Filozofická Fakulta

Současná česká architektura

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Charakteristika

Cílem předmětu věnovaného současné české architektuře je seznámit se s hlavními osobnostmi české architektury závěru 20. a počátku 21. století. Klíčem je setkávání se s vybranými architekty nad jejich významnými realizacemi, a to nejlépe v rámci exkurze na místě samém. Na konkrétních příkladech je ukázáno nejen architektonické myšlení jednotlivých tvůrců, ale i různé okolnosti, které podobu díla zásadně ovlivnily. Součástí předmětu je seznámení se základní literaturou a prameny k tématu, přičemž zvláštní pozornost je věnována teoretickým úvahám, které jsou pro pochopení mnohých současných staveb důležité. Předmět se neomezuje jen na nejsoučasnější stavby, ale představuje i tvorbu dosud žijících architektů, jejichž zásadní stavby vznikaly v období 60.-80. let 20. století.

Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Literatura

  • R. Švácha, Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
  • P. Halík-P. Kratochvíl, Česká architektura 1989-1999, Praha 1999
  • Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
  • 1000x European Architecture, Verlaghaus Bern, 2007
  • A. S. Vidiella, Současná architektura, Praha 2007
  • P. Jodidio, 100 Contemporary Architects, Köln 2007

Časopisy

  • Ročenky Obce architektů
  • Odborné architektonické časopisy – ČR: Stavba, Éra 21, Architekt ad.
  • Odborné architektonické časopisy – zahraniční: A+U, El Croquis, Domus ad.

Odkazy

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017