Filozofická Fakulta

Seminář umění středověku I

Objednavatelé, donátoři uměleckých děl

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Charakteristika

„Zadání patří Otcům, provedení umělci“

Tzv. „donátorské dějiny“ umění reprezentují jeden z  metodologických proudů dějin umění, akcentující úlohu objednavatele či donátora. Objednavatelem uměleckých děl ve středověku byly vedle panovníků, šlechty, církve (papežové, biskupové, církevní řády) také bohaté měšťanstvo, univerzity, městské rady a různé řemeslnické korporace. V literatuře nepanuje jednotný názor na to do jaké míry objednavatel zasahoval umělci do jeho činnosti, zda se omezil pouze na námět či diktoval i formu (Suckale, Fajt). Cílem tohoto semináře je ukázat na možné fasety vztahu objednavatel, donátor-dílo.

Navrhovaní témata

1.Vztah donátora a díla v odborné literatuře

2. Dvorské umění, koncepce , názory

3. Zobrazení donátora (donátorky) ve výtvarním umění středověku

4. Vratislav I. jako objednavatel -donátor uměleckých děl

6. Vladislav II. jako objednavatel- donátor uměleckých děl

7. Přemysl Otakar II. jako objednvatel – donátor uměleckých děk

8. Václav II. jako objednavatel- donátor uměleckých děl

9. Jan Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

10. Eliška Přemyslovna jako objednavatelka- donátorka uměleckých děl

10. Václav IV. jako objednavatel- donátor uměleckých děl, zvlaště preferováno, včetně jeho dvora (Václav Králík z Buřenic,Bři z Mülhausen atd.)

11. Zikmund Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

12. Jošt Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

13. Biskup Jan IV. z Dražic jako objednavatel- donátor uměleckých děl

14. Arcibiskup Arnošt z Pardubic jako objednavatel- donátor uměleckých děl

15. Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel- donátor uměleckých děl

16. Arcibiskup Jan z Jenštejna jako objednavatel- donátor uměleckých děl

17. Rožmberkové jako jako objednavatelé- donátoři uměleckých děl

18. Páni z Hradce jako objednavatelé  - donátoři uměleckých děl

19. Hrabišicové jako objednavatelé-donátoři

20. Městské radniční domy  jako výraz městské reprezentace

20. Církevní řády jako objednavatelé uměleckých děl (benediktýni, cisterciáciá, prémonstráti, minorité, dominikáni, kartuziáni, rytířské řady).

21 Horníci jako objednavatele- donátoři uměleckých děl.

22. Spiritualita a devoce v ženských klášteřích

 

Výběr z literatury:

Suckale Robert: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayem, München 1993.

Kuthan Jiří (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Praha 1982

Kuthan Jiří: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha 1991

Kuthan Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Praha 2009

Stejskal Karel: Umění za vlády Karla IV. Praha 1978

Fajt Jiří (ed.): Karel IV. Císař z Boží Milosti. Praha 2006

Rožmberkové- Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Praha 2011

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zítra se otevře SIS pro zápis předmětů pro nový...

20. září 2018

Vážené dámy, vážení pánové,

sekretariát ÚDU bude uzavřen tento týden ve...

19. září 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve druhé polovině září budou moje konzultace probíhat...

13. září 2018

Konzultace p. dr. Macka v září budou probíhat následovně:

5. 9. (st) od 16.00

11....

28. srpen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

tímto na vědomost dávám, že v září budu konzultovat...

28. srpen 2018