Filozofická Fakulta

Úvod do dějin umění

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Tomáš Sekyrka

Charakteristika

Účelem předmětu je seznámit studenty prvního ročníku se základy oboru dějiny umění, s postavením oboru v souvislosti kultury a vzdělanosti a jeho vztahy k ostatním humanistickým disciplinám (historie, estetika, pomocné vědy historické, psychologie, sociologie, filozofie atd.). Budou představeny vědecké a pedagogické instituce, zabývající se dějinami umění. Stručně je podán vývoj dějepisu umění v Čechách a na Moravě se zvláštním zřetelem na významné osobnosti a činnost Ústavu dějin umění FF UK v Praze. Ve stručném přehledu jsou představeny  základní metody oboru (formální rozbor, různé typy interpretativních metod). Zmíněna je i stručná historie sběratelství a charakteristika muzejní a galerijní práce v současnosti. Posluchač je upozorněn na síť odborných knihoven, základní literaturu, lexikální kompendia i periodické časopisy oboru dějiny umění. Důležitou součástí výuky je teorie i praxe čtení historických pramenů

Literatura

Povinná

  • Kol. aut., Kapitoly z českého dějepisu umění I.,II., Praha 1986
  • Kol. aut., Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1996
  • Kol. aut., Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky, Praha 2006
  • Umělecké památky Čech , Praha 1977-1982
  • Umělecké památky Prahy, Praha 1998-2004
  • Umělecké památky Moravy, Praha 1994-1999

Doporučená

  • Novák L., Česká výtvarná teorie po roce 1945, Umění 9/1961
  • Novák L., Výtvarná teorie v letech 1953-1960, Umění 10/1962
  • Matouš F., Teorie a dějiny umění 1945-1965, Umění 13/1965
  • Kutnar F., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku 30. let 20. století, Praha 1997.
  • Švácha R., Vývoj dějepisu umění I., Panorama 1980 (příloha)
Ústav se přitom nevyhýbá ani spolupráci se zahraničními ústavy a tak dochází k pravidelnému kontaktu a působení významných zahraničních odborníků v rámci běžné výuky.

Aktuality

Pí dr. Hamsíková se velmi omlouvá, ale musí i zítra (12. listopadu) z ...

11. listopad 2019

P. dr. Zídek sděluje, že v úterý 19. listopadu a ...

11. listopad 2019