Filozofická Fakulta

Seminář umění baroka

Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě

Vyučující

Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

 

Seminář umění baroka bude ve školním roce 2019/2020 věnován pozoruhodnému období druhé poloviny 18. století, které z evropského hlediska představuje dobu fascinujícího hledání a mnoha paralelních uměleckých proudů. V rámci semináře se pokusíme charakterizovat nejen situaci v českých zemích, ale i hlavní evropské umělecké tendence, které nám pomohou vřadit domácí uméní do patřičného kontextu. V referátech budeme zkoumat konkrétní umělce a jejich dila, tak různé uměnovědné pohledy na jednotlivé fenomény.

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019