Filozofická Fakulta

Seminář umění středověku I

Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění  za vlády Ladislava Pohrobka a  Jiřího z Poděbrad

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

Charakteristika

Téma středověké semináře navazuje na témata z minulého roku,  který byl věnován osobnosti Václava IV. a krásnému stylu. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby.   Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semínáře budou návštěvy chrámů (např. Týn) a aktuálních výstav ( Václav IV, na Pražském hradě a v Karolinu, výstava gotického umění ve východních Čechách atd.).

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020