Filozofická Fakulta

Historiografie a metodologie dějin umění I

Vyučující

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Charakteristika

Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách, jakými byla a jsou výtvarná díla zkoumána. Přednáška je věnována vlastní historigrafii a jsou v ní zkoumány texty z období od antiky po osvícenství, jež vznikly v době před institucionalizováním dějin umění jako univerzitní discipliny na počátku 19. století. Během semestru se student seznámí s názory na umění a umělecká díla v období antiky, středověku a zejména renesance, kdy se vytváří nejen „moderní“ chápání postavení umělce a jeho individuality, ale také první vývojová  klasifikace dějin umění (Vasari). Závěr semestru je věnován přelomovým obdobím osvícenství a romantismu, která svým historizujcícm přístupem zcela proměnila chápání minulosti a uměleckých děl.

Hlavní témata přednášek: Plinius a Pausanius; Ekfrasis; Byzantský spor o obraz; Ut pictura poesis…; Středověká dílenská literatura; Literatura o architektuře v antice a renesanci; renesanční teorie proporcí; Klasicismus a akademismus v Itálii 17. a 18. století; Německý klasicismus 2. poloviny 18. století

Literatura

 

Povinná

  • Wittlich P., Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008, (2. vyd.)(skripta FFUK)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění I.: Školy dějin umění, Brno 1996 (skripta FFMU)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění 2, Brno 2010
  • Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner  ml., Praha 1998
  • Panofsky E., Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 (2. vyd.)
  • Panofsky E., Idea: Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění, Praha 2014
  • Kol. aut. Kapitoly z českého dějepisu umění, I., II., Praha 1986

Doporučená

  • Encyklopedie antiky, Praha 1973
  • Slovník antické kultury, Praha 1974

 

Aktuality

Všem studentům, kteří během prázdnin odevzdávali na sekretariátu práce pro pí doc. Ottovou, p....

12. září 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

omlouváme se za jisté komplikace s vypsáním zářijového...

07. září 2019

Pan prof. Prahl sděluje, že bude též konzultovat celé září jako obvykle, tedy v ...

04. září 2019

Pan dr. Macek se velmi omlouvá, neb musí z vážných rodinných důvodů změnit čas zářijových...

31. srpen 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v září budu opět konzultovat v pravidelných...

26. srpen 2019