Filozofická Fakulta

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

e-mail: marie.rakusanova@ff.cuni.cz

konzultační hodiny 2020/2021: středa 14.00 - 15.00

aktuálně vyučované předměty:  

Moderní a avantgardní umění v Čechách - vybrané problémy a "důkladné čtení" (Bc. + Mgr.)

Současné metodologické tendence I (Mgr.)

Vyučované předměty

Umění 20. století
Současné metodologické tendence v dějinách umění
Umění poč. 20. století II.
Dialogy s kurátory současného umění

Profesní životopis

 • 1996-2002 FF UK v Praze, dějiny umění, diplomová práce: Vlivy německého prostředí na české umění v letech 1900-1914
 • 2002-2006 doktorské studium FF UK v Praze, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, dějiny umění, disertační práce: Problematika českého a německého v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie
 • 2010 žádost o uznání doktorské státní závěrečné zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako rigorózní práce. Diplom k titulu PhDr. udělen 26.4.2010.
 • 2011 jmenována docentkou pro obor dějiny umění

Praxe

 • 2002-2009 Galerie hlavního města Prahy, historik umění, kurátor
 • 2005-doposud Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK, odborný asistent
 • 2009-doposud Ústav pro dějiny umění, FF UK, vědecký pracovník
 • 2007-2010 členka výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. 1.10. 2009-31.3.2010 předsedkyně.
 • 2006-2010 předsedkyně Akademického senátu Katolické teologické fakulty.

Ocenění

 • 2007 Cena Josefa Krásy pro historika umění do 40 let (za publikaci a výstavu Křičte ústa! Předpoklady expresionismu)

Publikační činnost (výběr)

Monografie

 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. 1. vyd. Řevnice – Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7467-045-9. 472 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal. Magie hledání. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-506-9. 304 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5. 506 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Sabat nucených prací ve věznici vůle – Vliv filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. ISBN 80-903600-4-1. 116 s.

Kolektivní monografie

 • RAKUŠANOVÁ, Marie (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2114-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
 • KANT – Galerie Rudolfinum, 2010. ISBN 978-80-7437-023-6.
 • KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009. ISBN: 978-80-87164-18-1.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and SRP, Karel (a kol.). Sváry zření. Fasety modernity v českém umění let 1890-1918. 1. vydání. Praha: Arbor Vitae – Galerie výtvarného umění
 • Ostravě, 2008. ISBN 978-80-87164-11-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and PLACÁK, Jan. Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903-1936. 1. vyd. Olomouc: Sbírka Galerie Ztichlá klika – Muzeum umění Olomouc, 2008. ISBN  978-80-87149-02-7.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie (a kol.). Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. 1. vyd. Praha:      Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1501-9.

Stati v publikacích, články v odborných časopisech

 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Místa, opuštění a návraty. Jan Jedlička, in: Vojtěch Lahoda a kol., Fantastický realismus 1960-1966 (kat. výst.), Muzeum města Plzně, 2013, s. 110-117, ISBN 978-80-87289-27-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. „Exteriorizace sensitivnosti“. Josef Váchal a svatý František z Assisi, in: Josef Váchal, Svatý František z Assisi. Dobráček (reprint). Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-200-2223-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Podvratník, technolog a magik o umění, Umění LX, 2012, č. 6, s. 478-508. ISSN 0049 5123.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. L'œuvre de l'artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l'art moderne, in: Barthélémy, Sophie - Dupont, Valérie: Les migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale, Dijon: Éd. Univ. de Dijon, 2012, s. 39-48. Edice Collection Art, archéologie & patrimoine. ISBN 9782364410329.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Obraz jako bezprostřední otisk duše – jeden z modernistických mýtů? In: RAKUŠANOVÁ, MARIE (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 309-322. ISBN 978-80-246-2114-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Sonderbund 1912. Umění z Čech na prahu velkého světa, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha: Arbor Vitae, 2012, s. 156-167. ISBN 987-80-7294-393-8.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Julius Meier-Graefe und die tschechische Kunstgeschichte, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, S. 133-141. ISBN 978-3-9814162-1-3.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Die Teilnahme tschechischer und deutsch-böhmischer Künstler an bedeutenden Ausstellungen in Deutschland 1910 – 1914, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, s. 26-41. ISBN 978-3-9814162-1-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Copy and Paste. Úvod II. In: BARTLOVÁ, Milena and LÁTAL, Hynek (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26.9.2009. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 52-58. ISBN 978-8-7422-073-9.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Marie Galimberti-Provázková v kontextu českého moderního umění. In Pachmanová, Martina., Madame Gal. Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951). Praha, Arbor Vitae, 2011, s. 57-75. ISBN. 8087164661.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Ideální krajiny v archivu paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie. In RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vydání. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010, s.14- 45. ISBN 978-80-7437-023-6.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Vzrušený klid Alfreda Kubina. In KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009, s. 51-71. ISBN: 978-80-87164-18-1.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Alfons Mucha. Wien, Belvedere, 12. Februar-1. Juli 2009. Katalog, hrsg. von Jean Louis Gaillemin, Michel Hilaire, Agnes Husslein-Arco und Christian Lange. München, Hirmer Verlag 2009. Rezension. Kunstchronik. Herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2009, 62, Heft 7, S. 312-319.

