Filozofická Fakulta

Umění 20. století

Vyučující

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

 doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

 doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Otázky k souborné bakalářské zkoušce z umění 20. století

 

České země

1. České umění na přelomu 19.a 20. století

2. Jan Preisler a symbolismus v českém umění

3. Jan Kotěra a počátky české moderní architektury

4. Ohlasy A. Rodina a E. Muncha v českém umění

5. Fr. Bílek

6. J. Štursa

7. Moderní Revue – K. Hlaváček, skupina SURSUM

8. Český kubismus (B. Kubišta, O. Guttfreund, E. Filla) a výtvarné tendence před první světovou válkou

9. Kubismus v české architektuře

10. Fr. Kupka

11. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami

12. Tvrdošíjní

13. Devětsil a výtvarné umění

14. Sociální tendence 20. let

15. O. Guttfreund

16. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami – tendence, směry, hlavní osobnosti a jejich dílo

17. J. Krejcar a Devětsil v architektuře

18. J. Gočár

19. P. Janák

20. J. Kroha

21. B. Fuchs a meziválečná architektura na Moravě

22. K. Teige a meziválečná teorie architektury

23. Arteficielismus a surrealismus v českém umění

24. České umění a druhá světová válka

25. Skupina 42

26. České umění 1945-1958

27. EXPO 58 a jeho důsledky pro umění v Čechách

28. Informel a otázky abstraktní malby kolem 1960

29. České umění v 60. a 70. letech

30. Umění proti totalitě (70. a 80. léta)

31. Česká architektura 1945-1958 32. Česká architektura 1958-1970

33. Česká architektura 1970-1989

34. Tendence současného českého umění

35. Tendence a hlavní osobnosti české architektury po roce 1990

Evropa a svět

1. A. Rodin a francouzské sochařství přelomu století

2. Art Nouveau – Jugendstil – vídeňská secese

3. Hlavní směry a osobnosti evropské architektury přelomu 19. a 20. století (Paříž, Vídeň, Brusel ad.)

4. Expresionismus v evropském umění

5. H. Matisse a fauvismus

6. Francouzský kubismus

7. P. Picasso

8. Italský futurismus

9. Dada a surrealismus

10. K. Malevič a suprematismus

11. P. Mondrian

12. P. Klee a V. Kandinskij

13. C. Brancusi, A. Giacometti a evropské sochařství první poloviny 20. století

14. M. Duchamp

15. J.Miró a S. Dalí

16. H. Moore

17. A. Perret. P. Behrens a počátky moderní architektury v Evropě

18. E. Mendelsohn, H. Scharoun a expresionismus v architektuře 1/2 20. století

19. Sovětská architektonická avantgarda

20. Evropská architektura 20. a 30. let 20. století

21. W. Gropius a Bauhaus

22. Le Corbusier

23. Ludwig Mies van der Rohe

24. L. Sullivan a F. L. Wright

25. L. Kahn

26. Umělecké směry po druhé světové válce

27. Americký abstraktní expresionismus

28. Pop art

29. MInimal art, Op art, kinetické umění

30. Nový realismus, Arte povera

31. Konceptuální umění

32. Evropská a světová architektura ve 40.-60. letech 20. století

33. Robert Venturi a postmoderní architektura v Americe a v Evropě

34. Tendence evropské a světové architektury po roce 1990

35. Tendence současného evropského a světového umění

Literatura

Povinná

 • kol. aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1988
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Frampton K., Moderní architektura – Kritické dějiny, Praha 2004
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992
 • Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007
 • Walther I.F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Doporučená

 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Chipp H. B., Theories of modern Art, London 1968
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Hammacher A., , The evolution of modern sculpture, London 1969
 • Švácha R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
 • Wittlich P., Sochařství české secese, Praha 2000
 • Švestka J., Vlček T. (eds.), Český kubismus, Praha 2006
 • Srp K.,Toyen, Praha 2000
 • Urban O. M., V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006
 • Rakušanová M. (ed.), Křičte ústa! – předpoklady expresionismu, Praha 2007

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020