Filozofická Fakulta

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

e-mail: marie.rakusanova@ff.cuni.cz

Vyučované předměty

Umění 20. století
Současné metodologické tendence v dějinách umění
Umění poč. 20. století II.
Dialogy s kurátory současného umění

Konzultační hodiny 2018/2019

středa 14.00 - 15.00

Profesní životopis

 • 1996-2002 FF UK v Praze, dějiny umění, diplomová práce: Vlivy německého prostředí na české umění v letech 1900-1914
 • 2002-2006 doktorské studium FF UK v Praze, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, dějiny umění, disertační práce: Problematika českého a německého v souvislostech dobových dějin umění, teorie umění a filozofie
 • 2010 žádost o uznání doktorské státní závěrečné zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky a disertační práce jako rigorózní práce. Diplom k titulu PhDr. udělen 26.4.2010.
 • 2011 jmenována docentkou pro obor dějiny umění

Praxe

 • 2002-2009 Galerie hlavního města Prahy, historik umění, kurátor
 • 2005-doposud Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK, odborný asistent
 • 2009-doposud Ústav pro dějiny umění, FF UK, vědecký pracovník
 • 2007-2010 členka výboru Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. 1.10. 2009-31.3.2010 předsedkyně.
 • 2006-2010 předsedkyně Akademického senátu Katolické teologické fakulty.

Ocenění

 • 2007 Cena Josefa Krásy pro historika umění do 40 let (za publikaci a výstavu Křičte ústa! Předpoklady expresionismu)

Publikační činnost (výběr)

Monografie

 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. 1. vyd. Řevnice – Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7467-045-9. 472 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal. Magie hledání. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-506-9. 304 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5. 506 s.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Sabat nucených prací ve věznici vůle – Vliv filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. ISBN 80-903600-4-1. 116 s.

Kolektivní monografie

 • RAKUŠANOVÁ, Marie (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2114-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství
 • KANT – Galerie Rudolfinum, 2010. ISBN 978-80-7437-023-6.
 • KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009. ISBN: 978-80-87164-18-1.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and SRP, Karel (a kol.). Sváry zření. Fasety modernity v českém umění let 1890-1918. 1. vydání. Praha: Arbor Vitae – Galerie výtvarného umění
 • Ostravě, 2008. ISBN 978-80-87164-11-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie and PLACÁK, Jan. Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903-1936. 1. vyd. Olomouc: Sbírka Galerie Ztichlá klika – Muzeum umění Olomouc, 2008. ISBN  978-80-87149-02-7.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie (a kol.). Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. 1. vyd. Praha:      Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1501-9.

Stati v publikacích, články v odborných časopisech

 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Místa, opuštění a návraty. Jan Jedlička, in: Vojtěch Lahoda a kol., Fantastický realismus 1960-1966 (kat. výst.), Muzeum města Plzně, 2013, s. 110-117, ISBN 978-80-87289-27-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. „Exteriorizace sensitivnosti“. Josef Váchal a svatý František z Assisi, in: Josef Váchal, Svatý František z Assisi. Dobráček (reprint). Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-200-2223-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Podvratník, technolog a magik o umění, Umění LX, 2012, č. 6, s. 478-508. ISSN 0049 5123.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. L'œuvre de l'artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l'art moderne, in: Barthélémy, Sophie - Dupont, Valérie: Les migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale, Dijon: Éd. Univ. de Dijon, 2012, s. 39-48. Edice Collection Art, archéologie & patrimoine. ISBN 9782364410329.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Obraz jako bezprostřední otisk duše – jeden z modernistických mýtů? In: RAKUŠANOVÁ, MARIE (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 309-322. ISBN 978-80-246-2114-2.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Sonderbund 1912. Umění z Čech na prahu velkého světa, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha: Arbor Vitae, 2012, s. 156-167. ISBN 987-80-7294-393-8.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Julius Meier-Graefe und die tschechische Kunstgeschichte, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, S. 133-141. ISBN 978-3-9814162-1-3.
 • RAKUŠANOVÁ, MARIE. Die Teilnahme tschechischer und deutsch-böhmischer Künstler an bedeutenden Ausstellungen in Deutschland 1910 – 1914, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, s. 26-41. ISBN 978-3-9814162-1-3.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Copy and Paste. Úvod II. In: BARTLOVÁ, Milena and LÁTAL, Hynek (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26.9.2009. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 52-58. ISBN 978-8-7422-073-9.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Marie Galimberti-Provázková v kontextu českého moderního umění. In Pachmanová, Martina., Madame Gal. Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951). Praha, Arbor Vitae, 2011, s. 57-75. ISBN. 8087164661.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Ideální krajiny v archivu paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie. In RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vydání. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010, s.14- 45. ISBN 978-80-7437-023-6.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Vzrušený klid Alfreda Kubina. In KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009, s. 51-71. ISBN: 978-80-87164-18-1.
 • RAKUŠANOVÁ, Marie. Alfons Mucha. Wien, Belvedere, 12. Februar-1. Juli 2009. Katalog, hrsg. von Jean Louis Gaillemin, Michel Hilaire, Agnes Husslein-Arco und Christian Lange. München, Hirmer Verlag 2009. Rezension. Kunstchronik. Herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2009, 62, Heft 7, S. 312-319.

