Filozofická Fakulta

Seminář umění baroka

Vyučující

Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

 

Šlechtická sídla v Čechách a na Moravě v 17. století

 

Tématem barokního semináře ve školním roce 2017/18 budou šlechtické rezidence a jejich proměny v komplikovaném 17. století. Hlavním cílem bude porozumění architektuře a výzdobě jednak v souvislostech s ostatním dobovým uměleckým děním, jednak v kontextu požadavků objednavatele a dalších dobových souvislostí. Jednotlivá témata budou otevírána jak na základě poznání a analýzy jednotlivých staveb a souborů uměleckých děl, tak na podkladě aktuální uměnovědné i historické diskuse. Nedílnou součástí semináře budou exkurse, které umožní porozumět jednotlivým objektům i dílům v jejich přirozených souvislostech.

  

Předpokládaná témata pro zimní semestr:

Valdštejnské rezidence a jejich aktuální uměnovědná reflexe

Malíři a sochaři ve valdštejnských službách

Zákupy a Vimperk jako příklady rezidencí v období třicetileté války

Michnův malostranský palác

Libochovice – zámek a umělecká výzdoba

Černínský palác jako stavba na pomezí palácové a zámecké architektury

Roudnice – zámek a město

Aktuality

P. dr. Mádl se omlouvá, ale musí z vážných pracovních důvodů zrušit svou přednášku z cyklu...

25. duben 2019

Pí. prof. Klimešová je tento týden v zahraničí – ruší se...

24. duben 2019

Prof. Royt sděluje, že v úterý 30. dubna bude proseminář v Židovském muzeu. Sraz bude před...

17. duben 2019

Pí dr. Hlaváčková se velice omlouvá, ale v důsledku náhlé zdravotní indispozice ruší svou dnešní...

15. duben 2019