Filozofická Fakulta

Současná česká architektura

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Charakteristika

Cílem předmětu věnovaného současné české architektuře je seznámit se s hlavními osobnostmi české architektury závěru 20. a počátku 21. století. Klíčem je setkávání se s vybranými architekty nad jejich významnými realizacemi, a to nejlépe v rámci exkurze na místě samém. Na konkrétních příkladech je ukázáno nejen architektonické myšlení jednotlivých tvůrců, ale i různé okolnosti, které podobu díla zásadně ovlivnily. Součástí předmětu je seznámení se základní literaturou a prameny k tématu, přičemž zvláštní pozornost je věnována teoretickým úvahám, které jsou pro pochopení mnohých současných staveb důležité. Předmět se neomezuje jen na nejsoučasnější stavby, ale představuje i tvorbu dosud žijících architektů, jejichž zásadní stavby vznikaly v období 60.-80. let 20. století.

Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Literatura

  • R. Švácha, Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
  • P. Halík-P. Kratochvíl, Česká architektura 1989-1999, Praha 1999
  • Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
  • 1000x European Architecture, Verlaghaus Bern, 2007
  • A. S. Vidiella, Současná architektura, Praha 2007
  • P. Jodidio, 100 Contemporary Architects, Köln 2007

Časopisy

  • Ročenky Obce architektů
  • Odborné architektonické časopisy – ČR: Stavba, Éra 21, Architekt ad.
  • Odborné architektonické časopisy – zahraniční: A+U, El Croquis, Domus ad.

Odkazy

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020