Filozofická Fakulta

Umění baroka

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Otázky k bakalářské souborné zkoušce zumění baroka

 

České země

1. Malířství a sochařství na dvoře Rudolfa II.

2. G. M. Fillippi a architektura doby Rudolfa II

3. Valdštejnská architektura

4. J. J. Bendl a české sochařství 2/3 17. století

5. České sochařství 1680-1710 (M. V. Jäckel, Fr. Preiss, O. Mosto, J. Kohl a významné dobové importy)

6. K. Škréta a italské podněty v českém malířství 17. století

7. L.Wilmann a J.K. Liška

8. Další důležité proudy českého malířství 2/2 17. století (J.J. Heintsch, J.R. Bys)

9. Počátky freskové malby v Čechách

10. Architektura 3/4 17. století v Čechách (C. Lurago, Fr. Caratti, G.D.Orsi aj.)

11. J. B. Mathey a římské vlivy v české architektuře 17. století

12. Česká vrcholně barokní architektura: pojem, názorové proudy, chronologie

13. J. B. Santini a barokní historismus v Čechách

14. Kr. Dientzenhofer

15. G.B. Alliprandi a vídeňské vlivy v české architektuře po roce 1700

16. K. I. Dientzenhofer

17. F.M. Kaňka

18. F. M. Brokof

19. M. B. Braun

20. P. Brandl a vrcholně barokní malba v Čechách

21. V. V. Reiner a vývoj české barokní freskové malby

22. Architektura 2/2 18. století v Čechách (A. Lurago, J.J. Wirch, I.J.N. Palliardi, A. Haffenecker ad.)

23. Pražští sochaři ranného rokoka (F.I.Weiss, R. J. Prachner, J.A.Quittainer, K.J. Hiernle ad.)

24. Pražští sochaři závěru baroka (I.F. Platzer, P. Prachner)

25. Pozdně barokní a rokokové malířství v Čechách (A. Kern, F.X Palko, J.P. Molitor, F.A. Maulpertsch ad.)

26. Barokní architektura na Moravě

27. Barokní malířství a sochařství na Moravě

 

Evropa

1. Římská architektura 2/2 16. století (G. della Porta, Carlo Maderno ad.)

2. Caravaggio

3. Boloňská škola Římě (Carracciové, G. Reni, G. Lanfranco ad.)

4. N. Poussin a klasicismus v římské malbě 17. století (A. Sacchi, Domenichino ad.)

5. G. L. Bernini – sochař a architekt

6. Římské sochařství ½ 17. století (A. Algardi, F. Duquesnoy, Fr. Mochi)

7. Římské sochařství 2/2 17. století (M. Caffa, E. Ferrata, A. Raggi)

8. Fr. Borromini

9. P. da Cortona – malř a architekt

10. Hlavní architektonické osobnosti v Římě 2/2 17. století (C. Rainaldi, C. Fontana ad.) 11. G. Guarini a piemontská architektura konce 17. a 18. stol.

12. Francouzská architektura 17. století

13. Francouzské malířství a sochařství 17. století

14. D. Velasquez a španělská malba 17. století

15. P. P. Rubens a vlámská malba 17. století

16. Rembrandt a holandská malba 17. století

17. J.B. Tiepolo a benátská malba 18. století

18. Rakouská architektura vrcholného baroka (J.B. Fischer von Erlach, J.L. von Hildebrandt, D. Martinelli ad.)

19. Berninismus v Záalpí (P. Puget, B. Permoser, A. Schlütter)

20. Jihoněmecké umění pozdního baroka (B. Neumann, bratři Asamové, I. Günther)

21. G. R. Donner a středoevropské sochařství poloviny 18. století

Literatura

Povinná

 • Dějiny českého výtvarného umění II, Praha 1989 (všechny statě o umění 17. a 18. století)
 • Macek, P. - Biegel, R. - Bachtík, J. (edd.), Barokní architektura v Čechách, Praha 2015
 • Franz H. G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O. J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
 • Blažíček O. J., Umění baroka v Čechách, Praha 1971
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Biegel, R., Mezi barokem a klasicismem, Praha 2012
 • Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Huyghe R., a kol., Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Foerster H. R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Kol. aut., Baroko. Architektura – Plastika – Malířství, Praha 1999

Doporučená

 • Blažíček O. J., Preiss P., Hejdová D., Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977
 • Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998
 • Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
 • Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Sumerson, J., The Architecture of the Eighteenth Century, London 2001
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Blunt A., Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven and London
 • Kalnein W. von, Architecture in France in the Eighteen Century, New Haven and London 1994

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020