartlová, Milena and Látal, Hynek (ed.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu UHS, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. ISBN 978-80-7422-073-9. s. 258–268
 • KLIMEŠOVÁ, M.: "Teď víc než umění je třeba umělce." Jindřich Chalupecký v počátcích normalizace - dopisy Zbyňku Sekalovi. In: Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha., Karolinum, Praha 2012. ISBN 978-80-246-211-2. s. 54 - 67
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Neoficiálně oficiální reprezentace. Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966. In: Ondřej Jakubec and  Radka Milotová (eds.), Umění a politika. Sborník 4. sjezdu UHS, Barrister & Principal, Brno 2013. ISBN 978-80-7485-023-3. S. 269 – 281

DALŠÍ PUBLIKAČNÍ AKTIVITY

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Role existencialismu v období pozdního stalinismu / záznamy sochaře Zbyňka Sekala z let 1953 – 1956. Přítomnost. 2010, s. 85 – 90
 • KLIMEŠOVÁ, M.: L´arte ceca dopo la fine della Primavera, eSamizdat, VII, 2-3,  2009, ARACNE editrice, 2010, s.73-79
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Čas zastavený a prolomený / time at a standstill, time broken through, v: Dominik Lang (ed.), Spící město / Sleeping City, Tranzit, Praha 2011, s. 10–11, 22–23. ISBN 978-80-87259-10-8
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Konstruktionen und Geschichten / Constructions and Stories, v: East by South West. Curated by_vienna, Verlag für Moderne Kunst, Wien, 2011, s. 114 – 115. ISBN 978-3-86984-224-0
 • KLIMEŠOVÁ, M.: František Pacík, katalog výstavy, Společnost Topičova salónu, Praha 2011
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Nenápadný, ale pádný experiment, Fotograf Magazine 16, 2011
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Petr Jindra (ed.), Umění českého západu / Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925 – 1951. Recenze. Umění LX / 2012, s.76–77
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Anna Pravdová „Mně z toho nesmí zmizet člověk“ Jan Křížek (1919–1985), Texty Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, Praha, Národní galerie v Praze 2012, 349 s., 552 čb. a bar. obr., životopisný přehled, soupis výstav, bibliografie, angl. a fr. resumé. Recenze. Umění 56, č. 5, 2013, 476-478

Publikace

 • KLIMEŠOVÁ, M.: Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové. In Klimešová, Marie a Zatloukal, Ondřej a Potůček, Jakub. Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové. Olomouc, Muzeum umění, 2006. s. 10-20. ISBN 80-95227-85-1.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová – fragment retrospektivy. Ateliér 5 / 2006, s. 1 a 16. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Sestry Válovy po pěti letech. Ateliér 1 / 2006, s. 7. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Umění čtyřicátých a šedesátých let. Ateliér 8 / 2006, s. 4. ISSN 1210-5236.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Jiří Kolář – fotografický deník. Život 3, revue Umělecké besedy, Praha 2006. s. 14-15. ISSN 0231-8539.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová – fragmenty světa. Život 3, revue Umělecké besedy, Praha 2006. s. 30-31. ISSN 0231-8539.
 • Alena Kučerová / Přehled. Monografická retrospektiva, GHMP, Dům U kamenného zvonu.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Česká nová figurace šedesátých let, reflexe pop artu, groteska, asambláž. In: Švácha, R., Platovská, M. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění [VI/2] 1958/2000. Praha, Academia, 2007. s. 143-177. ISBN 978-80-200-1487-X.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Od nové figurace k nové expresi a grotesce, 12/15. In: Švácha, R., Platovská, M. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění [VI/2] 1958/2000. Praha, Academia, 2007. s. 691-713. ISBN 978-80-200-1488-8.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Běla Kolářová. In: Buergel, R. M., Noack, R. (ed.): Documenta Kassel, katalog. Kassel: documenta und Museum Fridericianum, 2007. s. 60-61. ISBN 978-8365-0052-4.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Průkopníci, jejich úspěchy a omyly: skupina Máj. In: Primusová, A., Klimešová, M.: Skupina Máj, úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60.let. Praha, Art D-Grafický ateliér Černý and Správa Pražského hradu, 2007. s. 55-85. ISBN 978-80-903876-1-4.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Doma: Tvary v beztvarém světě. 1938-1976. In: Rousová, H., Pomajzlová, A., Macharáčková, M., Ingerle, P.: František Foltýn. Brno: Moravská galerie and Arborvitae, 2007. s. 155-183. ISBN 978-80-7027-173-5; 978-80-86300-98-6.
 • KLIMEŠOVÁ, M.: Jiří Kolář – přeskládaná historie, katalog výstavy. Chrudim, Galerie Art, 2007. Nestr.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie. František Pacík. Praha, Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2008. ISBN 978-80-87164-04-4 (Arbor vitae), 978-80-86415-62-8 (Západočeská galerie v Plzni), 160 s.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie. Roky ve dnech. České umění 1945 – 1957. Arbor vitae, Praha 2010. ISBN 978-80-87164-35-8, 424 s.
 • KLIMEŠOVÁ Marie, Dalla liberalizzazione alla normalizzazione. Limiti e conquiste della libertà nell´arte ceca degli anni Sessanta, eamizdta VII, 2-3, 2009, ARACNE editrice, 2010, s. 29-34.
 • KLIMEŠOVÁ, Marie, L´arte ceca dopo la fine della Primavera, eSamizdat, VII, 2-3, 2009, ARACNE editrice, 2010, s.73-79.
 • KLIMEŠOVÁ Marie, České umění doby normalizace. Dvě přednášky v Muzeu umění Olomouc, únor, březen

Odborné posudky

 • Karel Císař: Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění

Konference a sympozia

 • 3. sjezd historiků umění (UHS, 2009). Sekalovy deníky jako interpretační klíč sochařského díla
 • 4. sjezd historiků umění (UHS 2012). Neoficiálně oficiální reprezentace: Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966
 • Hranice experimentu / Experiment ve výtvarném umění, architektuře, designu, literatuře, hudbě, filmu, ekonomii a politice 60. let 20. st. (VŠUP 2014). Potíže s experimentem.
 • Japan Central European Art Curator Program, prosinec 2014. Studijní pobyt v Japonsku a přednáška na dvou sympoziích, jedním v Tokiu organizovaným  Japan Fondation, druhým na Kyoto City University v Kjótu.

Výstavy 2010 – 2014

 • Roky ve dnech, GHMP, Městská knihovna,  2010
 • Věci umění, věci doby. Skupina 42., Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, 2011
 • Běla Kolářová, Raven Row, Londýn, 2013
 • Stanislav Podhrázský, GHMP, Dům u kamenného zvonu, 2013
 • Sekal a Japonsko, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy, 2014
 • Tanec v runách. Nálezy Jiřího Koláře, Galerie Smečky, Praha 2014

Aktuality

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019