Filozofická Fakulta

Seminář umění mezi gotikou a renesancí

2016/2017

Vyučující

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ing. Petr Macek, Ph.D.

   

Sochařství 13.–16. století a jeho kontexty

Seminář bude věnován aktuálním otázkám studia středověkého sochařství v kontextech jeho umístění (sakrální a profánní prostor), funkce (oltářní nástavec, kultické dílo, dekorace apod.) a objednavatelských strategií. Pozornost bude věnována zejména problematice sochařství 14. století, včetně krásného slohu (návaznost na přednášku M. Ottové) a kulturně historickému kontextu vybraných sochařských děl a celků z 15. a 16. století s důrazem na konfesní hlediska.

Aktivity semináře:

- komentované exkurze po současných výstavách středověkého umění (Regionální muzeum v Teplicích - Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků; Alšova jihočeská galerie v Hluboké n. Vltavou - Meziprůzkumy; Arcidiecézní muzeum Olomouc - Ke slávě a chvále II; Moravská galerie v Brně – Stálá expozice, Národní galerie v Praze, Anežský klášter, Šternberský palác - Cranach ze všech stran)

- cvičení z formální analýzy a datování uměleckých děl – tzv. execierung

-  reading group - společné čtení a recenze klíčových článků, knih a výstavních katalogů

- studentské prezentace referátů věnovaných buď monografickému studiu konkrétních uměleckých děl nebo jiným speciálním otázkám po kontextu uměleckých děl ve středověku (architektonický, ikonograficko-ikonologický, objednavatelský, funkční, technologický, liturgický, kultovní, kulturněhistorický kontext apod.)

 

Návrhy témat referátů - monografické studie uměleckých děl

Socha Sv. Václava – Petr Parléř, tzv. Mistr Osvald a katedrála jako kolébka krásného slohu (?)

Madona ze Žebráku a počátky krásného slohu v sochařství a malířství

Madona krumlovská a její sochařské varianty (Madona z Hallstattu ad.)

Madona plzeňská a její sochařské varianty (Madona františkánská ad.)

Madona šternberská a skupina Toruňské madony

Madona třeboňská a výzdoba kostela sv. Jiljí v Třeboni kolem roku 1400

Kostel sv. Jiljí v Třeboni a skupina dvojlodních kostelů v jižních Čechách

Madona z minoritského kláštera v Českém Krumlově a nedochovaná socha Assumpty na půlměsíci v katedrále sv. Víta v Praze

Sochy Bolestných Kristů od Mistra Týnské kalvárie

Relikviářové busty z Arcibiskupského paláce a umění v Praze ve 2. desetiletí 15. stol.

Jihlavská pieta a její původní umístění

sv. Kateřina z Jihlavy a  světecká typologie v krásném slohu

Svatovítská madona (včetně rámu) a její typologické varianty

Roudnická madona a její typologické varianty

Týnská kalvárie – městský kostel v době předhusitské a husitské

Krásný sloh  v architektuře?

Architektura po husitských válkách (přelom, či návaznost)

Kutná Hora (všechny etapy chrámu sv. Barbory)

Prašná brána

Ústí nad Labem, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Louny, kostel sv. Mikuláše (otázka autorství)

Most, děkanský kostel

Švihov, hrad

Blatná, hrad/zámek

Jihočeská pozdní gotika (přehled a charakteristika regionu)

Pozdní gotika - Morava a Čechy (podobnosti i odlišnosti)

 

 

 

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017