Zahraniční stipendia

 • Akademický rok 2001-2002 – 1 semestr, říjen 2001-únor 2002 - Universität Dortmund
 • Akademický rok 2004-2005 – 1 semestr, říjen 2004-únor 2005 - Technische Universität Dresden


Účast na řešení grantů

 • Výzkumný záměr, identifikační kód: MSM 0021620827, nositel Filozofická fakulta UK, poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, účast v letech 2005-2009
 • Grant ministerstva kultury, odboru umění a knihoven čj. 15846/2007, poskytovatel Ministerstvo kultury, realizace v roce 2008

Publikace (výběr):

 

Monografie:

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. 1. vyd. Řevnice – Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7467-045-9. 472 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal. Magie hledání. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-506-9. 304 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5. 506 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Sabat nucených prací ve věznici vůle – Vliv filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. ISBN 80-903600-4-1. 116 s.

 

Kolektivní monografie:

RAKUŠANOVÁ, Marie (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2114-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010. ISBN 978-80-7437-023-6.

KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009. ISBN: 978-80-87164-18-1.

RAKUŠANOVÁ, Marie and SRP, Karel (a kol.). Sváry zření. Fasety modernity v českém umění let 1890-1918. 1. vydání. Praha: Arbor Vitae – Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-87164-11-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie and PLACÁK, Jan. Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903-1936. 1. vyd. Olomouc: Sbírka Galerie Ztichlá klika – Muzeum umění Olomouc, 2008. ISBN 978-80-87149-02-7.

RAKUŠANOVÁ, Marie (a kol.). Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1501-9.

 

Stati v publikacích, články v odborných časopisech:

RAKUŠANOVÁ, Marie. Místa, opuštění a návraty. Jan Jedlička, in: Vojtěch Lahoda a kol.,

Fantastický realismus 1960-1966 (kat. výst.), Muzeum města Plzně, 2013, s. 110-117, ISBN 978-80-87289-27-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. „Exteriorizace sensitivnosti“. Josef Váchal a svatý František z Assisi, in: Josef Váchal, Svatý František z Assisi. Dobráček (reprint). Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-200-2223-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Podvratník, technolog a magik o umění, Umění LX, 2012, č. 6, s. 478-508. ISSN 0049 5123.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. L'œuvre de l'artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l'art moderne, in: Barthélémy, Sophie - Dupont, Valérie: Les migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale, Dijon: Éd. Univ. de Dijon, 2012, s. 39-48. Edice Collection Art, archéologie & patrimoine. ISBN 9782364410329.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Obraz jako bezprostřední otisk duše – jeden z modernistických mýtů? In: RAKUŠANOVÁ, MARIE (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 309-322. ISBN 978-80-246-2114-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Sonderbund 1912. Umění z Čech na prahu velkého světa, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha: Arbor Vitae, 2012, s. 156-167. ISBN 987-80-7294-393-8.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Julius Meier-Graefe und die tschechische Kunstgeschichte, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, S. 133-141. ISBN 978-3-9814162-1-3.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Die Teilnahme tschechischer und deutsch-böhmischer Künstler an bedeutenden Ausstellungen in Deutschland 1910 – 1914, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, s. 26-41. ISBN 978-3-9814162-1-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Copy and Paste. Úvod II. In: BARTLOVÁ, Milena and LÁTAL, Hynek (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26.9.2009. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 52-58. ISBN 978-8-7422-073-9.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Marie Galimberti-Provázková v kontextu českého moderního umění. In Pachmanová, Martina., Madame Gal. Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951). Praha, Arbor Vitae, 2011, s. 57-75. ISBN. 8087164661.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Ideální krajiny v archivu paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie. In RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vydání. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010, s.14- 45. ISBN 978-80-7437-023-6.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Vzrušený klid Alfreda Kubina. In KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009, s. 51-71. ISBN: 978-80-87164-18-1.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Alfons Mucha. Wien, Belvedere, 12. Februar-1. Juli 2009. Katalog, hrsg. von Jean Louis Gaillemin, Michel Hilaire, Agnes Husslein-Arco und Christian Lange. München, Hirmer Verlag 2009. Rezension. Kunstchronik. Herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2009, 62, Heft 7, S. 312-319.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021