Filozofická Fakulta

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

E-mail: zlatohlavek(at)ktf.cuni.cz

Aktuální přednášky

       vliv na Záalpí

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění renesance
Umění novověku
Umění italské renesance a manýrismu

Seminář umění renesance

Konzultační hodiny v 2018 - 2019

středa od 17.00 (místn. č. 1059,  KTF, Thákurova 3, Praha 6)

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1988-1992: vysokoškolské studium, Filosofická fakulta UK v Praze, katedra dějin umění, téma diplomové práce: Kresby Taddea a Federica Zuccariů v Národní galerii v Praze; titul Mgr.
 • 1990-1995: vysokoškolské studium, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheit, téma diplomové práce: The Bride in the Enclosed garden; titul Drs.
 • 1993-1999: postgraduální studium, Filosofická fakulta UK, katedra dějin umění, téma disertační práce: Prolegomena ke studiu kresby v Cremoně – 1494-1525, titul PhDr. a Ph.D.
 • 2009 jmenován docentem pro obor dějiny umění

Praxe

 • 1979-1985: správce depozitáře Grafické sbírky Národní galerie v Praze.
 • 1985-1992: správce depozitáře Sbírky staré kresby Národní galerie v Praze
 • 1992-1993: vedoucí Sbírky staré kresby Národní galerie v Praze.
 • 1993-1994: vedoucí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.
 • 1994: ředitel Grafické sbírky Národní galerie v Praze
 • 1994-1998: ředitel Národní galerie v Praze.
 • 1995-2005: odborný pracovník katedry Církevních dějin Evangelické theologické fakulty UK v Praze
 • 2005-2009: odborný asistent Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2006-2009: odborný asistent Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
 • 2009-dosud: docent Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2009-dosud: docent Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • ZLATOHLÁVEK, M.: Draughtsman Martino Altomonte (1657/1659-1745) /Martino Altomonte – kreslíř (1657/1659-1745), Bulletin of the National Gallery in Prague, XIV-XV/2004-2005, s. 49-70, ve spolupráci s Pavlem Preissem. 2006. ISBN 80-7035-317-1
 • ZLATOHLÁVEK, M.: K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého v Kroměříži, Umění 3, LIV/2006, s. 271-277. ISSN 0049 5123
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Luca Cambiaso a jiní. Addenda a Corrigenda k janovské kresbě cinquecenta z veřejných sbírek České republiky, Verba Volant, Scripta Manent, Příspěvky z kolokvia o kresbě a grafice Anně Rollové k narozeninám, Národní galerie v Praze, 2006, s. 45 -48.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Blahoslavenství, Dary Ducha a Ctnosti. K ikonografii obrazu Posledního soudu ve florentském dómu, Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, ed. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček, Artefactum, Praha 2006, s. 159-168. ISBN 80-86890-05-8
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Filippino Lippi, s. 36-37, kat. č. 12; Marcantonio Raimondi, s. 40-41, kat. č. 14; Michelangelo Anselmi, s. 76-77, kat. č. 32; Battista Franco, zvaný Il Semolei, s. 78-79, kat. č. 33; Giulio Campi, s. 80-83, kat. č. 34-35; Bernardino Campi, s. 84-85, kat. č. 36; Francesco de’Rossi, zvaný Salviati, s. 86-87, kat. č. 37; Luca Cambiaso, s. 88-89, kat. č. 38; Jan van der Straet, zvaný Stradanus, s. 90-91, kat. č. 39; Federico Zuccari, s. 98-99, kat. č. 43; Giuseppe Arcimboldo, s. 108-109, kat. č. 48. In Alena Volrábová /ed./, 101/1 – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2008, i anglická verze.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Nicola Granello, Bohyně Juno s pávem; Antonio Campi, Studie Sibyly a hlavy chlapce; Vincenzo Campi, Ženská postava z podhledu; Bernardino Campi, Kdo je největší v království nebeském; Carlo Urbino, Nesení kříže; Anotino Maria Viani, Evangelisté, Sibyly, Alegorické figury, Studie ilustrací k Osvobozenému Jeruzalému Torquata Tassa, Studie k fresce v kapli Petrozzani v kostele Sant’Andrea v Mantově, Immaculata, Návrhy na výzdobu dóžecího paláce v Mantově, Studie k výzdobě kupole kostela San Pietro al Po v Cremoně, Zvěstování P. Marii; Federico Zuccari, Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole kupole dómu ve Florencii, Skici pro výmalbu kupole dómu ve Florencii; Jacopo Ligozzi, Muž v přílbě s chocholem; Domenico Cresti, zv. Il Passignano, Útok na město, Historický výjev z dějin rodu Medici; Andrea Boscoli, Studie rukou, Svatba Izáka a Rebeky; Agostino Ciampelli, Hostina u Ester, Studie postavy Jana Křtitele, Studie muže vymývajícího číši; Alessandro Casolani, Kristus nesoucí kříž; Francesco Vanni, Madona s děckem, sv. Cecílií a sv. Anežkou Římskou; Ventura Salimbeni, David s andělem moru; Cesare Nebbia, Přechod Izraelců přes Rudé moře; Cristofano Roncalli, zv. Il Pomarancio, Evangelista Matouš; Giuseppe Agelio, Evangelista Lukáš, Nalezení sv. Silvestra na Monte Soracte; Agostino Ciampelli, Jan Křtitel, Studie klečícího kameníka při práci, Studie pro výzdobu kaple sv. Ondřeje v kostele Il Gesu v Římě, Anděl s kyticí v pravé ruce, Vzpřímený voják v přílbě s kopím, Studie pro oltářní obraz Svaté mučednice v kostele Sant’Agnese fuori le mura; Lodovico Cardi, zv. Il Cigoli, Kristus spící v bárce. In Zdeněk Kazlepka a Martin Zlatohlávek, Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, Brno: Moravská galerie v Brně, 2009.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Anton Kern (1709-1747), dílo a život, Praha: Národní galerie v Praze, 2009, i anglická verze

Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje ve zkouškovém období pouze po předchozí emailové domluvě.

15. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nezapomeňte, že podle platných pravidel si musíte téma...

14. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zbývajících týdnech zkouškového období budu...

14. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019

Pí doc. Ottová připomíná, že:

1) dnešní (po 7. 1.) cvičení z restaurování se koná...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doc. M. Zlatohlávek se omlouvá, ale z vážných osobních...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

moje konzultační hodiny se budou ve dnech 7. a 14. 1....

03. leden 2019

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 bude místo doc. Martina Zlatohlávka přednášet dr. Richard Biegel o...

10. prosinec 2018