Filozofická Fakulta

Antické umění

Vyučující

Mgr. Lenka Vacinová
doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.

Charakteristika

Přednáška přináší přehled umění egejského, řeckého, římského, etruského a okrajových oblastí antického světa. Podán je i úvod do dějin umění egyptského a předoasijského. Přehled je koncipován pro potřeby oboru „Dějiny umění“ zejména tak, aby mohl být podkladem pro pochopení tradic antického umění a jejich inspirativní působení v další tvorbě středověku a novověku až do současnosti.

Literatura

Povinná

 • Schebold K., Die Griechen und ihre Nachbarn, Propyläen Kunstgeschichte, Berlin 1967
 • Kraus T., Das römische Weltreich, Propyläen Kunstegeschichte, Berlin 1967
 • Boardman  J., Greek Sculpture. The Archaic Period, London 1978
 • Boardman J., Greek Sculpture – The Classical Period, London 1985
 • Boardman J., Greek Sculpture – The Late Period, London 1995
 • Smith R.R., Hellenistic Sculpture, 1991
 • Boardman J., Řecké umění, Praha 1976
 • Hanuš K., Nesměrák M., Vývoj architektury I., Praha 1989
 • Bouzek J., Dějiny předoasijského a egejského umění, skripta UK, Praha 1982
 • Frel J., Řecké vázy, Praha 1956
 • Frel J., Feidias, Praha 1966

Doporučená

 • Bouzek J., Kratochvil Z., Od mýtu k logu, Praha 1994
 • Lassus J., Raně křesťanské a byzantské umění, Praha 1971
 • Bouzek J., Objevy ve Středomoří, Praha 1979
 • Demargne P., La naissance de l´art greccque, Paris 1965
 • Giulian A., Bianchi-Bardinelli R., Etrusker und Italiker, 1974
 • Bianchi-Bardinelli R., Rome: Le centre de pouvoir, 1969
 • Bianchi-Bardinelli R., La fin de l´art antique, 1974

 

Prezentace ze zimního semestru 2016/2017 ke stažení zde (použijte symbol stahování    na horní liště), prezentace z letního semestru viz níže příloha.

PřílohaVelikost
LS_architektura_zaklad.pdf2.73 MB
LS_nastenna_malba.pdf3.44 MB
LS_portret.pdf1.24 MB
LS_hist_relief.pdf3.71 MB

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017