Filozofická Fakulta

Historiografie a metodologie dějin umění I

Vyučující

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Charakteristika

Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách, jakými byla a jsou výtvarná díla zkoumána. Přednáška je věnována vlastní historigrafii a jsou v ní zkoumány texty z období od antiky po osvícenství, jež vznikly v době před institucionalizováním dějin umění jako univerzitní discipliny na počátku 19. století. Během semestru se student seznámí s názory na umění a umělecká díla v období antiky, středověku a zejména renesance, kdy se vytváří nejen „moderní“ chápání postavení umělce a jeho individuality, ale také první vývojová  klasifikace dějin umění (Vasari). Závěr semestru je věnován přelomovým obdobím osvícenství a romantismu, která svým historizujcícm přístupem zcela proměnila chápání minulosti a uměleckých děl.

Hlavní témata přednášek: Plinius a Pausanius; Ekfrasis; Byzantský spor o obraz; Ut pictura poesis…; Středověká dílenská literatura; Literatura o architektuře v antice a renesanci; renesanční teorie proporcí; Klasicismus a akademismus v Itálii 17. a 18. století; Německý klasicismus 2. poloviny 18. století

Literatura

 

Povinná

  • Wittlich P., Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 2008, (2. vyd.)(skripta FFUK)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění I.: Školy dějin umění, Brno 1996 (skripta FFMU)
  • Kroupa J., Metodologie dějin umění 2, Brno 2010
  • Vizuální teorie: Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, ed. L. Kesner  ml., Praha 1998
  • Panofsky E., Význam ve výtvarném umění, Praha 2013 (2. vyd.)
  • Panofsky E., Idea: Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění, Praha 2014
  • Kol. aut. Kapitoly z českého dějepisu umění, I., II., Praha 1986

Doporučená

  • Encyklopedie antiky, Praha 1973
  • Slovník antické kultury, Praha 1974

 

Aktuality

Pan doc. Martin Zlatohlávek odříká veškeré svoje dnešní (= úterý 20. února) aktivity z důvodu...

20. únor 2018

Pan prof. Vlnas ruší s omluvami svou přednášku z cyklu Barokní umění a jeho historické reflexe,...

19. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Pan dr. Biegel se omlouvá, ale je nucen zrušit své konzultační hodiny v pondělí 19. února z...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Přednášky PhDr. Heleny Jarošové z cyklu Dějiny evropského kostýmu a módy 17. -...

29. leden 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017