Filozofická Fakulta

Současná česká architektura

Vyučující

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Charakteristika

Cílem předmětu věnovaného současné české architektuře je seznámit se s hlavními osobnostmi české architektury závěru 20. a počátku 21. století. Klíčem je setkávání se s vybranými architekty nad jejich významnými realizacemi, a to nejlépe v rámci exkurze na místě samém. Na konkrétních příkladech je ukázáno nejen architektonické myšlení jednotlivých tvůrců, ale i různé okolnosti, které podobu díla zásadně ovlivnily. Součástí předmětu je seznámení se základní literaturou a prameny k tématu, přičemž zvláštní pozornost je věnována teoretickým úvahám, které jsou pro pochopení mnohých současných staveb důležité. Předmět se neomezuje jen na nejsoučasnější stavby, ale představuje i tvorbu dosud žijících architektů, jejichž zásadní stavby vznikaly v období 60.-80. let 20. století.

Ve školním roce 2016/2017 bude předmět Současná česká architektura  věnován tématu architektury 90 let, tedy období které představuje nejen fascinující období hledání  nových začátků, ale také vyrovnávání se s novou realitou a s ní spojenou "redefinicí" architaktonické profese. Jako vždy, i tentokrát bude dvousemestrální cvičení založeno na kritické analýze dobových názorů, exkursích na zásadní stavby a zejména setkání s jejich tvůrci, kteří většinou dodnes patří aktivním a významným architektům. Nabízí se nám tak jedinečná možnost mapovat s odstupem dvaceti let období, které je současně historickou etapou i klíčovým obdobím pro pochopení mnoha aspektů současné české architektury. Předmět je otevřen pro studenty všechy typů i ročníků studia dějin umění a je možno jej navštěvovat opakovaně.

Literatura

  • R. Švácha, Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
  • P. Halík-P. Kratochvíl, Česká architektura 1989-1999, Praha 1999
  • Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
  • 1000x European Architecture, Verlaghaus Bern, 2007
  • A. S. Vidiella, Současná architektura, Praha 2007
  • P. Jodidio, 100 Contemporary Architects, Köln 2007

Časopisy

  • Ročenky Obce architektů
  • Odborné architektonické časopisy – ČR: Stavba, Éra 21, Architekt ad.
  • Odborné architektonické časopisy – zahraniční: A+U, El Croquis, Domus ad.

Odkazy

Aktuality

Pan prof. Konečný bude mít svou první přednášku z cyklu Historiografie a metodologie dějin umění...

20. únor 2018

Prosím, věnujte pozornost tomu, že u některých pedagogů došlo - a u některých možná ještě dojde...

16. únor 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letním semestru se konzultační hodiny K. Adamcové...

15. únor 2018

Dnešní konzultační hodiny pí dr. Adamcové a p. dr. Biegela se ruší!

12. únor 2018

Vážení a milí studenti,

stále ještě nejsem fit. Přednášku z "Úvodu do dějin umění" v...

16. prosinec 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017