Filozofická Fakulta

Seminář umění baroka

Vyučující

Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

Seminář umění baroka ve školním roce 2016/2017

Barokní seminář bude ve školním roce 2016/2017 věnován vybraným klíčovým tématům evropských dějin umění 17. a 18. století, která budeme společně sledovat na základě jejich reflexe v soudobé v odborné literatuře.  Předmětem našeho zájmu budou nejen samotné odborné teze, ale také různé metodologické přístupy jednotlivých autorů v rámci jednotlivých uměnovědných tradic a škol. Hlavní úlohou členů semináře bude přečíst a kriticky prezentovat vybraný uměleckohistorický text, věnovaný některému z aspektů sledovaného tématu. Témata pro nadcházející semestr jsou následující:

1) Guarino Guarini a gotismy v italské architektuře 17. století

2) Gian Lorenzo Bernini a římské sochařství 17. století

3) Mansart – Le Vau – Perrault: baroko vs. klasicismus ve francouzské architektuře 2/2 17. století

4) Rembrandt a holandská malba 17. století

Seminář, který je primárně určen pro studenty magisterského a vyšších ročníku bakalářského studia, předpokládá průběžnou přípravu, aktivní účast v diskusích a schopnost číst ve vybraném cizím jazyce. Na úvod semináře budou realizovány společné exkurse.

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017