Filozofická Fakulta

ing. Petr Macek, Ph.D.

e-mail: petr.macek@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: úterý 14.30 - 16.00

Vyučované předměty

Profesní životopis

 • 1978-79 Krajské středisko památkové péče v Ústí n. L.
 • 1979-85 Státní ústav památkové péče (SÚPPOP)
 • 1985-92 Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze (SURPMO) - specialisované oddělení stavebně historických průzkumů (SHP)
 • od 1991 Státní ústav památkové péče v Praze (doposud)
 • 1992-95 ČVUT, fakulta architektury - katedra dějin architektury (výzkum, přednášky k dějinám architektury)
 • od 1995 Karlova universita, Ústav pro dějiny umění.
 • 2007 - Ph.D.

Recentní publikační činnost (2011-2015)

 • MACEK, P. – RAZÍM, M. (eds): Zkoumání historických staveb. Praha 2011
 • STEHLÍK, M. (ed.) – HLAVÁČEK, T. – PLACHÝ, J. – KUČA, K. – MACEK, P.: Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Publikace ke stejnojmenné výstavě, Praha 2011
 • MACEK, P.: Stavitel Antonio Porta a architektura jeho okruhu. Tencalla. In: MÁDL, M. (ed): Barokní nástěnná malba v Českých zemích, Praha 2012, ISBN 978-80-86890-41-8. S. 227-249
 • MACEK, P.: Klasicizující tendence a jejich místo v barokní architektuře. In: Průzkumy památek, XIX, 2012, ISSN 1212-1487. S. 55-62
 • MACEK, P.: Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum, ZPP LXXII, č. 2., 2012, ISSN 1210-5538. S. 83-87
 • POSPÍŠIL, A. (ed.) – KOUKALOVÁ, Š. – MACEK, P. – OTTOVÁ, M.: Kutná Hora. Foibos Books 2014. ISBN 978-80-87073-77-3
 • MACEK, P.: Romanik und Gotik, in: FAJT, J. – HÖRSCH, M. – RAZÍM, V. (eds.): Křivoklát – Pürglizt. Jagd, Wald, Herrscherrepresentation, Studia Jagellonica Lipsiensis, Band 17. ISBN 978-3-7995-8147-3, Jan Thorbecke Verlag, Německo - Ostfildern 2014, s. 25-29
 • MACEK, P.: Die dreifache Welt der Kapelle auf Burg Pürglitz, in: FAJT, J. – HÖRSCH, M. – RAZÍM, V. (eds.): Křivoklát – Pürglizt. Jagd, Wald, Herrscherrepresentation, Studia Jagellonica Lipsiensis, Band 17. ISBN 978-3-7995-8147-3, Jan Thorbecke Verlag, Německo - Ostfildern 2014, s. 51-62
 • MACEK, P.: Fenomen sklípkových kleneb, in: MUDRA, A. – OTTOVÁ, M. (eds.): Trans Montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, FF UK Praha 2014, ISBN 978-80-7308-537-7. S. 93-107
 • MACEK, P.: Church of the Assumption of the Virgin Mary and the Bohemia coal area, in: ŠVÁCHA, R. (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities, Historia Artium 2/2014. ISSN 1805-3742. S. 69-75

Publikace

 • MACEK, P.: Rejtova transformace kutnohorské katedrály. In: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem., Praha 2006, s. 307-325. ISBN 80-903600-9-2.
 • MACEK, P.: Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova. Praha 2009. (Metodická řada NPÚ) ISBN 978-80-87104-48-4
 • MACEK, P. - Patrný, M.: Gotická architektura na Chebsku In: Umění gotiky na Chebsku, Cheb 2009, s. 41-65 ISBN 978-80-85016-92-58
 • MACEK, P. – ZAHRADNÍK, P.: Bývalý cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory a jeho barokní proměny. In: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, ed. Radka Lomničková,. Praha 2009. ISBN 978-80-87258-22-4.
 • BERÁNEK, J., MACEK, P.: Stavebně historický průzkum. Zprávy památkové péče 70, 2010, 2 s.124-127. ISSN 1210-5538.
 • MACEK, P.:Biskupská rezidence a kanovnické domy v Litoměřicích. In: Biskupská rezidence v Hradci Králové. 300 let od vybudování. Hradec Králové 2010, s. 71-80. ISBN 978-80-86472-45-4
 •  MACEK, P. – BIEGEL, R.– BACHTÍK, J. (edd.): Barokní architektura v Čechách,
  Praha 2015, ISBN 978-80-246-2736-6

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021