Filozofická Fakulta

Seminář umění středověku I

Objednavatelé, donátoři uměleckých děl

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

Charakteristika

„Zadání patří Otcům, provedení umělci“

Tzv. „donátorské dějiny“ umění reprezentují jeden z  metodologických proudů dějin umění, akcentující úlohu objednavatele či donátora. Objednavatelem uměleckých děl ve středověku byly vedle panovníků, šlechty, církve (papežové, biskupové, církevní řády) také bohaté měšťanstvo, univerzity, městské rady a různé řemeslnické korporace. V literatuře nepanuje jednotný názor na to do jaké míry objednavatel zasahoval umělci do jeho činnosti, zda se omezil pouze na námět či diktoval i formu (Suckale, Fajt). Cílem tohoto semináře je ukázat na možné fasety vztahu objednavatel, donátor-dílo.

Navrhovaní témata

1.Vztah donátora a díla v odborné literatuře

2. Dvorské umění, koncepce , názory

3. Zobrazení donátora (donátorky) ve výtvarním umění středověku

4. Vratislav I. jako objednavatel -donátor uměleckých děl

6. Vladislav II. jako objednavatel- donátor uměleckých děl

7. Přemysl Otakar II. jako objednvatel – donátor uměleckých děk

8. Václav II. jako objednavatel- donátor uměleckých děl

9. Jan Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

10. Eliška Přemyslovna jako objednavatelka- donátorka uměleckých děl

10. Václav IV. jako objednavatel- donátor uměleckých děl, zvlaště preferováno, včetně jeho dvora (Václav Králík z Buřenic,Bři z Mülhausen atd.)

11. Zikmund Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

12. Jošt Lucemburský jako objednavatel- donátor uměleckých děl

13. Biskup Jan IV. z Dražic jako objednavatel- donátor uměleckých děl

14. Arcibiskup Arnošt z Pardubic jako objednavatel- donátor uměleckých děl

15. Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi jako objednavatel- donátor uměleckých děl

16. Arcibiskup Jan z Jenštejna jako objednavatel- donátor uměleckých děl

17. Rožmberkové jako jako objednavatelé- donátoři uměleckých děl

18. Páni z Hradce jako objednavatelé  - donátoři uměleckých děl

19. Hrabišicové jako objednavatelé-donátoři

20. Městské radniční domy  jako výraz městské reprezentace

20. Církevní řády jako objednavatelé uměleckých děl (benediktýni, cisterciáciá, prémonstráti, minorité, dominikáni, kartuziáni, rytířské řady).

21 Horníci jako objednavatele- donátoři uměleckých děl.

22. Spiritualita a devoce v ženských klášteřích

 

Výběr z literatury:

Suckale Robert: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayem, München 1993.

Kuthan Jiří (ed.): Umění doby posledních Přemyslovců. Praha 1982

Kuthan Jiří: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha 1991

Kuthan Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Praha 2009

Stejskal Karel: Umění za vlády Karla IV. Praha 1978

Fajt Jiří (ed.): Karel IV. Císař z Boží Milosti. Praha 2006

Rožmberkové- Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Praha 2011

Aktuality

Marie Rakušanová konzultuje výjimečně tento týden ve středu 23. října od 14:00 do 15:00 (místo...

21. říjen 2019

Seminář středověkého umění I. (prof. Royt, dr. Klípa) se v úterý 22....

21. říjen 2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

jako každý akademický rok i letos můžete navštěvovat...

01. říjen 2019