Filozofická Fakulta

Umění 19. století

Vyučující

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 19. století

 

České země

1. Česká architektura 1. poloviny 19. století

2. Sochařství pražského novoklasicismu

3. Česká krajinomalba 19. století

4. Rodina Mánesů

5. České sochařství 1. poloviny 19. století

6. Romantismus a realismus v českém malířství 19. století

7. České malířství 3/3 19. století

8. Česká architektura 2. poloviny 19. století

9. Národní divadlo a jeho výzdoba

10. J. V. Myslbek a sochařství 2/2 19. století

11. Generace devadesátých let – SVU Mánes

 Evropa

1. G. B. Piranesi, „Goût grec“ a počátky novoklasicismu v Evropě

2. Francouzská revoluční architektura a její evropské ohlasy

3. Novoklasicismus v evropském umění kolem roku 1800

4. J.L. David

5. F. Goya

6. Canova a evropské sochařství počátku 19. století

7. Turner, Constable a anglická romantická krajinomalba

8. G. D. Friedrich a německý romantismus

9. E. Delacroix a francouzský romantismus

10. Courbet a francouzský realismus

11. Barbizonská škola

12. F. Gilly, C. F. Schinkel, L. von Klenze a německá architektura 1/2 19. století

13. Gotický revival v evropské architektuře

14. Industriální architektura 19. století v Anglii, Francii a Německu

15. G. Semper a středoevropská architektura 2. poloviny 19. století

16. Přestavba evropských měst ve 2/2 19. století (Paříž, Vídeň, Berlín)

17. Hlavní tendence a postavy evropské architektury 2. poloviny 19. století

18. E. Manet

19. Impresionismus

20. Postimpresionismus a symbolismus

21. Paul Cézanne

22. Vincent van Gogh

23. W. Morris a hnutí Arts and Crafts

Literatura

Povinná

 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Petrasová T. - Lorenzová H. (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Rosenblum R. - Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Volavka V., České malířství a sochařství 19. století, Praha 1968

Doporučená

 • Blažíčková-Horová N.(ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, Praha 1998
 • Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985
 • Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 – Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Praha 2000
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Frankfurt a.M. 1995
 • Vybíral J., Česká architektura na prahu moderní doby, Praha 2002
 • Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018