Filozofická Fakulta

ing. Petr Macek, Ph.D.

E-mail: petr.macek(at)ff.cuni.cz
Aktuální přednášky
Vyučované předměty


Konzultační hodiny 2018 - 2019

středa 17.30 - 18.30 hodin

Profesní životopis

 • 1978-79 Krajské středisko památkové péče v Ústí n. L.
 • 1979-85 Státní ústav památkové péče (SÚPPOP)
 • 1985-92 Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze (SURPMO) - specialisované oddělení stavebně historických průzkumů (SHP)
 • od 1991 Státní ústav památkové péče v Praze (doposud)
 • 1992-95 ČVUT, fakulta architektury - katedra dějin architektury (výzkum, přednášky k dějinám architektury)
 • od 1995 Karlova universita, Ústav pro dějiny umění.
 • 2007 - Ph.D.

Recentní publikační činnost (2011-2015)

 • MACEK, P. – RAZÍM, M. (eds): Zkoumání historických staveb. Praha 2011
 • STEHLÍK, M. (ed.) – HLAVÁČEK, T. – PLACHÝ, J. – KUČA, K. – MACEK, P.: Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Publikace ke stejnojmenné výstavě, Praha 2011
 • MACEK, P.: Stavitel Antonio Porta a architektura jeho okruhu. Tencalla. In: MÁDL, M. (ed): Barokní nástěnná malba v Českých zemích, Praha 2012, ISBN 978-80-86890-41-8. S. 227-249
 • MACEK, P.: Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře. In: Průzkumy památek, XIX, 2012, ISSN 1212-1487. S. 55-62
 • MACEK, P.: Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum, ZPP LXXII, č. 2., 2012, ISSN 1210-5538. S. 83-87
 • POSPÍŠIL, A. (ed.) – KOUKALOVÁ, Š. – MACEK, P. – OTTOVÁ, M.: Kutná Hora. Foibos Books 2014. ISBN 978-80-87073-77-3
 • MACEK, P.: Romanik und Gotik, in: FAJT, J. – HÖRSCH, M. – RAZÍM, V. (eds.): Křivoklát – Pürglizt. Jagd, Wald, Herrscherrepresentation, Studia Jagellonica Lipsiensis, Band 17. ISBN 978-3-7995-8147-3, Jan Thorbecke Verlag, Německo - Ostfildern 2014, s. 25-29
 • MACEK, P.: Die dreifache Welt der Kapelle auf Burg Pürglitz, in: FAJT, J. – HÖRSCH, M. – RAZÍM, V. (eds.): Křivoklát – Pürglizt. Jagd, Wald, Herrscherrepresentation, Studia Jagellonica Lipsiensis, Band 17. ISBN 978-3-7995-8147-3, Jan Thorbecke Verlag, Německo - Ostfildern 2014, s. 51-62
 • MACEK, P.: Fenomen sklípkových kleneb, in: MUDRA, A. – OTTOVÁ, M. (eds.): Trans Montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, FF UK Praha 2014, ISBN 978-80-7308-537-7. S. 93-107
 • MACEK, P.: Church of the Assumption of the Virgin Mary and the Bohemia coal area, in: ŠVÁCHA, R. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities, Historia Artium 2/2014. ISSN 1805-3742. S. 69-75

Publikace

 • MACEK, P.: Rejtova transformace kutnohorské katedrály. In: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem., Praha 2006, s. 307-325. ISBN 80-903600-9-2.
 • MACEK, P.: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova. Praha 2009. (Metodická řada NPÚ) ISBN 978-80-87104-48-4
 • MACEK, P. - Patrný, M.: Gotická architektura na Chebsku In: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 41-65 ISBN 978-80-85016-92-58
 • MACEK, P. – ZAHRADNÍK, P.: Bývalý cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory a jeho barokní proměny. In: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, ed. Radka Lomničková,. Praha 2009. ISBN 978-80-87258-22-4.
 • BERÁNEK, J., MACEK, P.: Stavebně historický průzkum. Zprávy památkové péče 70, 2010, 2 s.124-127. ISSN 1210-5538.
 • MACEK, P.:Biskupská rezidence a kanovnické domy v Litoměřicích. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. 300 let od vybudování. Hradec Králové 2010, s. 71-80. ISBN 978-80-86472-45-4
 •  MACEK, P. – BIEGEL, R.– BACHTÍK, J. (edd.): Barokní architektura v Čechách,
  Praha 2015, ISBN 978-80-246-2736-6

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příštím týdnu nebudu konzultovat vůbec. V...

13. únor 2019

Je mi moc líto, ale sekretariát bude nedostupný též i ve čtvrtek a v pátek - respektive bude...

13. únor 2019

Pí doc. Ottová oznamuje, že její první přednáška z cyklu Pozdně gotický seconhand bude až 26....

13. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vím, že si již několik dní můžete zapisovat nové...

12. únor 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předmět Základy filosofie pro studenty navazujícího...

11. únor 2019

Prof. Švácha oznamuje, že jeho první přednáška z cyklu Mies van der Rohe bude až 26....

21. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se, ale dočasně jste byli hromadně odhlášeni...

21. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019