Filozofická Fakulta

Vstupní seminář

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Ing. Petr Macek, Ph.D.

Charakteristika

Vstupní seminář je povinným předmětem pro studenty prvního ročníku, jeho úspěšné absolvování je předpokladem pro pokračování studia v seminářích. Výuka probíhá seminární formou ve dvou semestrech (3 hodiny týdně). Každý semestr je ukončen zápočtem, přednesením referátu k zadanému tématu, vypracováním písemné práce a zkouškou. Jedna ze dvou písemných prací je rozbor vybrané architektury, druhá rozborem buď sochařského nebo malířského díla.Vyžaduje se pravidelná účast v předmětu, omluveny jsou nejvýše tři absence během roku.

Vstupní seminář je základní uměleckohistorickou propedeutikou. Výuka je rozdělena do dvou bloků. První je věnován architektuře, jejímu odbornému názvosloví, kompozičním principům, charakteristikám slohů a proměn v dějinách architektury a základům urbanismu. Druhý blok zahrnuje několik samostatných částí: a) liturgický prostor (křesťanský i židovský), jeho výbava, funkce a odborné názvosloví, b) hagiografie a ikonografie, liturgie c) základy historické umělecké technologie. Součástí výuky jsou exkurze do uměleckých sbírek a návštěva architektonických památek. Cílem předmětu je zvládnutí odborné terminologie a osvojení základů analytických metod zkoumání uměleckého díla.

Doporučená literatura

 

Architektura

Povinná

 • Blažíček O.J., Kropáček J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991
 • Herout J., Staletí kolem nás, Praha 1981
 • Koch W., Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost, Praha 1998
 • Kruft H.-W., Dejiny teórie architektúry, Bratislava 1993

Doporučená

 • Norberg-Schulz, Ch., Genius loci, Praha 1994
 • Syrový B. a kol, Architektura – svědectví dob,. Praha 1977
 • Zevi B., Jak se dívat na architekturu, Praha 1966

Liturgie a liturgické předměty

Povinná

 • Foltynovský J., Liturgika, Olomouc 1936
 • Adam R. Liturgický rok, Praha 1999
 • Adam, A, Liturgika, Praha 2001

Doporučená

 • Hakl B. F., Liturgika, Praha 1893
 • Kupka J., O mši svaté, Praha 1899
 • Sauer R., Symbolik des Kirchengebäudes, Freiburg 1902
 • Kupka J., O církevním roce, Praha 1907
 • Podlaha A. , Český slovník bohovědný, I.-IV, Praha 1912-1930
 • Braun J., Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
 • Braun J., Die liturgische Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
 • Braun J., Der christliche Altar, München 1924
 • Podlaha A., Katolická liturgika, Praha 1928
 • Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1930-1933
 • Novotný A., Biblický slovník, Praha 1956
 • Merell J., Malý bohovědný slovník, Praha 1963
 • Encyklopaedia Judaica, Jerusalem 1972
 • Pokorný L., Liturgika II., Skriptum římskokatolické cyrilometodějské fakulty v Litoměřicích, Praha 1976
 • Onasch K., Liturgie und Klunst der Ostkirche in Stichworten, Leipzig 1981
 • Morant H. de, Dějiny užitého umění, Praha 1983
 • Šidlovský G., Svět liturgie, Praha 1991
 • Judaismus, křesťanství, islám, Praha 1992
 • Runes D. D., Slovník judaismu, Bratislava 1992
 • Šedinová J., Doležalová J., Židovské zvyky a tradice. Židovské muzeum v Praze, Praha 1995
 • Kanof A., Jewish Symbolic Art, Jerusalem 1996
 • Meek H.A., The Synagogue, London 1995
 • Douglas D. J. (ed.) Nový bliblický slovník, Praha 1996

Hagiografie a ikonografie

Povinná

 • Ryneš V., Atributy v umění, Roztoky 1971
 • Braun J., Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943
 • Eckert F., Církev vítězná. Živopty svatých a světic Božích I.-IV. Praha 1892-1899
 • Pfeiderer R., Atributy světců, Praha 1992
 • Royt, J., Slovník biblické ikonografie, 2005

Doporučená

 • Vondruška I., Životopisy svatých I.-IV., Praha 1930-1932
 • Svátek J., Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy. Sborník archivních prací 2/1970, Praha 1970
 • Ryneš V., Světci v umění, Roztoky 1971
 • Hlaváčková J., Konzal V., Slovník pojmů a jmen, in: Svět Andreje Rubleva, Praha 1981, s. 132-171
 • Bohemia sancta, Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
 • Remešová V., Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
 • Jirásko Z., Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991

Techniky výtvarného umění

Historické technologie

 • Cennino Cennini, Il Libro dell´Arta, 1437 (české vydání: Kniha o umění středověku, Praha 1946)
 • Alberti L.B., Delle Pittura 1435. Della Scuptur, 1464 (české vydání: O malbě, O soše, Praha 1947)
 • Vinci L. da, Trattato della Pittura (čečské vydánáí: Úvahy o malířství, Praha 1941)

Malířské techniky

Povinná

 • Hégr M., Technika malířského umění, Praha 1941
 • Slánský B., Technika malby I., II., Praha 1953, 1956
 • Slánský B., Technika v malířské tvorbě, Praha 1976
 • Krejča A., Technika kresby, Praha 1988

Doporučená

 • Petr F., Malířské techniky, Praha 1926
 • Petr F., Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
 • Volavka V., Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Praha 1934
 • Kadeřávek F., Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935
 • Hégr M., Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944

Sochařské techniky

Povinná

 • Volavka V., O soše, Praha 1943
 • Šeda V., Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953

Doporučená

 • Kadeřávek F., Reliéf, Praha s.d.
 • Fajt J., Sršeň L., Katalog lapidaria Národního muzea v Praze, Praha 1990

Techniky uměleckého řemesla

Povinná

 • Rada P., Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
 • Paraubek F. N., Sklářské besedy, Praha 1944

Aktuality

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. leden 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. leden 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. leden 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. leden 2020