Filozofická Fakulta

Seminář umění renesance

Vyučující

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Co odlišuje renesanční sochařství a malířství od gotiky, manýrismu a baroka?

 

V semináři budou analyzovány vybrané texty teoretiků dějin umění od druhé poloviny 19. století, počínaje Julesem Micheletem a Jacobem Bruckhardtem, po současnost, které vystihují podstatu renesančního umění. Na nich bude ukázáno, jak byla renesance v průběhu dějin umění chápána, tedy bude učiněn pokus odpovědět na otázku, co byla podle těchto teoretiků renesance, jak se vymezila vůči předchozímu gotickému slohu, čím byla překonána manýrismem a co z ní vytěžila doba po manýrismu, založená na další reformě výtvarného umění. Tyto teoretické texty budou konfrontovány s konkrétními uměleckými díly, a to z významných světových sbírek prostřednictvím fotografií, ale především z domácích sbírek přímým studiem příslušných soch či obrazů. Seminární cvičení bude doplněno testy určování uměleckých děl podle uměleckých škol a autorů. Při nich budou vysvětleny některé znalecké metody.

 

Doporučená literatura:

Robert Black, The Renaissance and the Middle Ages: Chronologies, Ideologies, Geographies In: Alexander Lee, Pit Péporté, Harry Schnitker (eds.), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c. 1350-c. 1550, Leiden, Boston 2010, s. 27-44.

Erwin Panofsky, První list z „Knihy“ Giorgia Vasariho: Studie o tom, jak italská renesance posuzovala gotický sloh, In: Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Praha 1981, s. 141-188.

Patricia Rubin, Girogio Vasari Art and History, New Haven 1995.

Matteo Burioni, Vasari’s Rinascita: history, anthropology of art criticism? In: Alexander Lee, Pit Péporté, Harry Schnitker (eds.), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c. 1350-c. 1550, Leiden, Boston 2010, s. 115-127.

Jacob Burckhardt, Kultura renesance v Itálii, Praha 2013.

Evert Maarten Janssen, Jacob Burckhardt und die Renaissance, Leiden 1970.

August Buck, Burckhardt und die italienische Renaissance, In: August Buck (ed.), Renaissance und Renaissancismus von Jacob Burckhardt bis Thomas Mann, Tübingen 1990, s. 5-12.

Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, München 1915.

Heinrich Wölfflin, Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien, München 1915.

Alois Riegel, Die Entstehung der Barockkunst in Rom, Wien 1908, kapitola Die Malerei der Gegenreformationszeit. I. Die Manieristen, s. 142-192.

anglické vydání:

Alois Riegel, The origins of Baroque art in Rome, Los Angeles 2010.

Max Dvořák, Nové evangelium In: Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, s. 16-48.

Max Dvořák, Pieter Brueghel starší, In: Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, s. 76-116.

Max Dvořák, Vznik barokního umění In: Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, s. 164-175.

Max Dvořák, Manýrismus a zrození barokního uměn In: Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946, s. 229-285.

Max Dvořák, Greco a manýrismus In: Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946, s. 289-305.

Walter Friedlaender, Mannerism and Anti-Mannerism in Italian Painting, New York 1957.

Vojtěch Birnbaum, Italská renesance In: Vojtěch Birnbaum, Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, s. 180-226.

Hans Sedlmayr, Zur Revision der Reanissance In: Hans Sedlmayr, Epochen und Werke, Wien, München 1959, I, s. 202-234.

Erwin Panofsky, Renaissance and renascences in Western art, Stockholm 1960 nebo London 1970 ad. vydání.

Fritz Baumgart, Renaissance und Kunst des Manierismus, Köln 1963.

Arnold Huaser, Der Manierismus. Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst, München 1964

nebo anglické vydání

Arnold Huaser, Mannerism: the crisis of the renaissance and the origin of modern art, Cambridge/Mass. 1986 – vybrané kapitoly.

John Shearman, Mannerism, Middlesex 1967.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020