Filozofická Fakulta

Seminář umění středověku I

Umění doby husitské, utrakvisté a katolíci, umění  za vlády Ladislava Pohrobka a  Jiřího z Poděbrad

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

Charakteristika

Téma středověké semináře navazuje na témata z minulého roku,  který byl věnován osobnosti Václava IV. a krásnému stylu. Pozornost bude zacílena na názory husitských reformátorů na umění a jejich odpůrců (diferenciace, problém teorie a praxe) a na problematiku umění husitské doby (malba desková, knižní a nástěnná, plastika). Dotkneme se také problematiky liturgie u utrakvistů a funkci děl v sakrálních prostorách té doby.   Diskutována bude úloha objednavatelů. Součástí semínáře budou návštěvy chrámů (např. Týn) a aktuálních výstav ( Václav IV, na Pražském hradě a v Karolinu, výstava gotického umění ve východních Čechách atd.).

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019