Filozofická Fakulta

Seminář umění baroka

Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě

Vyučující

Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

 

Seminář umění baroka bude ve školním roce 2019/2020 věnován pozoruhodnému období druhé poloviny 18. století, které z evropského hlediska představuje dobu fascinujícího hledání a mnoha paralelních uměleckých proudů. V rámci semináře se pokusíme charakterizovat nejen situaci v českých zemích, ale i hlavní evropské umělecké tendence, které nám pomohou vřadit domácí uméní do patřičného kontextu. V referátech budeme zkoumat konkrétní umělce a jejich dila, tak různé uměnovědné pohledy na jednotlivé fenomény.

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020