Filozofická Fakulta

Historiografie a metodologie dějin umění I

Vyučující

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Charakteristika

Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách, jakými byla a jsou výtvarná díla zkoumána. Přednáška je věnována vlastní historigrafii a jsou v ní zkoumány texty z období od antiky po osvícenství, jež vznikly v době před institucionalizováním dějin umění jako univerzitní discipliny na počátku 19. století. Během semestru se student seznámí s názory na umění a umělecká díla v období antiky, středověku a zejména renesance, kdy se vytváří nejen „moderní“ chápání postavení umělce a jeho individuality, ale také první vývojová  klasifikace dějin umění (Vasari). Závěr semestru je věnován přelomovým obdobím osvícenství a romantismu, která svým historizujcícm přístupem zcela proměnila chápání minulosti a uměleckých děl.

Hlavní témata přednášek: Plinius a Pausanius; Ekfrasis; Byzantský spor o obraz; Ut pictura poesis…; Středověká dílenská literatura; Literatura o architektuře v antice a renesanci; renesanční teorie proporcí; Klasicismus a akademismus v Itálii 17. a 18. století; Německý klasicismus 2. poloviny 18. století

Literatura

 

Povinná

  • Wittlich P., Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008, (2. vyd.)(skripta FFUK)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění I.: Školy dějin umění, Brno 1996 (skripta FFMU)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění 2, Brno 2010
  • Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner  ml., Praha 1998
  • Panofsky E., Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 (2. vyd.)
  • Panofsky E., Idea: Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění, Praha 2014
  • Kol. aut. Kapitoly z českého dějepisu umění, I., II., Praha 1986

Doporučená

  • Encyklopedie antiky, Praha 1973
  • Slovník antické kultury, Praha 1974

 

Aktuality

Pí doc. Ottová dnes, tj. 20. 11., ruší ze zdravotních důvodů svou přednášku z cyklu Pozdně...

20. listopad 2017

Přednáška doc. Marie Klimešové z cyklu Československé umění po druhé...

20. listopad 2017

Přednáška Marie Rakušanové se 20.11. nekoná, místo ní se dne 24...

16. listopad 2017

V úterý 21. listopadu 2017 jsou členové Semináře umění mezi gotikou a renesancí a...

16. listopad 2017

Seminář umění středověku se bude v úterý 21. listopadu 2017 konat v expozici NG v...

16. listopad 2017

Tento týden se přednáška K. Adamcové nekoná ve čtvrtek od 17:30 do 19:05 v učebně C415, ale je...

15. listopad 2017

 

Příští týden 21. 11. 2017 se sejdeme v 10:45 ve Valdštejnské jízdárně na výstavě...

14. listopad 2017

(Moc se omlouvám, musím do živého vysílání rozhlasu.. Středočeská sekce SČA se tak bude moci...

13. listopad 2017