Filozofická Fakulta

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

E-mail: zlatohlavek(at)ktf.cuni.cz

Aktuální přednášky

       vliv na Záalpí

Vyučované předměty

Přehled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění
Umění renesance
Umění novověku
Umění italské renesance a manýrismu

Seminář umění renesance

Konzultační hodiny v 2018 - 2019

středa od 17.00 (místn. č. 1059,  KTF, Thákurova 3, Praha 6)

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia

 • 1988-1992: vysokoškolské studium, Filosofická fakulta UK v Praze, katedra dějin umění, téma diplomové práce: Kresby Taddea a Federica Zuccariů v Národní galerii v Praze; titul Mgr.
 • 1990-1995: vysokoškolské studium, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheit, téma diplomové práce: The Bride in the Enclosed garden; titul Drs.
 • 1993-1999: postgraduální studium, Filosofická fakulta UK, katedra dějin umění, téma disertační práce: Prolegomena ke studiu kresby v Cremoně – 1494-1525, titul PhDr. a Ph.D.
 • 2009 jmenován docentem pro obor dějiny umění

Praxe

 • 1979-1985: správce depozitáře Grafické sbírky Národní galerie v Praze.
 • 1985-1992: správce depozitáře Sbírky staré kresby Národní galerie v Praze
 • 1992-1993: vedoucí Sbírky staré kresby Národní galerie v Praze.
 • 1993-1994: vedoucí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze.
 • 1994: ředitel Grafické sbírky Národní galerie v Praze
 • 1994-1998: ředitel Národní galerie v Praze.
 • 1995-2005: odborný pracovník katedry Církevních dějin Evangelické theologické fakulty UK v Praze
 • 2005-2009: odborný asistent Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2006-2009: odborný asistent Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze
 • 2009-dosud: docent Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze
 • 2009-dosud: docent Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze

Recentní publikační činnost (2006-2010)

 • ZLATOHLÁVEK, M.: Draughtsman Martino Altomonte (1657/1659-1745) /Martino Altomonte – kreslíř (1657/1659-1745), Bulletin of the National Gallery in Prague, XIV-XV/2004-2005, s. 49-70, ve spolupráci s Pavlem Preissem. 2006. ISBN 80-7035-317-1
 • ZLATOHLÁVEK, M.: K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého v Kroměříži, Umění 3, LIV/2006, s. 271-277. ISSN 0049 5123
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Luca Cambiaso a jiní. Addenda a Corrigenda k janovské kresbě cinquecenta z veřejných sbírek České republiky, Verba Volant, Scripta Manent, Příspěvky z kolokvia o kresbě a grafice Anně Rollové k narozeninám, Národní galerie v Praze, 2006, s. 45 -48.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Blahoslavenství, Dary Ducha a Ctnosti. K ikonografii obrazu Posledního soudu ve florentském dómu, Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, ed. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček, Artefactum, Praha 2006, s. 159-168. ISBN 80-86890-05-8
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Filippino Lippi, s. 36-37, kat. č. 12; Marcantonio Raimondi, s. 40-41, kat. č. 14; Michelangelo Anselmi, s. 76-77, kat. č. 32; Battista Franco, zvaný Il Semolei, s. 78-79, kat. č. 33; Giulio Campi, s. 80-83, kat. č. 34-35; Bernardino Campi, s. 84-85, kat. č. 36; Francesco de’Rossi, zvaný Salviati, s. 86-87, kat. č. 37; Luca Cambiaso, s. 88-89, kat. č. 38; Jan van der Straet, zvaný Stradanus, s. 90-91, kat. č. 39; Federico Zuccari, s. 98-99, kat. č. 43; Giuseppe Arcimboldo, s. 108-109, kat. č. 48. In Alena Volrábová /ed./, 101/1 – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2008, i anglická verze.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Nicola Granello, Bohyně Juno s pávem; Antonio Campi, Studie Sibyly a hlavy chlapce; Vincenzo Campi, Ženská postava z podhledu; Bernardino Campi, Kdo je největší v království nebeském; Carlo Urbino, Nesení kříže; Anotino Maria Viani, Evangelisté, Sibyly, Alegorické figury, Studie ilustrací k Osvobozenému Jeruzalému Torquata Tassa, Studie k fresce v kapli Petrozzani v kostele Sant’Andrea v Mantově, Immaculata, Návrhy na výzdobu dóžecího paláce v Mantově, Studie k výzdobě kupole kostela San Pietro al Po v Cremoně, Zvěstování P. Marii; Federico Zuccari, Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole kupole dómu ve Florencii, Skici pro výmalbu kupole dómu ve Florencii; Jacopo Ligozzi, Muž v přílbě s chocholem; Domenico Cresti, zv. Il Passignano, Útok na město, Historický výjev z dějin rodu Medici; Andrea Boscoli, Studie rukou, Svatba Izáka a Rebeky; Agostino Ciampelli, Hostina u Ester, Studie postavy Jana Křtitele, Studie muže vymývajícího číši; Alessandro Casolani, Kristus nesoucí kříž; Francesco Vanni, Madona s děckem, sv. Cecílií a sv. Anežkou Římskou; Ventura Salimbeni, David s andělem moru; Cesare Nebbia, Přechod Izraelců přes Rudé moře; Cristofano Roncalli, zv. Il Pomarancio, Evangelista Matouš; Giuseppe Agelio, Evangelista Lukáš, Nalezení sv. Silvestra na Monte Soracte; Agostino Ciampelli, Jan Křtitel, Studie klečícího kameníka při práci, Studie pro výzdobu kaple sv. Ondřeje v kostele Il Gesu v Římě, Anděl s kyticí v pravé ruce, Vzpřímený voják v přílbě s kopím, Studie pro oltářní obraz Svaté mučednice v kostele Sant’Agnese fuori le mura; Lodovico Cardi, zv. Il Cigoli, Kristus spící v bárce. In Zdeněk Kazlepka a Martin Zlatohlávek, Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, Brno: Moravská galerie v Brně, 2009.
 • ZLATOHLÁVEK, M.: Anton Kern (1709-1747), dílo a život, Praha: Národní galerie v Praze, 2009, i anglická verze

Aktuality

P. prof. Bažant oznamuje, že příští pátek 16. 11. 2018 musí zrušit svou přednášku z cyklu...

09. listopad 2018

Dle rozhodnutí p. dr. Biegla a se souhlasem ostatních pedagogů se termín odevzdání bakalářských...

26. říjen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouvám se, ale z osobních důvodů ruším svou příští...

24. říjen 2018

Pí doc. Marie Rakušanová znovu upozorňuje všechny zájemce o výše uvedený kurz (středa 10...

10. říjen 2018