Filozofická Fakulta

Současná česká architektura

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Charakteristika

Cílem předmětu věnovaného současné české architektuře je seznámit se s hlavními osobnostmi české architektury závěru 20. a počátku 21. století. Klíčem je setkávání se s vybranými architekty nad jejich významnými realizacemi, a to nejlépe v rámci exkurze na místě samém. Na konkrétních příkladech je ukázáno nejen architektonické myšlení jednotlivých tvůrců, ale i různé okolnosti, které podobu díla zásadně ovlivnily. Součástí předmětu je seznámení se základní literaturou a prameny k tématu, přičemž zvláštní pozornost je věnována teoretickým úvahám, které jsou pro pochopení mnohých současných staveb důležité. Předmět se neomezuje jen na nejsoučasnější stavby, ale představuje i tvorbu dosud žijících architektů, jejichž zásadní stavby vznikaly v období 60.-80. let 20. století.

Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Literatura

  • R. Švácha, Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
  • P. Halík-P. Kratochvíl, Česká architektura 1989-1999, Praha 1999
  • Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
  • 1000x European Architecture, Verlaghaus Bern, 2007
  • A. S. Vidiella, Současná architektura, Praha 2007
  • P. Jodidio, 100 Contemporary Architects, Köln 2007

Časopisy

  • Ročenky Obce architektů
  • Odborné architektonické časopisy – ČR: Stavba, Éra 21, Architekt ad.
  • Odborné architektonické časopisy – zahraniční: A+U, El Croquis, Domus ad.

Odkazy

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018