Zahraniční stipendia

 • Akademický rok 2001-2002 – 1 semestr, říjen 2001-únor 2002 - Universität Dortmund
 • Akademický rok 2004-2005 – 1 semestr, říjen 2004-únor 2005 - Technische Universität Dresden


Účast na řešení grantů

 • Výzkumný záměr, identifikační kód: MSM 0021620827, nositel Filozofická fakulta UK, poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, účast v letech 2005-2009
 • Grant ministerstva kultury, odboru umění a knihoven čj. 15846/2007, poskytovatel Ministerstvo kultury, realizace v roce 2008

Publikace (výběr):

 

Monografie:

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. 1. vyd. Řevnice – Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7467-045-9. 472 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal. Magie hledání. 1. vyd. Praha – Litomyšl: Paseka, 2014. ISBN 978-80-7432-506-9. 304 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1648-5. 506 s.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Sabat nucených prací ve věznici vůle – Vliv filozofie Arthura Schopenhauera na české umění a uměleckou teorii. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2005. ISBN 80-903600-4-1. 116 s.

 

Kolektivní monografie:

RAKUŠANOVÁ, Marie (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2114-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010. ISBN 978-80-7437-023-6.

KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009. ISBN: 978-80-87164-18-1.

RAKUŠANOVÁ, Marie and SRP, Karel (a kol.). Sváry zření. Fasety modernity v českém umění let 1890-1918. 1. vydání. Praha: Arbor Vitae – Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-87164-11-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie and PLACÁK, Jan. Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903-1936. 1. vyd. Olomouc: Sbírka Galerie Ztichlá klika – Muzeum umění Olomouc, 2008. ISBN 978-80-87149-02-7.

RAKUŠANOVÁ, Marie (a kol.). Křičte ústa! Předpoklady expresionismu. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1501-9.

 

Stati v publikacích, články v odborných časopisech:

RAKUŠANOVÁ, Marie. Místa, opuštění a návraty. Jan Jedlička, in: Vojtěch Lahoda a kol.,

Fantastický realismus 1960-1966 (kat. výst.), Muzeum města Plzně, 2013, s. 110-117, ISBN 978-80-87289-27-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. „Exteriorizace sensitivnosti“. Josef Váchal a svatý František z Assisi, in: Josef Váchal, Svatý František z Assisi. Dobráček (reprint). Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-200-2223-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Josef Váchal, Podvratník, technolog a magik o umění, Umění LX, 2012, č. 6, s. 478-508. ISSN 0049 5123.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. L'œuvre de l'artiste tchèque Bohumil Kubišta dans le contexte de l'art moderne, in: Barthélémy, Sophie - Dupont, Valérie: Les migrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale, Dijon: Éd. Univ. de Dijon, 2012, s. 39-48. Edice Collection Art, archéologie & patrimoine. ISBN 9782364410329.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Obraz jako bezprostřední otisk duše – jeden z modernistických mýtů? In: RAKUŠANOVÁ, MARIE (ed.), Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012, s. 309-322. ISBN 978-80-246-2114-2.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Sonderbund 1912. Umění z Čech na prahu velkého světa, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Praha: Arbor Vitae, 2012, s. 156-167. ISBN 987-80-7294-393-8.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Julius Meier-Graefe und die tschechische Kunstgeschichte, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, S. 133-141. ISBN 978-3-9814162-1-3.

RAKUŠANOVÁ, MARIE. Die Teilnahme tschechischer und deutsch-böhmischer Künstler an bedeutenden Ausstellungen in Deutschland 1910 – 1914, in: Jana Orlíková (ed.), Lücken in der Geschichte, [Pirna] : Misslareuth 1990 - Mitte Europa e.V., 2011, s. 26-41. ISBN 978-3-9814162-1-3.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Copy and Paste. Úvod II. In: BARTLOVÁ, Milena and LÁTAL, Hynek (eds.), Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26.9.2009. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 52-58. ISBN 978-8-7422-073-9.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Marie Galimberti-Provázková v kontextu českého moderního umění. In Pachmanová, Martina., Madame Gal. Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951). Praha, Arbor Vitae, 2011, s. 57-75. ISBN. 8087164661.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Ideální krajiny v archivu paměti. Vidění, tradice, umění, archeologie. In RAKUŠANOVÁ, Marie and NEDOMA, Petr. Double Fantasy. 1. vydání. Praha: Nakladatelství KANT – Galerie Rudolfinum, 2010, s.14- 45. ISBN 978-80-7437-023-6.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Vzrušený klid Alfreda Kubina. In KLÍNKOVÁ, Hana and RAKUŠANOVÁ, Marie and JONÁKOVÁ, Iva. Váchal – Kubin. Šumava. 1. vyd. Praha: Arbor Vitae, 2009, s. 51-71. ISBN: 978-80-87164-18-1.

RAKUŠANOVÁ, Marie. Alfons Mucha. Wien, Belvedere, 12. Februar-1. Juli 2009. Katalog, hrsg. von Jean Louis Gaillemin, Michel Hilaire, Agnes Husslein-Arco und Christian Lange. München, Hirmer Verlag 2009. Rezension. Kunstchronik. Herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte. 2009, 62, Heft 7, S. 312-319.

Aktuality

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019